facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 12/2023 , AI a Business Intelligence

Přínosy umělé inteligence pro byznys rostou a spolu s tím také investice do níAINová studie společnosti Moore Global ukazuje, že umělá inte­li­gen­ce (AI) se stává klí­čo­vou součástí růs­to­vé strategie mnoha spo­leč­nos­tí. Tři čtvrtiny velkých a středních firem po celém světě v po­sled­ních čtyřech letech zvýšilo své investice do umělé inteligence, čímž potvrzuje rostoucí zájem o tuto technologii v byznysu. Hlavní přínosy AI zahrnují zvýšení produktivity a zlepšení zákaznické zkušenosti. Studie také naznačuje, že většina vedoucích pracovníků považuje AI za klíčovou investici s pozitivním dopadem na budoucí finanční výkonnost a udržitelnost jejich společností.


Většina velkých a středních firem po celém světě považuje umělou inteligenci (neboli AI) za příležitost k růstu, a to navzdory probíhají­cím diskusím o dopadu této technologie na lidstvo. Zatímco se ve veřejném prostoru vedou existenciální spory, vedoucí představitelé podniků pokračují v investicích do umělé inteligence. Trh s umělou inteligencí měl v roce 2021 hodnotu přibližně 100 miliard dolarů, ale ta by se podle odhadů mohla do roku 2030 zvýšit na zhruba 2 biliony dolarů.

Společnost Moore Global zjišťovala v této souvislosti postoj top manažerů k umělé inteligenci. Analýza názorů na AI potvrdila, že zájem o využití umělé inteligence v byznysu je vysoký – 77 % firem za poslední čtyři roky zvýšilo investice do AI nebo její využití. To znamená, že naprostá většina podniků se zabývá umělou inteligencí a zkoumá, jak by tato technologie mohla zlepšit jejich podnikání.

Společnosti s nejméně 250 zaměstnanci, které hlásí nejrychlejší zavádění AI, zaznamenaly v období od roku 2019 do současnosti průměrný nárůst tržeb o 15 % – což je více než dvojnásobek oproti firmám, kde se investice do této technologie nebo její využívání v posledních čtyřech letech zastavily.

Oslovené firmy investovaly do technologie AI v uplynulém roce v průměru 1,5 milionu dolarů – v případě automobilového a leteckého sektoru se částka zvýšila na 3,2 milionu dolarů.

Klíčová zjištění studie

  • 56 % vedoucích pracovníků podniků tvrdí, že umělá inteligence představuje pro jejich organizaci příležitost - oproti 23 %, kteří v ní vidí hrozbu.
  • 65 % respondentů očekává, že v příštích třech letech a také v dalších letech bude využití umělé inteligence v jejich organizaci narůstat.
  • Nejčastěji vnímaným přínosem AI je zvýšení produktivity, které uvedlo 48 % osob s rozhodovací pravomocí. Dalším nejčastěji uváděným přínosem bylo zlepšení zákaznické zkušenosti.
  • Pouze 22 % respondentů vnímá AI jako prostředek ke snížení počtu zaměstnanců nebo mzdových nákladů.
  • Pouze 4 % podniků neočekává, že by se role umělé inteligence v blízké budoucnosti rozšířila nebo sehrála v jejich podnikání nějakou roli.
  • Pouhá 2 % respondentů tvrdí, že AI pro jejich činnost nepředstavuje žádný přínos.

Přínos pro byznys

Za hlavní přínos využití umělé inteligence označilo 48 % respondentů zvýšení produktivity. Z odvětvového hlediska má sektor energetiky největší podíl respondentů, kteří uvádějí potenciální zvýšení produktivity díky investicím do AI, a to o 57 %. Další nejčastější odpovědí bylo, že AI pomáhá zlepšit zákaznickou zkušenost, což je názor, který sdílí 43 % respondentů. V maloobchodě a vzdělávání byl podíl této možnosti ještě vyšší – téměř 50 %. Tato odvětví stále hledají technologická řešení, která jim umožní koordinovat procesy a poskytovat vysokou úroveň služeb.

„Jedním z opakujících se narativů o umělé inteligenci je, že povede ke změnám na trhu práce a v budoucnu učiní některé profese nadbytečnými - zejména ty, kde převládají opakující se úkoly. Nicméně pouze 22 % vedoucích pracovníků podniků v studii Moore Global uvádí jako důvod, proč se obracejí k umělé inteligenci, snížení počtu zaměstnanců a mzdových nákladů. To naznačuje, že tato technologie není v současné době vnímána jako prostředek k zásadnímu snižování počtu pracovníků,“ říká Martin Buranský, partner Moore Advisory CZ.

Martin Buranský
Martin Buranský

Zatímco pro některé podniky může umělá inteligence představovat nástroj ke zvýšení produktivity, pro jiné může představovat problém. V některých odvětvích se proto budou muset změnit modely podnikání. Nicméně většina respondentů – 56 % – tvrdí, že umělá inteligence představuje pro jejich organizaci příležitost, což výrazně převyšuje 23% podíl těch, kteří se obávají, že představuje hrozbu.

Přínosy AI pro firmy

Budoucnost spojená s AI

Pokud jde o budoucnost, tak většina vedoucích pracovníků firem předpokládá, že AI bude stále důležitější. Největší část dotázaných – 65 % – očekává, že v příštích třech letech a následně v dalších letech bude využití AI v jejich organizaci narůstat. Dalších 24 % firem je přesvědčeno, že využití AI bude v příštích třech letech nadále růst, ale nakonec ztratí na dynamice. Výzkum ukázal také na malou skupinu skeptičtějších šéfů: čtyři procenta respondentů uvedla, že neočekávají, že by umělá inteligence v příštích třech letech rostla nebo že by v tomto období hrála v jejich organizaci nějakou roli.

„Naprostá většina vedoucích pracovníků považuje umělou inteligenci za zásadní investici, která může mít významný dopad na jejich firmy. Implantaci AI do jejich podnikání považují za důležité s ohledem lepší budoucí finanční výkonnost a zároveň udržitelnost jejich společností do budoucna,“ uzavírá Martin Buranský, partner Moore Advisory CZ.

Pozn.: Společnost Moore Global zjišťovala ve své analýze postoje k umělé inteligenci (AI) mezi podniky s nejméně 250 zaměstnanci. Průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 1858 vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí v organizacích v Austrálii, Brazílii, Francii, Německu, Hongkongu, Itálii, Nizozemsku, Jižní Africe, Španělsku, Spojených arabských emirátech, Velké Británii a Spojených státech.

Foto: Moore Czech Republic

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.