facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEM 10/2003

„Přizpůsobili jsme softwarovou vybavenost našeho podniku dynamice růstu...,“

říká Petr Kotík, generální ředitel společnosti Patron BohemiaV srpnovém čísle jsme vám v rozhovoru s Jiřím Sukem ze společnosti Cígler Software stručně představili informační systém pro plánování a řízení výroby AROP, který donedávna vyvíjela a dodávala společnost Mikros. Dnes již AROP patří do portfolia Cígler Software a nás samozřejmě zajímalo, co bude tato akvizice znamenat pro budoucnost produktu, jeho podporu u zákazníků a další vývoj. Právě tyto otázky byly předmětem zmiňovaného rozhovoru. Ten je ale pochopitelně poněkud jednostranným pohledem dodavatele. Proto se k AROPu znovu vracíme, abychom zjistili také pohled zákazníka, u kterého byl AROP implementován v době po provedení akvizice. Jedná se o podnik Patron Bohemia se sídlem v Mělníku, jehož hlavním zaměřením je výroba dětských kočárků a speciálních vozíků pro invalidy.Petr Kotík

Patron Bohemia je akciová společnost, jejíž produkce je z velké části vyvážena do zahraničí na poměrně náročné trhy z hlediska jakosti a poměru ceny k výkonu. Vlastní výroba je kombinací zakázkové kusové a sériové výroby. Toto rozdělení platí i pro charakter finální výroby (kusové) a výroby komponent s vysokou mírou dědičnosti (sériová výroba dílů na sklad).

Co vlastně vedlo Patron Bohemia k rozhodnutí o nasazení AROPu a jaké jsou dosavadní zkušenosti s jeho implementací a zatím relativně krátkým používáním? Na to jsme se zeptali pana Petra Kotíka, generálního ředitele firmy Patron Bohemia, který popisuje implementaci AROPu vlastními slovy:

„Dynamika vývoje naší společnosti byla v posledních několika létech velmi příznivá. To se projevilo nejen ve stále rostoucím objemu výroby, ale také v růstu počtu zaměstnanců a v neposlední řadě i v růstu nároků na systém řízení podniku. Nastala tedy nutnost přizpůsobit softwarovou vybavenost našeho podniku této dynamice růstu – včetně zachování některých možných rezerv v kapacitě systémů do budoucna.

Systém AROP byl implementován v našem podniku v časovém rozmezí květen až září roku 2002 s tím, že jeho veškeré účetní výstupy byly realizovány v systému WAM S/3, se kterým je databázově integrován.

Základním smyslem úvodní implementační studie bylo navrhnout optimální plánovací metody pro zmíněné typy výrob v rámci jedné aplikace systému AROP. Jelikož typové řešení systému zahrnuje nástroje pro kombinaci různých plánovacích metod na různých výrobních stupních, byl zadaný problém vyřešen bez nutnosti dodatečných programových úprav. Ty se v konečné fázi týkaly víceméně nepodstatných zásahů do struktury výstupních informací a přístupnosti uživatelského rozhraní potřebám zákazníka.

Hlavní brzdou počáteční fáze implementace byl stav naší technické dokumentace. Chyběla nám korektní struktura konstrukční dokumentace na elektronicky přístupných médiích a technologická dokumentace nebyla v naší datové základně zahrnuta prakticky vůbec.

Naším prvým, nejnáročnější a nejsložitějším úkolem bylo ze základu přebudovat a ve svém důsledku vytvořit novou datovou základnu technické dokumentace včetně přečíslování identifikační řady výrobků a číselníku materiálu. Cíle bylo dosaženo v horizontu pouhých dvou měsíců včetně toho, že z prvního pohledu se zdálo výhodné využít konstruktu tzv. variantních kusovníků odpovídajícího vysokému stupni škálovatelnosti zákaznických provedení finálních výrobků a v důsledku metod plánování a zhromadňování sériové výroby bylo nutné od tohoto pojetí ustoupit.

Původní obavy z vlastní implementace a realizace výrobního systému, vyplývající ze složitosti plnění předchozího úkolu, se naštěstí ukázaly jako liché. Naši zaměstnanci zvládli překvapivě dobře základní školení na osvojení komplexní funkčnosti velmi složitého řešení a způsobu jeho ovládání.
Jednotlivé funkční oblasti systému AROP byly uváděny do zkušebního provozu metodou postupných kroků (Technická příprava výroby – řízení zásob – plánování výroby – řízení výroby – řízení nákupu – řízení jakosti).

Během dalších dvou měsíců jsme zvládli zprovoznit veškeré funkční oblasti na zkušební databázi tak, že na konci tohoto období bylo možné zkušební databázi převzít do ostré databáze a zahájit rutinní provoz celého systému.

Následující etapa monitorování a dolaďování rutinního provozu ověřila, že všechny kroky ve fázi návrhu a ověřování byly správné. Během krátké doby se prokázaly i očekávané přínosy nasazení celého systému. Došlo k zásadnímu zjednodušení a zprůhlednění procesů v oblasti nákupu materiálu, pro nějž bylo plně využito automatického plánování nákupu a tvorby objednávek, a k optimalizaci zásob v podniku. Výrazně se prohloubily a systematizovaly procesy plánování výroby a potřebných kapacit ve směru nesrovnatelně vyšší efektivity a optimalizace využití výrobních zdrojů. Nebyli jsme zvyklí na tak jasný i průběžný pohled na stav a vývoj výrobního procesu a zásob nedokončené výroby s možností jeho efektivní regulace. Zásadní význam měly i nové a přesné informace o ekonomickém vyhodnocení výrobního procesu dostupné v reálném čase, které značně ulehčily a ulehčují práci našeho ekonomického útvaru, zejména automatickou tvorbou účetních záznamů o obratech veškerých zásob v podniku.

Vysoká úspěšnost celého nasazení byla na jedné straně dána vyspělostí poskytovaného softwaru, a to jak z hlediska jeho funkční náplně, tak z hlediska bezpečnosti zpracování a rozumně prováděné implementace, ale na druhé straně i naším vlastním přístupem, zejména obětavostí a vyspělostí kolektivu, který AROP implementoval (nebo jeho implementaci ovlivňoval a v současnosti jej běžně užívá).

Pokud bych měl na závěr shrnout přednosti a nedostatky implementovaného systému, pak bych mezi přednosti určitě zařadil zejména maximální využití typového řešení, rozumnou cenu, spolehlivost a schopnost systému podstatně zkvalitnit řízení výroby a související řízení jakosti, což ve finále znamená finanční úspory v oblasti nákladů. Naopak mezi nedostatky systému je možné zařadit nižší komfort v přístupnosti a customizaci výstupních sestav.“

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Quo vadis, e-commerce?

IT Systems 4/2023V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického rozvoje. Jenže náročnost a vybíravost zákazníků nezmizela s tím, že se do hry vrátil kamenný retail a vzal si zpět část podílu na trhu.