facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ELEGIS PRODUCTION - Editace parametrů produktu

Úpravy v přehledu probíhají moderovaným způsobem. Vždy jsou požadovány kontaktní údaje žadatele o změnu, aby bylo možno ověřit zdroj a oprávněnost požadavku. Po zadání informací o produktu odešlete změny do redakce, kde nám trvá zhruba týden než je ověříme a zadáme na web. Tato manuální kontrola je nutná. Není možné, aby anonymní žádost z webu byla bez prozkoumání ihned zveřejněna. Mějte proto strpení a nezadávejte stejné požadavky na vložení produktu nebo na změny opakovaně.

V případě drobných změn u více produktů či požadavku na jejich odstranění z přehledu kontaktujte prosím redakci za účelem dohodnutí způsobu hromadné editace/odstranění.
E-mail:  
Jméno:  
Příjmení:  
Společnost:  
Telefon:  
Zapamatovat si údaje (vaše kontaktní údaje se uloží do cookies, u dalších formulářů se automaticky předvyplní)

Název produktu (verze)
Rok uvedení produktu na trh Komentář:
Počet konzultantů produktu v ČR Komentář:
Funkčnost systému
Optimalizace
Dle úzkých míst Komentář:
Dle závislých seřizování Komentář:
Dle volitelných kritérií Komentář:
Plánování
Strategické Komentář:
Operativní Komentář:
Taktické Komentář:
Dle dopravy Komentář:
Dle dodávky Komentář:
Dle poptávky Komentář:
ATP (Available-to-Promise) Available-to-Promise (ATP) je vhodný zejména pro výrobu na sklad (Make-to-Stock), kdy jsou hotové produkty k dispozici v distribučních centrech, odkud si je zákazníci kupují. Tuto strategii volí především fi rmy z odvětví, pro něž je typická procesní výroba. Komentář:
AATP (Allocated-Available-to-Promise) Allocated-Available-to-Promise (AATP)
rozšiřuje algoritmus ATP o možnost rozdělit hotové produkty mezi jednotlivé zákazníky na základě jejich geografické polohy a jejich postavení v zákaznické hierarchii, s ohledem na vynaložené náklady a možný zisk.
Komentář:
CTP (Capable-to-Promise) Capable-to-Promise (CTP) se používá v případě, že požadovaný produkt není k dispozici na skladě hotových výrobků. Ten algoritmus již bere v úvahu výrobní kapacity a zkoumá, kdy budou uvolněny a kdy bude k dispozici materiál pro danou objednávku. CTP se obvykle používá při výrobě (Production-to-Order) a montáži (Assembly-to-Order) na zakázku, v omezené míře také při inženýrských pracech na zakázku (Engineer-to-Order). Komentář:
PTP (Profitable-to-Promise) Profitable-to-Promise (PTP) je relativně nový koncept, který v sobě zahrnuje algoritmy CTP, ATP a vyhodnocení přínosu, který bude konkrétní zakázka pro firmu mít. PTP sčítá všechny náklady a porovnává je s cenou, za niž je zákazník ochoten si daný produkt koupit. PTP je použitelný pro všechny typy výrob. Komentář:
Metody
CRP (Continuous Replenishment Planning) Komentář:
VMI (Vendor Managed Inventory) Komentář:
ECR (Efficient Consumer Response) Komentář:
CPFR (Collaborative Planning, Forecast and Replenishment) Komentář:
Zaměření systému
Typ výroby:
Kontinuální Komentář:
Diskrétní Komentář:
Zakázková Komentář:
Dle prognózy Komentář:
Sériovost výroby:
Kusová Komentář:
Sériová Komentář:
Hromadná Komentář:
Odvětví - průmysl:
Automobilový Komentář:
Hutní Komentář:
Chemický, farmaceutický Komentář:
Potravinářský a nápojářský Komentář:
Stavebnictví Komentář:
Strojírenský Komentář:
Textilní, obuvnický Komentář:
Ostatní Komentář:
Další vlastnosti systému
Používaná implementační metodologie Komentář:
Certifikace produktu Komentář:
Architektura a platformy
Architektura systému
klient/server dvouvrstvá
třívrstvá tenký klient
web komponentová
4GL InterNEt enabled
objektově orientovaná 4vrstvá klient/server
vícevrstvá modulární
variabilní CORBA
web-klient/desktop-klient intranet
off-line klient mobile klient
.NET vícevrstvá COM
Komentář:
Platforma systému - operační systém serveru Komentář:
Platforma systému - operační systém klienta Komentář:
Možné platformy systému - databáze
vlastní Centura
Oracle MS SQL Server
MSDE SQL Anywhere
DB2 Pervasive PSQL
SAP DB Informix
Progress MS Access
SQL Base Firebird
InterBase MySQL
ODBC PostgreSQL
Teradata FoxPro
Komentář:
Uživatelé celosvětově
Počet instalací produktu (počet zákazníků celosvětově) Komentář:
Uživatelé v ČR a SR
Počet instalací produktu v ČR Komentář:
Pro jakou velikost podniku je produkt určen
- malé podniky (obrat do 250 mil. Kč) Komentář:
- středně velké podniky (obrat 250 mil. - 2 mld. Kč) Komentář:
- velké podniky (obrat nad 2 mld. Kč) Komentář:
Reference
Průměrná doba implementace u podniku střední velikosti Komentář:
Reference produktu v ČR


Komentář:

   Smazat

Změnit logo produktu *)


screenshot 1 není přiřazen.
Přidat screenshot 1 *)
Popisek:


screenshot 2 není přiřazen.
Přidat screenshot 2 *)
Popisek:


screenshot 3 není přiřazen.
Přidat screenshot 3 *)
Popisek:


screenshot 4 není přiřazen.
Přidat screenshot 4 *)
Popisek:


V případě zájmu o umístění produktového listu, příručky, demoverze nebo ceníku kontaktujte prosím redakci

*) Podporovány jsou pouze formáty JPG, GIF a PNG!
Doporučujeme nahrávat obrázky ve velikosti 1600x1200 pixelů, do 1 MB.