facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ITIL – Řízení IT, IT Security, Aktuality -> IT společnost - 30. 1. 2019 - Karel Heinige

Ocenění nejlepších partnerů společnosti Zebra Systems

Zebra Systems uspořádala setkání svých partnerů starajících se o prodej produktů firem Acronis a GFI Software. Akce se konala 29. ledna 2019 v Zaječí ve Vinařství U Kapličky a sešlo se zde asi 70 hostů. Úvod byl tradiční. Všechny účastníky přivítal ředitel Zebra Systems Zdeněk Bínek a zároveň je ujistil, že jeho pochroumaná pravá noha, kvůli které přišel o berlích, pochází z badmintonu.Zmínil se o programu, představil zástupce dodavatelských firem distribuovaných produktů a řešení a předal slovo zástupci firmy Acronis, Arturu Cygankovi z Polska, regionálnímu řediteli pro střední a východní Evropu. Ten v angličtině ocenil své nejlepší partnery za rok 2018, díky kterým společnost prožila v loňském roce další úspěšné období. Acronis vloni dosáhl na českém a slovenském trhu opětovného růstu, nejvíce pak v segmentu cloudových služeb s nárůstem více než 150 % oproti roku 2017. Dále seznámil přítomné s pozicí Acronisu na trhu v roce 2018 a s předpovědí růstu trhu v dalších letech podle IDC. Pro dosažení vyšších prodejů v dalším období přítomným prodejcům zdůraznil, že Acronis by neměl být zákazníkům prezentován jako společnost zabývající se pouze zálohováním dat, ale jako firma dodávající Cyber Protection, tedy kybernetickou ochranu.

Dalším hostem byl Pavol Golha, viceprezident pro globální prodej, z firmy GFI Software, který si na pomoc k představování a diskusím o produktech vzal s sebou celý tým, složený z Lenky Kunecové, Vladimíra Jureky, Erika Lea, Jozefa Kačaly a Alexandra Udalova. Věnovali se GFI produktům, partnerskému programu, Keriu a také softwaru Exinda, což je relativní novinka, neboť GFI Software koupil firmu Exinda v květnu 2017 a obohatil tak své portfolio o řešení umožňující IT týmům efektivně spravovat provoz a aktivity uživatelů, zařízení a aplikací v podnikových sítích.
Na rozdíl od minulých let, kdy probíhaly prezentace v klasickém stylu pro všechny přítomné v souvislém sledu, byl letos zvolen model šesti souběžných prezentací u vedle sebe seřazených stolů, u kterých se probírala řešení Exinda, GFI, Kerio, zálohování Acronis, sdílení dokumentů Acronis a marketing. S tím, že se po určeném čase 25 minut se lidé u stolů cyklicky vyměňovali. Podle mého názoru trochu nepříjemné řešení pro ty, kteří seděli dále od přednášejících, protože mluvčí jednotlivých stolů se navzájem více či méně rušili a dále sedící posluchači mohli mít velký problém se srozumitelností mluveného slova u jejich stolu. Na druhou stranu ti, co byli poblíž přednášejících, měli lepší možnost diskutovat a klást konkrétní otázky, což se také hojně dělo.
Budu celkem zvědavý na zpětnou vazbu od přítomných, jak se jim tato novinka zamlouvala, protože jsem si všiml, že lidé sedící nejdále od přednášejících se mnohdy věnovali spíš svým mobilům nebo jiné činnosti, než sledování dění na protější straně stolu.
Po skončení prezentací bylo na programu vyhlášení výsledků za uplynulý rok 2018 a předání ocenění nejlepším.

Zde jsou vítězové jednotlivých kategorií i se jmény těch, co přebírali ocenění:
 
Acronis
  • Nejlepší začínající partner za rok 2018 – ROAD Group, v. o. s.
  • Nejlepší spolupráce v oblasti služeb za rok 2018 – LACONEX
  • Partner roku 2018 (nejvyšší obrat) – ABB, s. r. o.

GFI

  • Nejaktivnější partner 2018 (největší počet celkových objednávek) – COMES, spol. s r. o.
  • Nejlepší partner GFI Unlimited roku 2018 (nejvyšší počet objednávek) – Ondřej Vorlíček
  • Partner roku 2018 (nejvyšší obrat) – Amenit, s. r. o.


Za zmínku možná stojí, že odměnou pro vítěze byl karton jihoafrických vín vinařství Spier, dodávaných na náš trh společností Zebra Wines, která, jak správně tušíte, má se Zebra Systems stejného jmenovatele, a to v osobě jednatele Zdeňka Bínka.
Celý program byl zakončen společnou večeří a společenským večerem, spojeným s – jak jinak v místě konání – ochutnávkou vín.