facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Automatizace ve výrobě potravin není výsadou jen velkých firem. Jak na to krok za krokem s ERP systémem?

-PR-

Stejně jako většina podniků, čelí i potravinářská výroba v dnešní době řadě výzev: nedostatku kvalitních zaměstnanců, vyso­kým cenám energií i zdražování surovin. K tomu se přidává velmi přísná legislativa a nutnost hlídat řadu ukazatelů u surovin i hotových výrobků.


Jak v tak turbulentních časech činit kvalifikovaná rozhodnutí, která povedou k prosperitě firmy? Klíčem je mít neustále k dispozici důležité informace a umět je správně vyhodnotit. Neocenitelným pomocníkem je kvalitní ERP systém, který již zdaleka není výsadou jen velkých firem.

Sledování šarží a expirací

To vše podnikový software pohlídá. ERP včas automaticky upozorní například na to, které balení je třeba co nejdříve spotřebovat. Je třeba vědět, kdy končí jejich trvanlivost, a to i s ohledem na to, jestli je balení té které suroviny již otevřené a jak dlouho. Musíte vědět naprosto přesně, ze kterého balení se přimíchala ta která surovina, a dohledat to i zpětně. Podnikový software také pohlídá, které suroviny je třeba co nejdříve spotřebovat.

Často se také řeší měnící se ceny surovin, a tak je užitečné, když systém automaticky přepočítává a ukazuje náklady na výrobu jednoho výrobku. V případě potřeby je možné nastavit tzv. minimální marži. Jakmile cena vstupů překročí určitou mez, systém upozorní zodpovědnou osobu, že je potřeba pro zachování marže zvýšit cenu hotového výrobku. V systému lze také nastavit, aby automaticky počítal energetickou hodnotu výrobku podle přidaných surovin či upozorňoval na alergeny, které je výrobce povinen uvádět na obalech.

Využití kvalitního ERP systému šetří čas, zamezuje chybovosti a přináší naprostý přehled.

Informace jsou klíčem ke správným rozhodnutím

Využití kvalitního ERP systému šetří čas, zamezuje chybovosti, odvede rutinní práci a přináší naprostý přehled. Menší firmy mohou mít obavy z vysokých nákladů na pořízení systému, to lze ale řešit dnes už běžným pronájmem licencí i postupným rozšiřováním softwaru tak, aby se investice rozložila v čase.

„Řada klientů postupuje po jednotlivých krocích a má to své výhody,“ říká Petr Klapka, ředitel společnosti Vision software s.r.o., která již 30 let vyvíjí podnikové informační systémy. „Pokud se systém rozšiřuje postupně, mají uživatelé možnost se dobře naučit práci se systémem a pochopit jeho logiku. Mohou pak kvalifikovaně uvažovat o dalších úpravách či rozšířeních tak, aby dávala co největší smysl,“ dodává Klapka.

Jako první se zpravidla řeší ekonomika, sklady a CRM, následují další moduly, jako je technická příprava výroby, která zahrnuje receptury a výrobní operace, řízení výroby, zakázky a další agendy. Důležité je, že všechny tyto funkcionality zastřešuje jeden ERP systém, který tak dokáže vyhodnocovat průběžně informace ze všech koutů firmy a podle potřeby je sdílet s uživateli, kteří tak mají on-line přehled a vědí přesně, co se v kterou chvíli děje v každém oddělení.

Důležité je propojení externích aplikací s ERP systémem, aby se zamezilo dvojímu zadávání dat.

Otevřený systém pro větší efektivitu

Vision software jako jeden z mála dodává vlastní výrobní terminály pro odvádění výrobních operací, které proto perfektně komunikují s Vision ERP.

Klienti velmi oceňují stoprocentní přehled o výnosnosti jednotlivých zakázek, a to průběžně v reálném čase. Systém spočítá i náklady na vývoj či energie, pokud je tak nastaven. Dalším přínosem je snížení nutných zásob ve skladech díky lepšímu plánování a využívání surovin. Řízení výroby umožňuje vyhodnocovat tzv. normočasy a díky tomu spravedlivě odměňovat zaměstnance ve výrobě podle výkonu.

Potřebujete využívat specializovanou aplikaci, jako jsou potravinové váhy, výrobní stroje, docházkové terminály či tiskárny štítků? Žádný problém. S pomocí API lze připojit i jiný specializovaný systém, např. e-shop. Důležité je skutečné propojení externích aplikací s ERP systémem, aby se zamezilo dvojímu zadávání dat. Pokud si informace předávají systémy mezi sebou, je to výrazně efektivnější a zamezí se tak možnosti chyb způsobených lidským faktorem.

Vision ERP je vyvíjený tak, aby bylo možné ho přizpůsobit dle požadavků sériové, stejně jako velmi specifické zakázkové výrobě. Inspirací pro inovace jsou samotní klienti a díky tomu už desítky let pomáhá firmám růst.