facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Synology High Availability

-PR-

Pro mnoho podniků a organizací je dnes životně důležitá nepřetržitá dostupnost jejich IT systémů. Výpadky a odstávky totiž způsobují stále větší škody, což vyvíjí tlak na IT oddělení, aby zajistila maximální dostupnost dat a klíčových aplikací.


Netýká se to zdaleka jen velkých podniků, protože i v malých a středních firmách napříč odvětvími jsou dnes obchodní a výrobní procesy závislé na dostupnosti IT. Jak lze vysokou dostupnost efektivně zajistit i s omezeným rozpočtem? Synology nabízí elegantní řešení, které vyhoví i velmi náročným požadavkům na výkon a spolehlivost, a přitom je dostupné i v konfiguraci vhodné pro menší firmy.

Propojení NAS serverů Synology do centrálně spravovaného clusteru zajistí automatické přepnutí služeb při selhání zařízení, tak aby se maximalizovala dostupnost aplikací a dat. Celkově tak lze velmi jednoduše a efektivně zvýšit spolehlivosti vašeho firemního IT.

Systém s vysokou dostupností (HA) lze jednoduše vytvořit propoje­ním dvou stejných NAS zařízení Synology v režimu active-pasive. Pro kritické provozy je pak k dispozici úložiště typu SAN s vysokou dostupností a redundancí v režimu active-active. U větších firem a organizací lze navíc obě řešení vhodně kombinovat (viz případová studie o nasazení Synology HA ve společnosti Gift of Hope).

Vysoká dostupnost v režimu active-pasive

Kombinace dvou stejných zařízení Synology NAS kompatibilních s funkcí Synology High Availability (SHA) zajistí dosažení téměř nulové doby mezi okamžikem možné havárie a časem poslední zálohy dat (RPO) díky replikaci dat v reálném čase mezi aktivním serverem, který zpracovává všechny požadavky, a pasivním serverem, který setrvává v pohotovostním režimu (nedochází tedy k rozložení zátěže mezi oba servery).

Díky automatickému přepnutí všech služeb na pasivní server v případě, že aktivní server není dostupný, má firma k dispozici svá data online v řádu minut od okamžiku havárie.


Automatické přepnutí služeb při selhání aktivního serveru minimalizuje dobu přerušení dostupnosti systému.

SHA navíc není jen o vysoké dostupnosti dat, ale umožní také maxi­mál­ní dostupnost virtuálních počítačů uložených v zařízení Synology NAS, ke kterým se přistupuje prostřednictvím iSCSI nebo NFS.

SHA je přínosem také pro radikální omezení servisních odstávek. Všechny aplikace a integrované služby na zařízeních Synology zůstanou online během aktualizací softwaru, upgradů hardwaru nebo poruch na jednom ze zařízení clusteru. Ruční přepnutí služeb za provozu umožňuje pravidelné testování a údržbu.

Klíčovou předností řešení vysoké dostupnosti od Synology je jednoduchá správa. K dispozici je velmi přehledné rozhraní, které usnadňuje nastavení, správu a monitorování clusterů high-availability.
Klíčovou předností řešení vysoké dostupnosti od Synology je jednoduchá správa. K dispozici je velmi přehledné rozhraní, které usnadňuje nastavení, správu a monitorování clusterů high-availability.

Úložiště pro kritické provozy

Pro instalace s vysokými nároky na dostupnost i výkon nabízí Synology zařízení UC3200. Jde o úložiště typu SAN, ve kterém pracují současně dva nezávislé řadiče, které v režimu active-active zajišťují nepřerušovaný provoz služeb iSCSI a FC.

Zařízení Synology UC3200 je SAN úložiště s vysokou dostupností v režimu active-active, které je optimalizováno pro spolupráci s nejrozšířenějšími virtualizačními systémy VMware vSphere, Microsoft Hyper-V a VAAI.
Zařízení Synology UC3200 je SAN úložiště s vysokou dostupností v režimu active-active, které je optimalizováno pro spolupráci s nejrozšířenějšími virtualizačními systémy VMware vSphere, Microsoft Hyper-V a VAAI.

Zařízení UC3200 plní i náročné požadavky na bezpečnost, kapacitu a výkon. Disky SAS s vysokým výkonem a podpora kapacity při plném rozšíření až na 576 TB zaručují, že je UC3200 připraveno na libovolný projekt. Nativní podpora disků SED navíc poskytuje šifrování všech důležitých provozních a citlivých dat na úrovni hardwaru.