facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 12/2003

Informační systémy

pro obchodní a distribuční firmy

Ing. Michal Froněk


Pokud bychom přirovnali podnik k živému organismu, pak jeho krevním oběhem bude tok informací. Množství, relevantnost, zpracovatelnost a dostupnost správných informací ve správný čas na správném místě často rozhoduje o úspěchu strategických rozhodnutí i plnění dlouhodobých cílů firmy. Informační systémy dnes spolehlivě řídí podnikové procesy v naprosté většině všech segmentů ekonomiky – obchodní a distribuční společnosti nevyjímaje – a požadavky na ně neustále rostou.


Pro smysluplný provoz informačního systému je velice důležité přizpůsobení specifickým podmínkám jednotlivých odvětví hospodářství. Systém musí nabídnout zákazníkovi nejen dobře propracované nástroje, které mu umožní shromáždit a zanalyzovat důležité informace a na jejich základě pak efektivně řídit podnik, ale také schopnost dobře se přizpůsobit reálným obchodním procesům, a to právě s přihlédnutím ke všem specifickým odlišnostem. Vývoj a příprava řešení pro jednotlivá odvětví, jejich implementační metodika i školení uživatelů obvykle probíhá na základě dlouholetých zkušeností a zpravidla v úzké součinnosti s odborníky na konkrétní odvětví, nebo přímo se zástupci budoucího zákazníka. Přitom je samozřejmě nezbytně nutné, aby byla zachována pružnost a otevřenost systému, plná vnitřní i vnější kompatibilita a jednotné prostředí všech dílčích aplikací.

Velice důležitá je také flexibilita – tedy schopnost systému přizpůsobovat se reálným podnikovým procesům a snadno integrovat speciální moduly i další rozšiřující řešení.

Neméně důležitým kritériem při výběru IS je i úroveň bezpečnosti, kterou poskytuje – od ochrany dat proti ztrátě, poškození či neoprávněnému zneužití přes systém dohledu a průběžných kontrol až po centrální zálohování.

Současný podnikový informační systém musí být také přísně standardizovaný, s garancí využívání bez nutnosti rozsáhlých změn po dlouho dobu a s možností jej postupně rozšiřovat. Jedině tak lze zajistit bezpečnost investic. Právě proto moderní informační systémy často využívají nejnovějších trendů v oblasti informačních technologií a jsou tvořeny jednotlivými relativně nezávislými komponentami ve vícevrstvé architektuře klient/server.

Specifika obchodních a distribučních firem
Moderní informační systém obvykle přistupuje k řízení firmy jako celku a odstraňuje potřebu duplicitního zadávání dat do více systémů. Jádro zpravidla tvoří moduly pokrývající účetnictví, fakturaci, styk s bankou, pokladnu, skladové hospodářství a případně personalistiku. Pro potřeby obchodních a distribučních firem se tento základ rozšiřuje o další vhodné moduly, které umožňují mimo jiné také mobilní přístup k informačnímu systému.

V případě tohoto segmentu trhu je většinou logickým rozšířením jádra systému implementace modulu pro řízení vztahů se zákazníky – CRM. Ten umožňuje sledovat vztahy, chování a vlastnosti v tržním okolí firmy a poskytuje komplexní informace o dodavatelích, odběratelích i obchodních případech. Díky vestavěným ekonomickým ukazatelům by měl umožnit také hodnocení partnerů a stanovení jejich bonity. Samozřejmostí by měly být i další funkce – schopnost podpory a řízení marketingových akcí či provoz call centra.

Obchodní firmy, které využívají maloobchodní či velkoobchodní pokladní prodej, potřebují modul propojující registrační pokladny se svým informačním systémem, a to nejlépe bez jakýchkoli dalších podpůrných nástrojů pro přenos dat. Propojení tohoto modulu s modulem logistiky nebo skladovým hospodářstvím by mělo být nedílnou součástí.

Společnosti, které zajišťují přepravu svého zboží do obchodní sítě nebo do svých poboček, musí mít k dispozici řešení pro celou oblast dopravy. To by mělo poskytnout mechanismy pro stanovení cen za přepravu a sledování všech nákladů, které jsou s přepravou spojeny, včetně informací o vozovém parku, řidičích, jízdách, požadavcích na subdodavatele, fakturování rozúčtování na jednotlivé útvary podniku apod.

LCS Helios IQ – příklad řešení IS pro obchodní a distribuční firmy LCS Helios IQ je modulární informační systém určený pro středně velké a menší firmy. Z vlastností, které oceňují především obchodní a distribuční firmy, můžeme jmenovat například modul Oběh zboží s možností evidence výrobních čísel, transformace měrných jednotek během pohybu zboží, využití čárových kódů a automatizace proclení. Modul Oběh zboží nabízí možnost vedení skladových zásob na libovolném počtu skladů v různých cenách. Za pozornost stojí i modul Mobilní obchod s možností připojení přenosných zařízení umožňujících pořizovat data přímo v terénu. Maloobchodům jsou určeny moduly Pokladní prodej a Internetový obchod. Pro přepravní a spediční společnosti je k dispozici modul Sběrná služba, který řeší námořní, kontejnerovou a leteckou přepravu. V kombinaci s modulem Spedice zaručuje kontinuální sledování zásilek po celou dobu přepravy. Alternativou tohoto modulu je pak modul Pravidelné přepravy. U LCS Helios IQ nechybí ani modul CRM pro řízení vztahů se zákazníky a oblast Manažerské vyhodnocování, což je nástroj umožňující získávat data ze systému přímo v aplikaci MS Excel.

Pro případ obchodních aktivit se zahraničními partnery nebo dovoz a vývoz zboží je nutné rovněž rozšíření informačního systému firmy o modul zajišťující přípravu celního řízení a komunikaci s celními úřady či provozovateli soukromých i veřejných celních skladů.

Obchodní a distribuční firmy mají v současné době poměrně široké možnosti výběru z rozsáhlého spektra informačních systémů, které jsou na trhu k dispozici. Jednotlivé produkty se od sebe liší nejen robustností, počtem uživatelů či analytickým rozsahem, ale také odlišným přístupem k řešení jednotlivých problémů. Zájemce by však měl při výběru optimálního informačního systému dbát v každém případě na to, aby produkt splňoval základní požadavky – byl technologicky vyspělý a progresivní, maximálně flexibilní a bezpečný a zároveň se opíral o užívané průmyslové standardy garantující možnosti jeho další rozšiřování.

Autor článku, Ing. Michal Froněk, je brand managerem společnosti LCS International pro produkt LCS Helios IQ.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -