facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Informace o vybrané akci

Tiskni akci

EH - EC Council Certified Ethical Hacker v.7

Pořadatel:  Arrow ECS, a.s.
Od:  14.3.2011 09:00
Do:  18.3.2011 17:00
Stav:  Akce již skončila.
Místo:  Arrow ECS, a.s.
Město:  Praha
Popis:
Studenti si mohou vyzkoušet techniky skenování, útoků (hacking) a zabezpečení. Připravené laby pomohou studentům vštípit si metody zabezpečení perimetru, systémů Intrusion Detection, vytváření bezpečnostních politik, sociálního inženýrství, distribuovaných útoků typu DDoS, Buffer Overflows, vytváření virů apod. Tento kurz je přípravou pro získání certifikace EC-Council Certified Ethical Hacker test 312-50.WWW stránka:  www.arrowecs.cz/vzdelavani
Vstupné/konferenční
poplatek:  
58 000,-
Dostupnost akce:  Pro veřejnost
Typ:  Konference
Kategorie:  IT profesionál
Kontaktní osoba:
Ľuboslava Kačmaříková
e-mail: luboslava.kacmarikova@arrowecs.cz
Mediální partner:  

Vytvoř novou akci na základě této