facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Hlavní přínosy AI a rozšířené reality v ERP systémech

-PR-

Umělá inteligence (AI), strojové učení (ML) a rozšířená realita (AR) jsou moderní technologie, které v posledních letech posu­nu­ly potenciál ERP systémů na úplně novou úroveň. Seznamte se s hlavními výhodami, ze kterých může těžit i vaše organizace.


Predikce poptávky a efektivní správa zásob

ERP systém doplněný o AI a ML dokáže rychle a spolehlivě analyzovat skutečně obrovské množství informací o výrobě, dodávkách, tržních trendech, chování zákazníků, externích faktorech a dalších oblastech, které vám umožní lépe chápat souvislosti a s maximální přesností předpovídat budoucí poptávku (po konkrétním produktu).

Predikce se navíc průběžně aktualizují a zpřesňují na základě nových poznatků. Díky tomu ERP systém zvládá ještě efektivnější správu zásob, což znamená, že problémy s nedostatečnými (ale i nadbytečnými) zdroji pro vaši produkci omezí na minimum. Výsledkem jsou provozní úspory a optimalizace procesů.

Obr. 1: ERP systém IFS Cloud umí pomocí strojového učení na základě předpovědi počasí predikovat budoucí poptávku. Tato funkce má skvělé výsledky především v potravinářském průmyslu. Když firmy uzpůsobí dodávky a skladové zásoby očekávanému počasí, dokážou výrazně snížit náklady.
Obr. 1: ERP systém IFS Cloud umí pomocí strojového učení na základě před­po­vě­di počasí predikovat budoucí poptávku. Tato funkce má skvělé výsledky především v potravinářském průmyslu. Když firmy uzpůsobí dodávky a skladové zásoby očekávanému počasí, dokážou výrazně snížit náklady.

Automatizace podnikových procesů vám sníží náklady

Proč ve 21. století necháváte vaše zaměstnance, aby se pořád dokola věnovali rutinním činnostem? Dnes už existují levnější řešení, která navíc uvolní ruce vašim lidem, aby mohli naplno prodat vlastní potenciál u práce s vyšší přidanou hodnotou. Moderní ERP systém za vás dokáže automaticky zpracovávat faktury, spravovat dokumenty, obstarat zákaznický servis a mnoho dalších rutinních úkolů. Díky tomu výrazně zlepšíte efektivitu práce a omezíte chyby způsobené lidským faktorem. A pro vaše lidi zaručeně naleznete mnohem lepší uplatnění.

Rozhraní, které se přizpůsobí uživateli

ERP systém dokáže pomocí AI a ML přizpůsobit uživatelské rozhraní a funkcionality individuálním potřebám konkrétního uživatele. Personalizace na základě rozsáhlé analýzy dat vede ke snazšímu používání ERP systému a ke zrychlení rozhodovacích procesů.

Informace pro správná rozhodnutí, která máte stále k dispozici

Konečně už se nemusíte spoléhat pouze na vlastní instinkt, odbornost a léta zkušeností. ERP systém obohacený o AI a ML umí analyzovat provozní i obchodní data v reálném čase. Před každým rozhodnutím se tedy můžete podívat na aktuální informace, historický vývoj i dlouhodobé trendy. Potom už bude mnohem snazší udělat správné rozhodnutí. Rozhodně není náhoda, že vlivní lidé si oblíbili poučku: „Data mají cenu zlata.“

Dokonalý přehled o výkonu a detekce anomálií

Do středu pozornosti se opět dostává především rychlost, přesnost a schopnost analyzovat obrovské množství dat v reálném čase. Moderní ERP systémy s prvky AI a ML průběžně analyzují různé metriky výkonu, takže získáte opravdu detailní představu o výrobním procesu. Hodně starostí, a v konečném důsledku také peněz, vám ušetří i detekce (provozních) anomálií. Když se o (potenciálních) problémech dozvíte ihned, máte dostatek prostoru na provedení opatření a minimalizaci škod. A v kritických situacích je každá vteřina dobrá.

Vývoj postavený na spolehlivých predikcích

Obrovský potenciál má AI a ML i v oblasti vývoje. V posledních letech se nacházíme v opravdu extrémně nestabilním období, které nemá v historii obdoby. Ceny vstupů se mění i z hodiny na hodinu. Kvůli politickým rozhodnutím dochází k destabilizaci dodavatelských řetězců a často také k zásadním výkyvům v poptávce.

Jak naložit s takovou situací? Přední společnosti sází na pokročilé ERP systémy s AI a ML, které průběžně analyzují nejrůznější faktory, aby mělo vedení v rukou spolehlivé predikce o obchodních příležitostech a potenciálních problémech.

Správné podklady vám umožní snáze navrhovat a upravovat strategie i jednotlivé operace, abyste udrželi vaši konkurenceschopnost na neustále se měnícím trhu.

Integrace s IoT přináší lepší informace pro optimalizaci

Dobrý manažer vytrvale přemýšlí, jak v organizaci krok za krokem zefektivňovat procesy a snižovat náklady. A právě moderní ERP systém s AI a ML v kombinaci s IoT (Internet of Things) vám otevře celou řadu nových možností k optimalizaci. ERP systém totiž prostřednictvím IoT získává ohromné množství přesných informací o vašich strojích a dalších zařízeních, které průběžně analyzuje a zobrazuje v přehledné podobě. Díky tomu si můžete kdykoliv zkontrolovat, jak efektivně se ve vaší organizaci nakládá se zdroji. Speciálně v posledních 2 až 3 letech si naši klienti hodně oblíbili podrobné informace o spotřebě energií, se kterými dosáhli výrazných úspor.

Obr. 2: Jak mohou vypadat data z výroby? Podívejte se na ukázku obrazovky IFS Cloud, na které máte zobrazené všechny potřebné informace.
Obr. 2: Jak mohou vypadat data z výroby? Podívejte se na ukázku obrazovky IFS Cloud, na které máte zobrazené všechny potřebné informace.

Rozšířená realita odemyká úplně nový potenciál

ML také znatelně usnadňuje vývoj aplikací založených na rozšířené realitě, které ve firmách obvykle zlepší celé oblasti. Používání rozšířené reality má pozitivní dopad například na:

  • (Za)školení a onboarding. Rozšířená realita využívá pokročilé algoritmy ML k vytvoření interaktivního výukového prostředí, které vtáhne člověka do řešení konkrétních úkolů, a proto dochází k efektivnějšímu učení.
  • Marketing. Pomocí AR nabídnete vašim (potenciálním) zákazníkům doslova nový rozměr zážitků. Díky AR si už dnes mohou virtuálně „zkusit“ oblečení z pohodlí domova a prohlédnout si produkty do nejmenšího detailu. ML navíc umí prezentaci přizpůsobit, aby odpovídala individuálním potřebám vašich zákazníků.
  • Zákaznický servis. V oblasti zákaznických služeb je AR ideální k poskytnutí technické podpory a praktických doporu­če­ní v reálném čase. V kombinaci s ML zvládnete rychle a přesně (vy)řešit celou řadu problémů vašich zákazníků.
  • Servis a vzdálená spolupráce. AR dokáže opravdu znatelně zefektivnit servisní zásahy, protože technici se v reálném ča­se snadno dostanou k instrukcím (od specialisty, který techni­ka navádí na dálku) a všem potřebným datům. Kromě toho AR napomáhá rozpoznat konkrétní stroje i části, které souvisí s opravou. Používání AR tedy vede k menším prostojům, mini­ma­li­za­ci chybovosti i celkovému zrychlení servisního zásahu.

Obr. 3: Zlepšení komunikace mezi zákazníkem a centrem podpory pomocí AR může v praxi vypadat například takto.
Obr. 3: Zlepšení komunikace mezi zákazníkem a centrem podpory pomocí AR může v praxi vypadat například takto.

Shrnutí

Co říct závěrem? Nástup moderních technologií, ekonomické a politické krize, ale i další faktory dnes mění zažité pořádky v celých odvětvích. Pro udržení konkurenceschopnosti bude v následujících letech naprosto klíčové zvládnout transformaci vaší organizace. A právě ERP systém s integrovanými technologiemi AI, ML a AR vám otevře úplně nové možnosti k optimalizaci procesů, zefektivnění řízení zdrojů a zlepšení obchodních operací.

InfoConsulting Czech se věnuje ERP systému IFS již více než 20 let, a to zejména segmentu výrobních a stavebních firem – od implementace ERP, přes špičkovou podporu, až po kontinuální rozvoj dle vývoje podniku, trhu, ale i dle technologických inovací.