facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 5/2002

Bankovní podpisové vzory České spořitelny

Lukáš Zrzavý

Velké množství bankovních transakcí tvoří vnitřní bankovní a mezibankovní transakce. V těchto operacích jsou klíčovými osobami zaměstnanci peněžních ústavů, kteří podepisují různé cenné papíry (směnky, šeky, dluhopisy apod.). Hlavním problémem takových transakcí je ověření pravosti podpisu osoby, která cenný papír podepsala. Množství podpisových vzorů je závislé na počtu zaměstnanců. U největších českých bank se pohybuje v řádech tisíců, u větších zahraničních bank to mohou být až desítky tisíc podpisových vzorů.

Běžný stav správy podpisových vzorů v českém bankovnictví (a nejen českém) je takový, že každá banka jednou ročně vytvoří papírovou sbírku podpisových vzorů a za nemalé náklady nechá sbírku vydat knižně. Tuto knihu pak rozešle po vlastních pobočkách a svým partnerům v peněžním styku (tuzemským i zahraničním).

Mezi nevýhody takového systému patří:

. Malá flexibilita a složitá distribuce. Kniha je vydávána jednou ročně. Podkladové materiály musí být připraveny s velkým předstihem. Tisk a distribuce sbírky jsou také časově náročné. Pokud během roku dojde ke změnám v množině podpisových vzorů, jsou partnerům rozesílány změnové listy s informacemi o zrušení, založení nebo změně podpisových vzorů. Z časových i finančních důvodů je prakticky nemožné vydat celou aktuální sbírku několikrát během jednoho roku.

. Vysoké náklady. Jak vydání sbírky, tak její distribuce včetně změnových listů jsou spojeny s nemalými náklady, které banka vydává pravidelně každý rok.
 

Výše uvedené problémy lze velmi snadno vyřešit převedením kompletní evidence bankovních podpisových vzorů do elektronické podoby. Manipulace s digitalizovanými informacemi a jejich distribuce umožňují velkou pružnost celé agendy. Knihu podpisových vzorů je možné rozeslat na CD nebo v zabezpečeném formátu přímo po internetu.

Elektronické řešení České spořitelny
Česká spořitelna, jedna ze tří nejvýznamnějších bank v České republice, v současné době provozuje pro správu elektronického archívu bankovních (zaměstnaneckých) podpisových vzorů (PV) informační systém vyvinutý společností Unicorn. Zároveň má k dispozici jednoduchou aplikaci, která nahradí tištěnou knihu. Tuto aplikaci včetně elektronické sbírky poskytne svým partnerům. Elektronickou sbírku může pravidelně aktualizovat například v měsíčních nebo týdenních intervalech.

Pro interní potřebu používá Česká spořitelna intranetovou aplikaci, prostřednictvím které jsou pověřeným uživatelům přístupné všechny bankovní podpisové vzory, které jsou v systému nahrány. To znamená, že pokud Česká spořitelna obdrží v definovaném formátu elektronickou sbírku PV od jiné banky, může ji do systému nahrát a podpisové vzory budou okamžitě k dispozici na všech pobočkách Česká spořitelna.

Celé řešení navrhla společnost Unicorn jako centrální bez nutnosti instalace obslužného SW na pobočkách. Zaměstnanci na pobočkách pracují se systémem prostřednictvím intranetové aplikace. K obsluze systému stačí mít nainstalovaný operační systém Windows a internetový prohlížeč Internet Explorer.
 

Správa elektronické sbírky
Postup vzniku a aktualizace elektronické sbírky je následující:

. na každé pobočce vyplní pověřený pracovník přes intranet formuláře pro založení nebo změnu PV a vytiskne je, zaměstnanci na pobočce se na tyto formuláře podepíší,

. pro správu sbírky PV je vytvořeno centrální pracoviště, na kterém jsou instalovány aplikace pro obsluhu systému,

. podepsané formuláře jsou ze všech poboček banky sváženy na toto centrální pracoviště, zde je správce sbírky PV nasnímá pomocí scanneru, elektronické PV se uloží do databáze.

Databáze sbírky PV se nazývá aktualizační databáze (ADB). Jsou v ní obsaženy pouze podpisy zaměstnanců České spořitelny a je možné do ní kdykoliv zasahovat (založení, zrušení nebo změna PV). V okamžiku, kdy je sbírka kompletní, je možné provést export sbírky PV do souboru a převést data do centrální databáze, která slouží pro poskytování PV uživatelům systému.

Soubor podpisových vzorů
Exportovaný soubor PV splňuje formát navržený českou bankovní asociací. Česká spořitelna zároveň disponuje aplikací pro načtení tohoto souboru a prohlížení uložených podpisových vzorů. Svým partnerům může místo tištěné sbírky PV předávat tuto aplikaci se souborem PV. Aktualizovaný soubor PV může Česká spořitelna generovat prakticky po každé změně v ADB.

Poskytování podpisových vzorů
Pro poskytování PV existuje centrální databáze (CDB), do které obsluha nahrává soubory sbírek PV všech bank, které soubory dodají. Tyto soubory musí splňovat formát definovaný českou bankovní asociací.

Postup poskytnutí PV je následující:

. pracovník na pobočce prostřednictvím intranetu zvolí banku, ve které je "hledaný" pracovník zaměstnán, a zadá veřejné označení jeho PV, po odeslání formuláře se mu zobrazí nalezený PV a údaje o jeho majiteli.

. pokud pracovník nezná přesně veřejné označení PV, může PV vyhledat tak, že zadá neúplné informace o majiteli PV (počáteční znaky veřejného označení, jména nebo příjmení), v seznamu vyhledaných PV již vybere ten požadovaný.

V CDB je udržována kompletní historie nahraných PV, proto lze vyhledat i PV, který byl platný například před rokem.
 

Přednosti
Mezi klíčové přednosti popisovaného řešení patří především flexibilita práce s podpisovými vzory, neboť databázi s podpisovými vzory lze průběžně a interaktivně aktualizovat, a snadná a rychlá dostupnost díky on-line přístupu prostřednictvím firemního intranetu na patřičných pracovištích. Zajištěna je přitom bezpečnost systému a dat, přičemž protokolovány jsou všechny operace se systémem včetně poskytnutí podpisového vzoru.

Výhodou elektronického řešení je také snadná přenositelnost na médiích CD nebo po internetu, což znamená nahrazení nákladné produkce a distribuce tištěných podpisových knih.

Závěr
V systému "Bankovní podpisové vzory" získala Česká spořitelna velmi dynamický nástroj na správu sbírky zaměstnaneckých podpisových vzorů. Díky tomuto systému zvýší efektivitu, ušetří pracovní sílu i nemalé finanční prostředky.

Poz. red.: Autor článku je ředitelem společnosti Unicorn Systems, a.s.

Použité SW aplikace

Operační systém
. MS Windows NT 4
. MS Windows 2000

Vývojové prostředky produktu
. MS SQL Server 2000
. IIS, ASP
. MS Visual Basic 6.0
. Power Builder 7.0 (centrální pracoviště)

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -