facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
PříLOHA 1-2/2002

„PDM je oblast s obrovským potenciálem…“

říká ing. Vozák, technický ředitel společnosti UNITOOLS CZ, o zavedení systému EasyArchiv

Ing. Marek Vozák


Společnost UNITOOLS CZ má za sebou deset let bouřlivého rozvoje. Ještě v roce 1992 existovala firma UNITOOLS především v plánech a představách svých zakladatelů. Areál společnosti v té době teprve vznikal. Pak ale rychle následovalo rozšiřování provozů, výroby i sortimentu, transformace v akciovou společnost a získání několika certifikátů kvality. Dnes patří firma UNITOOLS mezi významné dodavatele v oblasti nástrojů pro tváření plechu a forem pro tlakové lití kovů a pro lisování a vstřikování plastů.


Konstruuje a dodává také měřící a svařovací přípravky, přesné upínací nářadí a další výrobky přesného strojírenství. Mezi její zákazníky patří společnosti jako Škoda Auto, Volkswagen, Tyrolia, Sidler, Magna, Mann+Hummel, BMW a další.

Pokud se týká informačních technologií, šla firma UNITOOLS vždy cestou, která byla odlišná od českého „průměru“. Už od počátku své existence vsadila na informační technologie a v době, kdy řada jejích konkurentů používala nelegální software, nebála se společnost UNITOOLS do kvalitních technologií investovat. A jak se jí tyto investice podařilo zúročit? Odpovědět na tuto otázku se pokusil technický ředitel společnosti UNITOOLS, ing. Marek Vozák, který v následujícím článku popisuje své zkušenosti s budováním IT infrastruktury v předvýrobních etapách.

Jistě to všichni znáte. Hromadně jste nasadili CAD/CAM nástroje tak jako my a dnes máte zajisté spousty souborů, které v tom nejlepším případě jsou uloženy ve struktuře adresářů na serveru, něco možná na lokálních pracovních stanicích, něco na CD a v úplně nejhorším případě na disketách. Trápí vás, že nenajdete vždy platný dokument, že spotřebujete příliš mnoho času na porovnávání jednotlivých elektronických verzí a jejich papírových podob? Nás už ne, protože jsme vsadili na systém EasyArchiv. Připomíná Vám poslední věta reklamní slogan? Věřte však, že toto tvrzení má naprosto reálné základy.

Naše společnost vsadila od počátku své existence na informační technologie. Investice do špičkových 3D CAD/CAM nástrojů nám rychle pomohla získat konkurenční výhodu, a tím řadu lukrativních zakázek.

Protože naše konkurence bohužel nespí, začali jsme hledat, co by nás posunulo někam dále. Našli jsme tři cesty a po těch jsme se vydali. Předně to bylo rozhodnutí o postupném přechodu na CAD standard u předních finálních výrobců motorových vozidel. Tímto standardem je systém CATIA. Druhou oblastí je zavedení simulací technologických procesů. Pro nás nejdůležitější je simulace hlubokého tažení plechů a proto jsme nasadili AUTOFORM. Třetí oblastí je PDM.

Již několik let jsme si uvědomovali, že PDM je oblast s obrovským potenciálem z hlediska přínosů, ale zároveň jsme se obávali odporu konzervativní části pracovníků proti změně zaběhnutých procesů. Velký vliv na naše rozhodování měla rovněž cena komplexního PDM řešení, přičemž neustále rostoucí množství dat nás donutilo jednat. A tak jsme se začali poohlížet po možných řešeních. Absolvovali jsme zdlouhavé období jednání, prezentací a referenčních návštěv. Výsledkem pak bylo, že počátkem roku 2001 jsme začali zavádět systém EasyArchiv od našeho tradičního dodavatele CAD/CAM/CAE. Proč právě EasyArchiv?

Důvodů byla celá řada:

. dlouhodobě dobré zkušenosti s dodavatelem
. splnění všech našich požadavků na správu dokumentace z hlediska typů dokumentů, přístupových práv, řízení životního cyklu dokumentů včetně správy verzí,…
. jednoduché, intuitivní ovládání
. integrace námi používaných aplikací CATIA, AutoCAD, MS Office
. Windows nativní klient a WEB rozhraní pro přístup z UNIX stanic a z Internetu
. velice příznivá cena za řešení a navíc ochrana našich investic. Dodavatel nám garantuje bezplatný převod dat a započtení ceny licencí EasyArchivu při přechodu na některé z vyšších řešení, které nabízí (např. SmarTeam nebo AXALANT).

Během několika měsíců se nám podařilo, ve spolupráci s dodavatelem, navrhnout řešení, se kterým jsme mohli být více než spokojeni a i když jsme díky praktickým zkušenostem přicházeli na stále nové připomínky a podněty, tak se nám dodavatel snažil vycházet vstříc ve všem „rozumném“. Samozřejmě, některé naše návrhy nám na základě svých zkušeností získaných na jiných projektech oponovali a navrhli jiné řešení, přičemž je nutné podotknout, že vždy k naší plné spokojenosti. Proces implementace nám potvrdil, že náš důraz na to, aby systém zaváděla zkušená firma byl naprosto oprávněný a vyplatil se nám.

Implementace projektu byla zahájena nejprve v oddělení konstrukce, kde spravujeme zejména dokumenty ze systému AutoCAD a v menší míře i MS Office. V rámci implementace se neprováděl hromadný import, ačkoliv i tato možnost nám byla dodavatelem nabídnuta. Rozhodli jsme se od určitého data organizačním nařízením v rámci společnosti přejít na EasyArchiv jako na prostředek pro správu nově vytvářených konstrukčních dat. Zkrátka od určitého data (v našem případě to bylo od 1. června 2001) se za relevantní dokumentaci prohlásilo pouze to, co je obsaženo v EasyArchivu. Prakticky tedy šlo o přechod ze dne na den.

Na dokumentech konstrukce je zavedeno změnové řízení se dvojí kontrolou: konstruktér výkres vytvoří, zkontroluje jej jeho přímý nadřízený - vedoucí konstrukční skupiny a na závěr je výkres předán ke schválení vedoucímu konstrukce. Dokument pak putuje do technologie, kde je podroben přezkoumání z pohledu vyrobitelnosti součásti, kterou popisuje a v případě připomínek jde do změny - vzniká jeho nová verze. Nejvíce dokumentů obsažených v EasyArchivu je v současné době právě těchto konstrukčních výkresů.

Další oddělení, které systém využívá, je technologie. Technologové mají k dispozici vlastní typ dokumentu s jednoduchým dvoustavovým změnovým řízením (v práci, platný). Jedním z našich požadavků bylo, aby technologové mohli pro tvorbu vlastní dokumentace jednoduchým způsobem vyjít z konstrukčních dat obsažených v systému. Tato funkcionalita byla elegantně vyřešena novou možností kopírování dokumentů mezi různými typy - do takto vytvořené kopie má technolog ihned plný přístup, a co je značně důležité - bez možnosti modifikovat originální výkres. Díky tomu pak může při tvorbě technologických náčrtů plně využít práce odvedené konstruktérem na tom či onom dokumentu a tím uspořit svůj čas.

V dalších fázích jsme si vyžádali dodání dodatečných typů dokumentů: Dokument „CAD“ - pro práci se 3D CAD systémy, dále „CAM“ - pro ukládání NC dat, typ „Měření“ - pro záznam výsledku měření a na závěr typ „Obchodní“, kterým se implementace systému posouvá z čistě technických oddělení dále do informační struktury naší společnosti.

Naší koncepcí vzhledem k nejbližšímu období je, aby veškerá dokumentace týkající se života zakázek nabyla elektronické podoby a byla v co nejširší míře dostupná právě v EasyArchivu, čímž z EasyArchivu vytvoříme informační srdce celé společnosti. K tomuto kroku nás nutí důvody zcela prozaické, jakými jsou významné úspory času při vyhledávání a kontrole platných dokumentů a jednoduchá dostupnost informací, což v dnešní době představuje nejožehavější problémy, s kterými se v každodenních pracovních aktivitách potýkáme. Tuto skutečnost ještě umocňuje fakt, že se naše společnost zabývá kusovou výrobou, která je na množství příchozích informací a vznikajících dokumentů značně náročná.

Z pohledu uživatele jsou pak přístupová práva nastavena tak, aby si skupiny nemohly data vzájemně měnit, ale aby je mohly prohlížet, čímž je zaručena bezpečnost dokumentů a jsou tím také jednoznačně určeny povinnosti za správu skupin dokumentů.

Systém je možné velice jednoduše použít pro prakticky všechny typy dokumentů. Naprosto excelentní jsou možnosti práce s dokumenty těch aplikací, které jsou integrovány se systémem, jako např. CATIA V5 nebo AutoCAD 2000. Přímo ze své aplikace se uživatel dostává ke všem potřebným dokumentům, má propojené údaje v rohovém razítku s atributy v archivu, systém udržuje vazbu na externí reference, udržuje vazby sestava - model - výkresy, atd.
 
Pro ty kteří potřebují prohlížet CAD data je EasyArchiv propojen s řadou prohlížečů. V naší firmě využíváme převážně software 3D View. Lákají nás rovněž možnosti plot-managementu, který je v EasyArchivu plně integrován.

Pozn. red.: Autor článku, ing. Marek Vozák, pracuje jako technický ředitel ve společnosti UNITOOLS a.s., doplňující informace k článku poskytli ing. Pavel Mareš, ředitel TECHNODAT, informační systémy s.r.o. a RNDr. Aleš Kobylík, ředitel TECHNODAT, CAE-systémy s.r.o.

Použité řešení - EasyArchiv
EasyArchiv je klient-server aplikace, která zajišťuje správu prakticky všech typů dokumentů. Veškeré atributy dokumentů jsou ukládány do relační databáze (v případě firmy UNITOOLS se jedná o Microsoft SQL 2000, ale běžný je rovněž ORACLE), vlastní dokumenty jsou pak ukládány do zabezpečené oblasti serveru. To je prostor kam nemá žádný uživatel přístup. Veškeré činnosti s dokumentem (uložení, načtení, uzamčení pro změnu,..) je možné provádět pouze prostřednictvím klienta. Systém je psán pro prostředí MS-Windows a respektuje zaběhnuté zvyklosti a standardy jako je drag&drop, copy/paste apod.

Dokument v EasyArchivu není statický, ale může mít řadu stavů. Pro každý stav jsou definována jiná přístupová práva. Přechody dokumentů z jednoho stavu do druhého jsou definovány podle schvalovacího a změnového řízení. Schválený a uvolněný dokument je možné měnit pouze v nové verzi.

EasyArchiv je připraven pro použití multifunkční reprografické techniky (OCE, RICOH,..), která zajistí veškeré potřeby tisku a skenování dokumentace. Součástí plot-managementu jsou takové „samozřejmosti“ jako tisk překryvných razítek (vnější - po straně rámečku výkresu a vnitřní překryvná uvnitř výkresové plochy), tisk překryvných stránek, evidence nákladů, atd.

Významnou vlastností EasyArchivu je integrace s řadou systémů (CATIA V5, Pro/ENGINEER, AutoCAD, MS OFFICE, atd.). Stupeň integrace je dán možnostmi uvedených systémů, ale principiálně jde o správu jednotlivých vazeb mezi soubory daného systému, propojení atributů v EasyArchivu s atributy v CAD systému (např. údaje v rohovém razítku) a přímý přístup do archivu z prostředí integrované aplikace.

Pro pracovníky, kteří potřebují k archivu přistupovat přes Internet se nabízí Web-klient. Ten využívají produktivně i uživatelé UNIXových CAx systémů, např. CATIA V4.
 
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -