facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 7-8/2015 , BPM – Procesní řízení

Podnikové portály (3. díl)

Portálové projekty a časté chyby zadavatelůIBA.czUvažujete-li o nasazení portálové technologie do vaší společnosti, následující článek by vám měl napovědět, čeho byste se měli vyvarovat, na co se naopak zaměřit a jak se vyhnout riziku neúspěchu, ztracené příležitosti a špatně vynaložených investic.


Berte portál jako strategii a vizi

Portál není tím typem SW aplikace, kterou je v organizaci vhodné aplikovat „jen tak“. Svým způsobem představuje směr či strategii firemního IT, kterou je za určitých okolností vhodné zvolit a setrvat v ní. Jako každá strategie, i tato by měla mít svou vizi, plán, přínos, návratnost, vlastníka a celou řadu dalších charakteristik. Právě nepojmenovaná strategie bývá v portálových projektech častou chybou.

Určete vlastníka

Rozhodnutí o implementaci portálu by mělo být vždy bedlivě zváženo, a to z mnoha pohledů, od finančních přes technologické až po organizační. Zvolíte-li strategii postavenou na portálové technologii, je nutné určit jejího vlastníka. Byť se to může zdát banální, nezvolení vlastníka portálu bývá jedním z důvodů opouštění této technologie. Bez vlastníka lze jen velmi těžko udržet danou strategii a to, co mělo prvotní účel ve více homogenním (portálovém) prostředí, se bude čím dál tím více štěpit a stávat se složitějším a zamotanějším. Je zapotřebí někoho, kdo bude portál ve společnosti prosazovat a umožní plné využití jeho přidaných hodnot.

Spočítejte náklady nejen na pořízení

Implementace portálů v organizacích ovlivní celou řadu stávajících systémů či procesů a jejich zavádění je investičně nákladnější než pořizování jednodušších či úzkoprofilových aplikací. I proto je zapotřebí zvažovat, jaké jsou přidané hodnoty portálové technologie, jaké jsou s tím spojené náklady (po celý čas strategie) a jak vychází návratnost investice. Častou chybou je zaměření se pouze na implementační investice a nezohlednění rozvojových investic či nákladů na provoz a údržbu. V takovém případě zákazníci často končí ve stavu, kdy pořízení portálové technologie bylo relativně levné, nicméně kvůli nepovedené implementaci a technologickým dluhům utrácejí prostředky v podpoře a údržbě a nezbývá na rozvoj, který je jediným hnacím motorem na cestě za vizí, vytyčenou ve zmíněné strategii.

Není dodavatel jako dodavatel

S předchozím bodem velmi souvisí volba vhodného a zkušeného dodavatele. Vzhledem k velikosti investice a fatálnímu dopadu při špatné implementaci si žádný zadavatel nemůže dovolit udělat chybu. Ty nejrozšířenější portály se vyvíjejí již celou dekádu a díky obecnosti svého použití jsou také relativně složité. Je potřeba mít dodavatele, který má patřičné znalosti a zkušenosti. Jeho volba by měla být stejně strategická jako v případě výběru portálu. Vzájemná nedůvěra (která může vzniknout např. jako „vystřízlivění“ po implementaci portálu) mezi zadavatelem a dodavatelem stojí spoustu peněz.

Myslete ve velkém, jednejte v malém

Jednou z dalších chyb je realizace formou „velkého třesku“ nebo příliš složitá portálová architektura. Budujte portál postupně a v případě potřeby přeuspořádejte priority. Tím, jak se bude adaptovat portálová technologie v organizaci, budou vznikat přidané hodnoty, které mohly být na začátku skryté. Při vodopádovém způsobu implementace není cesty, jak toto podchytit. Příliš složitá architektura naopak zvyšuje náklady a prodlužuje dobu implementace. Time-to-market je ukazatel, který by měl být v tomto případě sledován. Samozřejmě platí, že čím je kratší, tím větší náskok před konkurencí můžete získat.

Konkurence nespí a chyby se dnes neodpouštějí. Neopakujte tedy chyby, kterých se dopustili vaši předchůdci.

Pavel Šafář, IBA CZ Pavel Šafář
Autor článku je IT konzultant společnosti IBA CZ.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.