facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEM 7-8/2002

Demand Management

Pavel Majer


Se současným prudkým rozvojem e-businessu a globalizací světové ekonomiky si manažeři zejména výrobních a distribučních společností začínají silně uvědomovat, že to pro ně neznamená pouze výhody v možnosti rozšíření svých tržních aktivit za hranice regionu, ale že dochází i k prudkému nárůstu konkurence. Chtějí-li tyto firmy v této konkurenci obstát, musí u nich dojít k zefektivnění řízení celého jejich dodavatelského řetězce, což lze často transformovat do strategie na první pohled jednoduché - mít správné zásoby ve správný čas na správném místě a to s co nejmenšími náklady.


Obchod začíná být neosobní, zákazník už nekomunikuje s výrobcem, prostě objedná zboží a už není ochoten dlouho čekat na dodávku zboží, požaduje čím dál kratší dodací lhůty a v případě nesplnění těchto termínů, výrobci a dodavatelé tento obchod ztrácejí. Je sice možné držet vysokou úroveň skladů a z nich pohodlně a bezpečně uspokojovat danou poptávku, na druhé straně však dochází ke značnému nárůstu vázaného pracovního kapitálu, který by mohl být investován jinde a možná lépe. Rozsah problému je takový, že i malý nárůst ve zlepšení úrovně dodavatelského servisu vyžaduje exponenciální nárůst investic do pojistných zásob.

Dosažení nákladově efektivní rovnováhy mezi konkurenceschopnou úrovní dodavatelského servisu a náklady na udržování zásob akceptovatelných společností je tématem oblasti nazývané Demand Management. Implementace strategických systémů spolu s metodikou TOC pro umístění a řízení skladových bufferů představují pro výrobní a distribuční společnosti zásadní konkurenční výhodu při dosahování dobrého dodavatelského servisu.
 

Klíčovou rolí systémů pro Demand Management je pomoci lidem při generování a optimalizaci požadavků na výrobu (obecně na předcházející článek distribučního řetězce), tj. požadavků na doplnění skladových zásob distribučního řetězce; s minimem úsilí i při rozdílných třídách poptávky jako jsou normální (většinou rychloobrátkové), náhodné, nárazové, sezónní, nízkoobrátkové, nové či zastarávající apod. Výjimečné situace, jež vyžadují manažerský zásah, jsou spolehlivě identifikovány pomocí nástrojů pro řízení odchylek (zejména se jedná o extrémně vysokou nebo nízkou poptávku, nulovou poptávku, silné trendy, "mrtvé" položky, atd.) a díky kombinaci inteligentního lidského úsudku se silnými matematickými a statistickými technikami také řešeny. Tím je napomáháno nelehkému úkolu odpovědných managerů zajistit efektivní výši a strukturu zásob.

Důležitou vlastností těchto systémů pro řízení poptávky je to, že nám umožňují začlenit znalosti tržního prostředí do systémové předpovědi a také možnost pozměnit tuto předpověď uživatelsky s ohledem na předpokládané budoucí aktivity a události v tomto tržním prostředí. Příkladem mohou být různé promoakce, hromadné dovolené, obchodování nebo spotřebování vzorků, cenové změny (nové produkty se stávají žádanými), stárnutí produkce, (výrobek je dočasně mimo prodej), substituce, výjimečná období, noví zákazníci, nové trhy atd.

Značnou výhodou těchto systémů je, že při tvorbě plánovaných výrobních zakázek na doplnění skladů (zohledňují požadovanou úroveň zákaznického servisu, mezní náklady na udržení potřebných zásob, velikost výrobních dávek a rychlost doplnění skladů) dokáží porovnat existující zakázky, rozpracovanou výrobu a jsou schopny pomocí statistických filtrů doporučit, které z již přijatých zakázek se mají danou prognózou pokrýt a které požadavky je potřeba splnit výrobou na zakázku. Tím lze předem identifikovat potenciální kapacitní problémy a s předstihem na ně reagovat buď rozšířením výrobních kapacit, omezením přijímání nových objednávek, slibováním pozdějších termínů dodání anebo, v případě sezónního výkyvu, zahájit například plánovanou výrobu s předstihem se všemi dopady na cash flow. Na základě znalosti předpokládané poptávky lze tak lépe optimalizovat tok materiálu výrobou, zejména přes tzv. kritická místa. Tím se dosahuje jejich maximálního vytížení (maximalizuje jejich propustnost dle TOC) a synchronizací ostatních výrobních zdrojů se docílí toho, že nebude generována žádná nadbytečná rozpracovanost.

Závěrem
Této obšírné tématice, která v prostředí českých výrobních a distribučních firem až na výjimky zatím nebyla pokryta uceleným know-how ani odpovídající metodikou a nástroji počítačové podpory, bude v příštích číslech IT Systemu věnováno několik na sebe navazujících článků.

Na přelomu září a října 2001 bude na téma "Metodika a systémy pro Demand Management" uspořádán také seminář. Bližší informace budou zveřejněny s předstihem v našem časopisu.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Jak využít AI ke zvýšení prodejů?

Promo Forecast AI je jedno z nejzajímavějších vlastních řešení firmy Sluno. Na základě dat z promočních prodejů dokáže pomocí umělé inteligence přesně určit, jaký produkt bude mít v nadcházejících akcích největší úspěch. Obchod­ní­kům i dodavatelům tak poskytuje plnou kontrolu nad celým procesem přípravy promocí od výběru zboží, stanovení ceny až po precizní analytiku na konci akce.