facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEM 12/2003

Mobilní řízení skladových operací

Warehouse Management System

-point.x-


V současné době je více než běžné, že zboží procházející skladem podniku je evidováno v počítačovém systému. To poskytuje dokonalý přehled o stavu skladu, příjmech, výdejích atd. pracovníkům, kteří mají přístup k informačnímu systému pomocí osobního počítače – tedy pracovníkům „ u stolu“, v kancelářích. Ovšem pracovníci zajišťující manipulaci se zbožím a obsluhu skladu jsou z povahy své činnosti „mobilní“ a osobní počítač pro ně není vhodným nástrojem. Potřebují mít možnost získávat a vkládat údaje o zboží do informačního systému v okamžiku vzniku těchto dat, tj. když zboží přijímají, vydávají (kompletují dodávky) nebo s ním jinak v rámci skladu manipulují. Pokud neexistuje odpovídající mobilní řešení, které by jim to dovolilo, nezbývá než zaznamenávat údaje na papír pomocí různých formulářů, nebo jen pracovních poznámek a později, ve vhodném okamžiku, je přes PC vložit do systému. Takový postup není samozřejmě efektivní a je zdrojem chyb, jejichž řešení přináší další zpoždění a náklady.
Co je mobilní terminál?
Jedná se buď o miniaturní zařízení do ruky, nebo přístroj určený pro montáž do manipulačního vozíku, které jsou vlastně specializovanými typy počítače. Mobilní terminály jsou vytvořeny specificky pro použití v „provozním prostředí“, proto se vyznačují velkou odolností vůči pádu, nešetrnému zacházení, prachu, vodě. Umožňují také dlouhou dobu práce na baterie bez vnějšího napájení. Volitelně jsou vybaveny snímačem čárového kódu nebo jiným systémem AutoID (automatické identifikace), který může ještě více zefektivnit evidenci zboží.

Využití čárového kódu
Přestože značení zboží čárovým kódem není bezpodmínečnou nutností pro nasazení mobilního řešení v logistice, může ještě více snížit počet chyb a zrychlit práci.
Čárový kód je nejrozšířenější metodou automatické identifikace zboží, tedy identifikace, která probíhá v podstatě bez zásahu obsluhy, respektive bez možnosti ovlivnit výsledek. V poslední době se také postupně začínají prosazovat radiofrekvenční čipy (RFID), které jsou alternativou čárového kódu s některými zajímavými vlastnostmi (není třeba přímá viditelnost mezi čtečkou a identifikačním prvkem, do RFID čipu lze informace i zapisovat).

Prvky mobilního řešení
Jak již bylo uvedeno dříve, mobilní terminál může pracovat samostatně (off-line), nebo být trvale připojen do informačního systému podniku pomocí rádiové sítě:
  • Off-line řešení (tzv. dávkové) – v tomto případě se mobilní terminál připojí (obvykle kabelem nebo prostřednictvím komunikační a dobíjecí stanice) k osobnímu počítači a jeho prostřednictvím se do něj nahrají potřebná data a program. Poté se přístroj odpojí od PC a pracuje autonomně, podle vloženého programu – skladník s ním například kontroluje zboží na příjmu do skladu oproti příjemce uložené v IS. Výsledkem jsou pak pořízená data o skutečném obsahu zásilky, která se po připojení mobilního terminálu k PC přehrají zpět do IS k dalšímu zpracování.
  • Rádiové (on-line) řešení – zde je mobilní terminál trvale připojen do informačního systému pomocí rádiové sítě, která pokrývá skladové prostory, případně vnější manipulační plochy. Data jsou centralizována, při jakékoli změně mají tedy všichni uživatelé systému (ať již pracují v kanceláři s PC, nebo „v terénu“ s mobilním terminálem) k dispozici stejná, aktuální data – jedná se tedy o řešení pracující v reálném čase.

Rádiové, on-line systémy
Rádiová síť je vlastně rozšířením klasické, „drátové“ počítačové sítě, která je dnes používána prakticky v každém podniku s více zaměstnanci. Do počítačové LAN sítě se připojí tzv. přístupové body (Access Point), které rádiově komunikují s mobilními zařízeními (což mohou být terminály do ruky, vozidlové terminály nebo klasická PC, respektive notebooky vybavené rádiovou kartou). Každý přístupový bod pokrývá určitou oblast, pro zajištění komunikace v celém skladu bývá obvykle nutné použít více vhodně rozmístěných přístupových bodů.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -