facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Informace o vybrané akci

Tiskni akci

VM V4P - VMware vSphere: Manage for Performance

Pořadatel:  Arrow ECS a.s.
Od:  7.9.2011 09:00
Do:  9.9.2011 17:00
Stav:  Akce již skončila.
Místo:  Arrow ECS a.s.
Město:  Praha
Popis:
Tento kurz je zaměřen na způsoby konfigurace vysokého výkonu a na ladění standardní instalace produktové řady VMware® vSphere™. V rámci kurzu jsou představovány všechny známé i nedokumentované postupy sloužící k zajištění maximálního výkonu pro běh virtuálních počítačů.WWW stránka:  www.arrowecs.cz
Vstupné/konferenční
poplatek:  
36 000 Kč
Dostupnost akce:  Pro veřejnost
Typ:  Školení
Kategorie:  IT profesionál
Kontaktní osoba:
Ľuboslava Kačmaříková
e-mail: luboslava.kacmarikova@arrowecs.cz
Mediální partner:  

Vytvoř novou akci na základě této