facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy

vyber produkt ke srovnání
  Vyčistit výběr
 
Název produktuSAP Business One Zvětšit obrázek do nového okna
Počet konzultantů produktu v ČR, resp. SR 150
Nabízené formy implementace systému
On-premise ano
Cloud ano
Hostované řešení ano
Funkčnost systému - finance
finanční účetnictví - hlavní kniha a pokladna ano
finanční účetnictví - elektronický bankovní styk ano
finanční účetnictví - pohledávky, závazky (včetně upomínání, penalizace) ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - nákladová střediska, zakázky ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - procesní řízení - ABC (Activity Based Costing) ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - kalkulace nákladů na výrobek ano
řízení hotovosti a předpověď likvidity ano
finanční plánování a rozpočty ano
konsolidace - statutární a operativní ano
správa a účtování investičního majetku (včetně leasingu a pronajímaného majetku) ano
plánování a sledování nedokončených investic a investičních akcí ne
správa a účtování obchodů na peněžním a kapitálovém trhu, půjček a finančních derivátů ne
řízení tržního rizika ne
výpočet a účtování mezd ano řešení certifikovaných partnerů
řízení lidských zdrojů - plánování kariéry, nábor zaměstnanců ne
Funkčnost systému - logistické moduly
nákup a likvidace faktur ano
skladové hospodářství a řízení zásob ano
správa odpadů a nebezpečných materiálů ne
prodej a vystavení faktur ano
Podpora EET ano
zahraniční obchod ano
přeprava ne
elektronický nákup a prodej přes Internet (B2B. B2C) ano
Funkčnost systému - řízení výroby
Typ výroby:
kontinuální ne
diskrétní ano
zakázková ano
dle prognózy ano
Sériovost výroby:
kusová ano
sériová ano
hromadná ne
Odvětví - průmysl:
potravinářský a nápojářský ano
stavebnictví ano
textilní, obuvnický ano
strojírenský ano
automobilový ano
hutní ano
chemický, farmaceutický ano
ostatní
Funkčnost systému - integrované specializované moduly
PDM a PLM ano řešení certifikovaných partnerů
APS/SCM ano řešení certifikovaných partnerů
EAM, řízení údržby ne
Řízení projektů ano řešení certifikovaných partnerů
Řízení jakosti ne
CRM ano
Datový sklad a MIS ano řešení certifikovaných partnerů
Další funkce a vlastnosti systému
Funkce sledování insolvenčního rejstříku ano řešení certifikovaných partnerů
Výkaznictví dle jiných účetních norem (IAS, IFRS, GAAP) ano
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly ano
Certifikace produktu (ISO 9000 apod.), provedené audity SAP Business One je dle auditu v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví a účetními standardy platnými v ČR.
Architektura a platformy
Architektura systému klient/server
Mobilní technologie Citrix, IPhone, Android a další řešení certifikovaných partnerů
Single sign-on
Collaborative business
Podporované komunikační protokoly a standardy (př. HTTP, J2EE)
Platforma systému - operační systém serveru MS Windows Server, Linux
Platforma systému - operační systém klienta MS Windows
Možné platformy systému - databáze MS SQL, SAP HANA
Integrační platforma (middleware) SAP B1i Integration
Uživatelé v ČR a SR
Počet instalací produktu (počet zákazníků) 250
V jakých odvětvích má systém reference
Obchod ano
Distribuce ano
Finance ano
Veřejný a státní sektor ano
Utility ano
Výrobní podniky ano
Pro jakou velikost podniku je produkt určen
- malé podniky (obrat do 100 mil. Kč) ano
- středně velké podniky (obrat 100 mil. - 1 mld. Kč) ano
- velké podniky (obrat nad 1 mld. Kč) ne
Reference
Průměrná doba implementace u podniku střední velikosti 1-2 měsíce
Jaká je velikost nejmenší a největší instalace (v počtu uživatelů) 1 / 170
Hlavní referenční zákazníci Anglo česká s.r.o.
Strážnické brambůrky - Petr Hobža
HERO CZECH s.r.o.
Misan s.r.o.
METECH s.r.o.
BAUER TECHNICS s.r.o.
Global Business s.r.o.
SuperPet a.s.
1.Aromaterapeutická a.s.
AG CHEMI GROUP s.r.o.
Internext 2000 s.r.o.
ARKOV spol. s r.o.
USSPA, s.r.o.
Alfavaria Group, s.r.o.
Střída Sport s.r.o.
a další