facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Microsoft zpřístupnil SP3 pro Windows XP

Microsoft uvolnil aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Windows XP. Uživatelé si jej mohou stáhnout buďto prostřednictvím služby Windows Update či z centra stažení softwaru společnosti Microsoft. Počátkem léta 2008 bude SP3 k dispozici také prostřednictvím služby Automatických aktualizací systému Windows. Windows XP SP3 je kumulativní aktualizací systému Windows XP, která obsahuje všechny předchozí bezpečnostní aktualizace systému, opravy a vylepšení. Kromě toho přináší i některá nová vylepšení, jako je například technologie Network Access Protection, která je součástí systému Windows Server 2008 a je plně podporována systémem Windows Vista a nově také systémem Windows XP SP3.Přehled aktualizací systému Windows XP, které byly uvolněny dříve a jsou součástí SP3:

 • Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2),
 • Microsoft Management Console 3.0 (MMC),
 • IPSecurity – update,
 • Windows Peer Name Resolution Protocol Windows Installer 3.1 – update,
 • Background Intelligent Transfer Server 2.5 (BITS),
 • Remote Desktop Connection 6.0,
 • Digital Identity Management Service (DIMS).

Nové a vylepšené funkce, které přináší aktualizace SP3:

 • Network Access Protection (NAP),
 • nové uživatelské rozhraní v nastavení Bezpečnostních možností systému,
 • Black Hole Router Detection Improvements,
 • Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML),
 • Product Activation – možnost odložení aktivace systému po jeho instalaci na 30 dní.

 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Rostoucí nároky zákazníků nutně vyžadují změnu přístupu firem

Accenture Interactive přichází s modelem Business of Experience


Pandemie změnila struk­tu­ru všeho, co za­ží­vá­me: jak a co na­ku­pu­je­me, kdy a kde pra­cu­je­me, způsob, jakým ko­mu­ni­ku­je­me i spo­lu­pra­cu­je­me. Vzniká tak po­tře­ba za­mě­řit se na pro­duk­ty, služby, značky a jejich roli v životě zá­kaz­ní­ků i za­měst­nan­ců.

  

- Inzerce -

GFI Unlimited Secure Email: bezpečná elektronická pošta pro malé a střední firmy

Jsou dvě oblasti, které letos budou pro obchodní kontinuitu malých a středních firem (SMB) kriticky důležité: bezpečnost firemních sítí a elektronické pošty. Podle odhadů společnosti GFI Software více než 50 % loňských útoků směřovalo právě na SMB firmy.

Helios
- inzerce -