facebook LinkedIN LinkedIN - follow
proALPHA
Další
Předchozí
65/87
 
Název produktuproALPHA
Datum zápisu / aktualizace 19. 10. 2021 / 19. 10. 2021
Název výrobce proALPHA Business Solutions GmbH Editovat výrobceEditovat výrobce
WWW výrobce www.proalpha.de
Název dodavatele v ČR SPC solutions spol. s.r.o. Editovat nebo přidat dodavateleEditovat nebo přidat dodavatele
Další dodavatelé Přidat dodavatele k tomuto produktuPřidat dodavatele k tomuto produktu
Počet konzultantů produktu v ČR, resp. SR6
Nabízené formy implementace systému
On-premise ano
Cloud ano
Hostované řešení ano
Funkčnost systému - finance
finanční účetnictví - hlavní kniha a pokladna ano
finanční účetnictví - elektronický bankovní styk ano
finanční účetnictví - pohledávky, závazky (včetně upomínání, penalizace) ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - nákladová střediska, zakázky ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - procesní řízení - ABC (Activity Based Costing) ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - kalkulace nákladů na výrobek ano
řízení hotovosti a předpověď likvidity ano
finanční plánování a rozpočty ano
konsolidace - statutární a operativní ano
správa a účtování investičního majetku (včetně leasingu a pronajímaného majetku) ano
plánování a sledování nedokončených investic a investičních akcí ano
správa a účtování obchodů na peněžním a kapitálovém trhu, půjček a finančních derivátů ne (nezadáno)
řízení tržního rizika ne (nezadáno)
výpočet a účtování mezd ano
řízení lidských zdrojů - plánování kariéry, nábor zaměstnanců ne (nezadáno)
Funkčnost systému - logistické moduly
nákup a likvidace faktur ano
skladové hospodářství a řízení zásob ano
správa odpadů a nebezpečných materiálů ne (nezadáno)
prodej a vystavení faktur ano
Podpora EET ano
zahraniční obchod ano
přeprava ano
elektronický nákup a prodej přes Internet (B2B. B2C) ne (nezadáno)
Funkčnost systému - řízení výroby
Typ výroby:
kontinuální ne
diskrétní ano
zakázková ano
dle prognózy ano
Sériovost výroby:
kusová ano
sériová ano
hromadná ano
Odvětví - průmysl:
potravinářský a nápojářský ne
stavebnictví ne
textilní, obuvnický ano
strojírenský ano
automobilový ano
hutní ano
chemický, farmaceutický ne (nezadáno)
ostatníPlastikářský
Funkčnost systému - integrované specializované moduly
PDM a PLM ne (nezadáno)
APS/SCM ano
EAM, řízení údržby ano
Řízení projektů ano
Řízení jakosti ano
CRM ano
Datový sklad a MIS ano
Další funkce a vlastnosti systému
Funkce sledování insolvenčního rejstříku ne (nezadáno)
Výkaznictví dle jiných účetních norem (IAS, IFRS, GAAP) ne (nezadáno)
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly ano
Certifikace produktu (ISO 9000 apod.), provedené audity
Architektura a platformy
Architektura systémuClient-Server nebo Web-klient
Mobilní technologieAno
Single sign-onAno
Collaborative businessAno
Podporované komunikační protokoly a standardy (př. HTTP, J2EE)Ano
Platforma systému - operační systém serveruWindows
Platforma systému - operační systém klientaWindows
Možné platformy systému - databázeWindows, Linux
Integrační platforma (middleware)Windows
Uživatelé v ČR a SR
Počet instalací produktu (počet zákazníků)30
V jakých odvětvích má systém reference
Obchod ano
Distribuce ano
Finance ne (nezadáno)
Veřejný a státní sektor ne (nezadáno)
Utility ne (nezadáno)
Výrobní podniky ano
Pro jakou velikost podniku je produkt určen
- malé podniky (obrat do 100 mil. Kč) ano
- středně velké podniky (obrat 100 mil. - 1 mld. Kč) ano
- velké podniky (obrat nad 1 mld. Kč) ano
Reference
Průměrná doba implementace u podniku střední velikosti6 Měsíců
Jaká je velikost nejmenší a největší instalace (v počtu uživatelů)8 - 350
Hlavní referenční zákazníciCiS electronics, CZ
Tubex, SK
Polyform SK (HIRSCH Gruppe)
EDP - European Data Project, CZ
Rosenberg Ventilatory, CZ
Zvětšit obrázek do nového okna
Reference v CZ
Zvětšit obrázek do nového okna
Příklad GUI
 
Editovat výrobce Editovat výrobce u tohoto produkt
Editovat nebo přidat dodavatele Editovat nebo přidat dodavatele u tohoto produkt
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu
Smazat produkt Smazat produkt