facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Manažerský systém Lighthouse21

Info21Není snadné najít správnou informaci v záplavě údajů, které jsou k dispozici v současných podnikových systémech. Lighthouse21 je specializovaný reportingový systém vytvořený pro potřeby manažerů. Můžete tak včas reagovat na měnící se podmínky podnikání. Získejte konkurenční výhodu s Lighthouse21!
V současné době pomáhají informační technologie ve všech sférách fungování výrobních a obchodních společností. Zároveň však informační technologie kladou nové nároky na řídící pracovníky těchto společností. Navíc ve stále se měnícím podnikovém prostředí je třeba přizpůsobovat analýzy novým podmínkám. Tyto cíle splňuje manažerský systém Lighthouse21, nástroj kategorie Business Intelligence. I Vám může pomoci při Vaší práci.

Manažerský a reportingový systém Lighthouse21 patří do kategorie software Business Intelligence (BI). Lighthouse21 odpovídá na otázky, jež ovlivňují produktivitu, výnosy a náklady společnosti. Umožňuje také poznat příčiny těchto vlivů. Dále poskytuje nástroje pro motivaci pracovníků na základě plnění podnikových ukazatelů. Zajišťuje podporu při rozhodování řídících pracovníků...

Díky své otevřenosti a intuitivnímu ovládání Vám Lighthouse21 umožní nadefinovat podnikové ukazatele a výkazy potřebné pro analýzu vývojových trendů Vaší společnosti. Napojením na několik datových zdrojů od účetnictví přes mzdy, docházku, výrobu až po CRM máte k dispozici potřebné informace z obchodu, nákupu, výroby i ekonomiky.

Definice výkazů v manažerském systému Lighthouse21 můžete zvládnout sami. Spolu s příznivou cenou tak máte garantovanou rychlou návratnost investic. Můžete tedy rychle reagovat na měnící se podmínky a nemusíte utrácet peníze za drahé IT odborníky. Díky napojení na několik datových zdrojů od účetnictví přes mzdy, docházku, výrobu až po CRM máte k dispozici potřebné informace z obchodu, nákupu, výroby i ekonomiky.

Co umí systém Lighthouse21

Analýzy pro rozhodování

Info21Pro rozhodování pracovníků na všech stupních řízení obchodních i výrobních společností jsou důležité informace. Ty musí být k dispozici ve správný okamžik a ve správné formě.

Manažerské portály pro řízení

Info21Manažer stejně jako pilot potřebuje informace přehledně uspořádané na svém portálu/kokpitu. Na jednom místě uvidí komplexní informace a může činit správná a včasná rozhodnutí. Tuto funkci plní dashboardy.

Ukazatele pro rychlou orientaci

Info21Systém podnikových ukazatelů poskytuje rychlou orientaci o stavu a vývoji podniku. Pro měření úspěšnosti aktivit organizací, nebo jejich podnikových procesů se užívají Klíčové ukazatele výkonnosti.

Finanční řízení (Controlling)

Info21Finanční plánování a kontrola zajišťuje zdravý růst společnosti. V účetních datech jsou zachyceny informace: stav a pohyb majetku firmy, způsob financování majetku, výnosy a náklady tzn. výkonnost a ziskovost firmy


Je Lighthouse21 tou správnou volbou pro Vás?

Máte ve firmě více systémů? Např. účetní, docházka, plánování výroby, CRM a nejste schopni data z těchto systémů analyzovat v jednotném prostředí? Lighthouse21 Vám poskytne jednotné prostředí pro analýzu všech dat.

Potřebujete si sami měnit a definovat výkazy? Máte k dispozici máte výkazy, které potřebujete změnit podle nových podmínek, ale změnu je schopen provést jen programátor dodavatele těchto výkazů nebo je změna zdlouhavá a drahá? Uživatel systému Lighthouse21 je po hodinovém zaškolení schopen vytvořit vlastní výkaz.

Chcete graficky zobrazit výsledky analýz? Vaše analýzy mají charakter textových tabulek bez vizualizace důležitých informací a bez výstrah? Rychlou orientaci v analýzách systému Lighthouse21 usnadňují grafy, barevné výstrahy a KPI ukazatele.

Potřebujete mít aktuální informace neustále při sobě? Máte málo času a potřebujete, abyste analýzy dostávali e-mailem zpracované za různá období a podle různých kritérií. Funkce odesílání analýz v systému Lighthouse21 Vám ušetří čas.

Potřebuje každý uživatel jiné oprávnění? Jsou Vaši kolegové zahlceni řadou excelovských tabulek, u kterých si nejste jistí, jaká čerpají data, a nejste schopni efektivně zajistit oprávněním k těmto tabulkám? Lighthouse21 Vám zajistí, že všichni uživatelé vidí stejné údaje a práva k těmto údajům se nastavují centrálně z jednoho místa.

Zjistěte si cenu! Již jste uvažovali o pořízení systému kategorie Business Intelligence, ale odradila Vás složitost nebo cena? Lighthouse21 garantuje rychlou návratnost investic díky aplikaci nových moderních IT technologií a příznivé ceně.

Vyzkoušejte demo verzi! Už tušíte, že se bez moderního manažerského a reportingového systému neobejdete, ale nevíte, jaký BI systém si zvolit? Nabízíme Vám ověřovací běh systému Lighthouse21 nad Vašimi daty. Zkuste si opravdu moderní nástroj kategorie Business Intelligence.

Možnosti dashboardu

Info21Dashboard obsahuje několik komponent s vizualizovanými informacemi, a to v intuitivním stylu. Slouží jak pro operativní, tak strategické řízení. V systému Lighthouse21 si můžete dashboard vytvořit sami, rychle a snadno. Můžete analyzovat informace z několika datových zdrojů např. z účetnictví, docházky, mezd apod.

Info21


Řídící panel dashboardu – Do dashboardu lze zařadit různé komponenty pro vizualizaci informací.

Info21Měřidla – Velmi názorná jsou měřidla, např. jako ukazatel letošního plnění plánu

Mapy - Vizualizace informací na mapách poskytuje rychlou orientaci například při hodnocení tržeb.

Info21


Poskytují informace o geografickém rozložení Vašich aktivit.

Info21


Info21Minigrafy - Pro rychlou orientaci se užívají minigrafy a poměrové ukazatele ve formě pruhů.Grafy nabízí celou řadu stylů zobrazení např. spojnicové, sloupcové, plošné, bublinové, výsečové atd. Využít je můžete např. pro sestavení Přehledu produktů

KPI - Karty slouží pro zařazení KPI ukazatelů na dashboard.

Info21


Typy grafů - koláčový graf za jednotlivé sektory (katagorie zákazníků dle sektoru průmyslu apod.)

Společnost Info21, spol. s r.o.

Poskytujeme software a služby zaměřené na optimalizaci podnikových procesů. Vyvíjíme software pro střední obchodní a výrobní společnosti. Naše informační systémy se zaměřují např. na vizualizaci informací v manažerském systému pro podporu rozhodování manažerů a řídících pracovníků, řízení zakázkové výroby, nebo na specifické potřeby obalového průmyslu.

Info21 - logo
Petr Dobšovič, Info21, spol. s r.o. Petr Dobšovič
Autor článku je jednatelem společnosti Info21, spol. s r.o.