facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Informace o vybrané akci

Tiskni akci

Elektronizace dokumentů a procesů v organizaci

Pořadatel:  Portál www.bezpapiru.cz a společnost Software602
Od:  30.8.2011 09:30
Do:  30.8.2011 12:00
Stav:  Akce již skončila.
Místo:  Hornokrčská 15, Praha 4
Město:  Praha
Popis:
Legislativa (Zákony o elektronickém podpisu, o datových schránkách, o archivnictví a spisové službě, o účetnictví, o DPH a další a další významné normy. Jaké náležitosti musí splňovat elektronický originál dokumentu. Nejčastější omyly a jejich právní důsledky.)

Procesy (Zpracování dokumentů na vstupu do organizace (obsluha podnikové datové schránky, konverze listin se zachováním právního účinku, možnosti automatizace atd,, schvalovací oběh po organizaci i mimo ni, archivace elektronických dokumentů, praktické rady, ukázky elektronizace konkrétních procesů)

Technologie (Možnosti a omezení současných technologií, řešení vazeb na ekonomické a agendové systémy, předvedení formulářové technologie Software602)

WWW stránka:  www.bezpapiru.cz/seminar
Kapacita:  12
Vstupné/konferenční
poplatek:  
0
Dostupnost akce:  Pro veřejnost
Typ:  Workshop
Kategorie:  IT business
Kontaktní osoba:
Zuzana Štefánková
telefon: 222 011 302
e-mail: stefankova@602.cz
Mediální partner:  

Vytvoř novou akci na základě této