facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 9/2002

EDI - Elektronická výměna informací

Miroslav Tětek


Dnes už je každému jasné, že žijeme ve světě, kde se bez počítačů a informačních technologií neobejdeme. To, co je dnes považováno za vrchol informačních technologií, je většinou během týdne překonané a zastaralé. Každodenně se na nás valí neuvěřitelné množství pojmů a informací. Jen na webové stránky je každoročně místěno asi 550 miliard dokumentů a je vyprodukováno kolem 1,5 EB (exabytů) unikátních informací. Dokážete si takové číslo ještě představit? Proto je až s podivem, že v době informačních technologií je stále hlavním médiem pro přenos informací starý klasický papír, který lidstvo zná už více než 2000 let. Copak neexistují jiné způsoby výměny informací? Copak neexistuje žádná nová technologie, která by umožňovala přenos informací mezi počítačovými systémy různých platforem a různých technologií? Technologie existuje! Ale je skutečně využívána, tak jak by bylo potřeba?


Jak již bylo řečeno, technologie pro výměnu informací, říkejme přesněji elektronickou výměnu informací, skutečně existují. Existují dlouho, ale nejsou zatím masivně využívány. Možná namítnete, že tu přece existují technologie internetu, které jsou dnes masivně využívány a s jejichž pomocí si můžeme zjišťovat informace, které potřebujeme. V tomto článku ale bude řeč o trochu jiné výměně informací. Mám na mysli obchodní informace různých firem a společností, které je možné přesouvat mezi naprosto rozdílnými systémy, aniž by bylo nutné je pracným způsobem konvertovat a přenášet do informačního systému.

Možná se hned na začátku zeptáte, proč je tak důležité se zabývat elektronickou výměnou informací. Není to přeci jenom velký humbuk pro nic? Ale zkuste si představit následující situaci. Nebylo by příjemné, kdybyste informace, které vám vaše partnerská organizace nebo dodavatel pošle, nalezl v příslušných "kolonkách" vašeho informačního systému? Například faktura vašeho dodavatele nepřichází v papírové podobě, ale je přímo zadána do vašeho systému a čeká pouze na schválení, zaúčtování a zaplacení. Stejně tak vámi vystavené faktury jsou odesílány v elektronické podobě přímo do systému vašeho odběratele. Zdá se vám to jako pohádka, ale pohádka to není? Technologie skutečně existuje a je známa pod pojmem EDI - Electronic Data Interchange.

Electronic Data Interchange
Electronic Data Interchange (EDI) je standardní formát pro výměnu obchodních dat. Formát EDI je popsán americkou normou ANSI X12 a byl zpracován sdružením Data Interchange Standards Association (podrobnější informace najdete na adrese www.disa.org). Standard ANSI X12 je považován za jeden z nejlépe propracovaných a nejdůsledněji doplňovaných nadnárodních standardů. V rámci jeho definice byly popsány i různé komerční modifikace, jako je například i standard pro komerční elektronickou výměnu informaci, známější pod označením EDIFACT. Napsal jsem, že EDI je standard pro výměnu obchodních dat. Je tím myšleno to, že jsou normou přesně popsány jednotlivé syntaxe formátu EDI - je tedy přesně popsáno, jak jsou označovány jednotlivé kategorie a části obchodních dat.

Trochu více o formátu EDI
Podívejme se trochu podrobněji na formát EDI. Cílem definice EDI bylo nadefinovat takový standard, který by umožnil bezproblémovou výměnu informací mezi různými systémy s rozdílným operačním systémem. Formát EDI je založen na tom, že informace jsou posílány pomocí textových řetězců - v terminologii EDI jsou nazývány datové elementy. Každý z nich reprezentuje jedinečnou informaci, jako jsou například údaje o druhu zboží, jeho typovém označení, ceně, množství a dalších informace. Tyto údaje jsou od sebe vzájemně oddělovány speciálními znaky a tvoří tzv. datové segmenty. Jak z popisu vyplývá, celá sekvence EDI zprávy - častěji je používán termín EDI unit of transmission (EDI jednotka pro přenos) - je tvořena následujícími částmi:

. hlavičkou EDI zprávy,
. informací o odesílateli a příjemci příslušné EDI zprávy,
. jednotlivými datovými elementy EDI zprávy - tyto datové elementy jsou tvořeny jednotlivými datovými segmenty, každý datový segment obsahuje pouze takové relevantní informace, které jsou definované v rámci vzájemné komunikace mezi jednotlivými informačními systémy.

Jak vlastně taková EDI výměna funguje? Podívejme se společně na můj oblíbený případ faktury. Vaše dodavatelská faktura je vystavena ve vašem informačním systému. Dosud známý systém by velel následující. Vystavená dodavatelská faktura je z informačního systémy vytištěna, zabalena do obálky a předána do podatelny. Podatelna jí odešle odběrateli. U odběratele je faktura přijata v podatelně. Zde je zaevidována do knihy přijaté pošty nebo knihy došlých faktur. Následně je předána do účtárny (nebo do oddělní likvidace faktur) a je zaúčtována, schválena a zaplacena. Napadá vás, jak je možné tento proces zjednodušit? Ano, použít EDI technologii. Jak bude tento proces vypadat s použitím EDI? Vystavená dodavatelská faktura je ve vašem informačním systému převedena do formátu EDI. Přes důvěryhodný výměnný komunikační uzel je předána v elektronické podobě odběrateli. U odběratele je faktura automaticky zaevidována do systému spisové služby (knihy přijaté pošty nebo knihy došlých faktur) a automaticky je vložena do informačního systému. Následně je v tomto systému zaúčtována, schválena a zaplacena. Úspora? Ano jistě:

. EDI zprávy jsou předávány ve většině případů on-line, tzn. jsou předávány v reálném čase.
. Zpracováním faktur se nezabývá podatelna ani pošta, která tyto faktury doručuje odběrateli. Faktura je automaticky poslána odběrateli, aniž by do tohoto procesu vstupoval lidský faktor.
. Účtárna pracuje s elektronickou podobou faktury. Papírový formát je přebytečný.
. Snadná dohledatelnost elektronické faktury. Faktura se nikde nevalí u kopírku nebo faxu. Všechny faktury jsou ve své originální podobě elektronické a nevzniká tedy potřeba je uchovávat ve více různorodých verzích v různých informačních systémech.

Jazyk XML
Před několika lety se na trhu informačních technologií objevil nový fenomén. Jazyk XML. Cílem tohoto jazyka bylo v prostředí webovských technologií umožnit snadnou publikaci informací v různých systémech. Jazyk je založen na tom, že základní dokument je vždy zaznamenán stejným způsobem. Až konečná prezentace v různých systémech je odlišná. Tvůrcům rozhraní EDI došla podobnost těchto dvou systémů a začali pracovat na její vzájemné integraci. Dneska je podobně popsána syntaxe jazyka XML, která slouží pro výměnu informací prostřednictvím EDI. Zavedení XML jazyka do prostředí EDI výrazně napomohlo v rozvoji EDI technologií. Bylo to hlavně způsobeno tím, že XML technologie byla od svého počátku vyvíjena jako univerzální platforma pro výměnu informací. Tedy ideální nástroj pro výměnu informací v prostředí EDI.

V tabulce naleznete nejvýraznější slabé a silné stránky XML technologie v prostředí EDI.
 

Formát

Silné stránky

Slabé stránky

Nejčastější použití

XML

· Uložení informací nejvýhodněji z hlediska jejich obsahu (meta-data).

· Možnost zobrazení dynamických informací jako dokumentu.

· XSL (eXstensible Style Sheet Language – jazyk pro definovaní dynamických stylů) umožňuje větší kontrolu a řízení výstupu informací.

· Standard jazyka XML.
 

· Limitované množství nástrojů pro tvorbu a zobrazení XML dokumentů ve formátu EDI.

· Vytvoření standardu pro zobrazení je neustále ve vývoji.

· Limitované zkušenosti s “průmyslovým” využitím.

 

Publikování dynamických dat:

· objekty databází,

· v B2B e-commerce aplikacích (objednávky, potvrzení objednávek, zjištění stavu zboží na skladě, fakturace, dodání).

Řekl jsem, že je dnes definován standard jazyka XML v prostředí EDI. Ale stále je zde otázka: využít v prostředí EDI možností jazyka XML, nebo využívat starší technologie? Uvedl jsem silné a slabé stránky XML jazyka, ale přesto jednoznačná odpověď neexistuje. Je možné si vybrat pouze takovou technologii, která ve vašem konkrétním případě poskytne vašim uživatelům tu nejvyšší užitnou hodnotu. Je na vás, jestli se rozhodnete pro vámi navrhované řešení XML, nebo dáte přednost řešení EDI standardu. Vaším cílem by však vždy mělo být :

. maximální výtěžnost dokumentů z informačního systému,
. informace uživatel získává ve velmi krátkém časovém období.

Závěrem
Toto byl velice stručný popis prostředí elektronické výměny informací EDI. Doufám, že informace, které jste zde nalezli, vám pomohli lépe pochopit problematiku EDI. O jaký fenomén se jedná, pochopili i výrobci informačních systémů a většina velkých dodavatelů podporuje vstup dokumentu do systému prostřednictvím EDI technologií.

www.document.cz
 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -