facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEM 10/2003

Systémová integrace a produkty DMS

Zbyněk Lebeda, Pavel Zajíček

Podpora všech procesů v organizaci vyžaduje široké využití softwaru tak, aby zaměstnanci jednotlivých oddělení mohli efektivně zpracovávat požadované informace. Současné trendy v podstatě rozeznávají dva základní směry, kudy se lze při plánování nasazení výpočetních technologií ubírat.

První varianta staví na velkém informačním systému složeném z dílčích modulů, které slouží v určitých odděleních společnosti. Má přednost v již vyřešené spolehlivé kooperaci samostatně pracujících modulů (např. ekonomika, sklady, workflow, řízení výroby). Jejich univerzálnost ovšem dosahuje určitých limitů. Splnění komplexních požadavků organizačních útvarů vyžaduje doprogramování aplikace na míru, a to i při jakékoli budoucí změně. Tento aspekt se pochopitelně připočítá k již vysokým pořizovacím nákladům. Tyto robustní systémy navíc těžko respektují již používané aplikace.

Systémoví integrátoři se proto častěji zabývají sestavením celého IS z mozaiky tvořené jednotlivými specializovanými produkty, které mají rozpracovanější nástroje pro podporu firemních aktivit a procesů. Investice je ve výsledku výrazně nižší a navíc lze využít část z toho, co spolehlivě funguje, a pouze doplnit mezery v určitých segmentech, příp. provádět postupnou modernizaci SW.
Při výběru dílčích systémů s podobnou architekturou dojde i k jejich integraci s minimálními problémy.

Jednotlivé složky celé sestavy představují např.:
· ekonomické systémy, účetnictví, sklady atd. – ERP,
· reportní systémy, vyhodnocování efektivity, ekonomické ukazatele ... – MIS,
· správa, řízení a archivace dokumentů, jejich oběh – DMS,
· správa a evidence kontaktů, elektronické pošty – CRM,
· systémy pro podporu předvýrobních etap – CAD, GIS, systémy řízení výroby, řízení lidských zdrojů atp.

Žádná aplikace v dnešní době nepokrývá čistě jen jednu oblast, a tudíž pro ucelený IS stačí vybrat 2–3 vhodné aplikace.

Obsah systémové integrace
Ačkoli pojem Analýza vzbudí u řady lidí nedůvěru a představu stohů zbytečně popsaných papírů, je to právě tato úvodní etapa, která rozhoduje o úspěchu strategického projektu nasazení informačního systému, a její podcenění může vést ke zpochybnění prvotních plánů. Tým složený z expertů dodavatele i odběratele navrhuje změny dosavadního způsobu práce, vybírá vyhovující produkty, definuje jejich konkrétní nastavení a rozepisuje role a přesné postupy jednotlivých zainteresovaných osob za účelem nalezení optimálního řešení. Řada otázek se soustředí také na oblast konfigurace hardwaru, topologii sítí, bezpečnost a zálohování atd. při logistickém vnímání celé akce.

Vlastní implementace již víceméně kopíruje analýzou připravené scénáře se zabudováním operativních změn a návrhů a nemění kompletní filosofii dosavadních aktivit, což by ukázalo na špatně provedenou analytickou část. Vedle výběrů odborníků znalých nejenom vlastního implementovaného produktu, ale také prostředí zákazníka (např. konstrukce, oblast spisové služby), je stěžejní chronologický plán projektu, a to i v souvislosti se systémem jakosti nebo jinými normativy.

Projekt finalizují etapy školení, testování, podpory zkušebního i ostrého provozu. Moderní postupy v oblasti systémové integrace velmi často pracují s kombinací ERP a DMS systémů, na něž napojí uživatelské programy aplikace.

Nasazení a integrace DMS
To lze demonstrovat např. na některých možnostech produktu TreeINFO patřícího do této kategorie, jehož hlavním účelem je řídit a spravovat kompletní firemní dokumentaci. Vedle efektivní tvorby dokumentů ze šablon či skenováním, řízené editace formou verzí, jejich archivací a nástrojů pro běžnou činnost (vyhledávání, práce s e-mailem, tiskové sestavy atd.) je možné definovat procesy uživatelům nad jednotlivými typy dokumentů.

Takto tedy zabezpečíme řízení změn dokumentace jakosti, schvalování přijatých faktur či jiných obchodních dokumentů, přípravu dokumentu pouze oprávněnými osobami, kontrolu a revize technické dokumentace, skartační procedury, předávání přijatých písemností k vyřízení definovaným odborům apod.

Z toho vyplývají možnosti nasazení v projekčních a obchodních společnostech, ale i ve státní správě v oblasti spisové služby či řízení archiválií, ve firmách certifikovaných normami ISO. Obecné nástroje se dají jednoduše přizpůsobit i k monitorování výroby.

Hlavní požadavek snadné integrace s ostatními systémy TreeINFO umožňuje díky standardnímu databázovému základu a možnosti sdílet, prezentovat a měnit externí data.
Při vyplňování položek kusovníku ve struktuře projektu a výkresu sestavení tak může čerpat z databáze zapisované skladovým či účetním programem, pro použité položky generovat okamžitě interní objednávky, naplánované zdroje zablokovat do přehledů MIS, schválenou fakturu zanést do účetní aplikace a další integrované úlohy.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Digitalizace výroby teoreticky i prakticky

IT Systems 9/2022Aktuální vydání IT Systems je věnováno především automatizaci a digitalizaci průmyslu. Daniel Bičík ze SAPu popisuje, jak nejefektivněji využít AI ve výrobě od designu až po servis. Kristin Poulton z QAD se věnuje problematice plánování kapacitních požadavků a jeho využití ve výrobě. Jan Hofman z QI GROUP ukazuje, že cestou k optimalizaci výroby je dobře sladěný tandem systémů MES a ERP.