facebook LinkedIN LinkedIN - follow

EMC rozšiřuje portfolio OEM pro vývojáře

Společnost EMC oznámila rozšíření svých produktových portfolií OEM Content Management, Capture a XML Data Management. Tyto nabídky umožňují vývojářům začlenit do svých produktů sofistikované možnosti zachycování, správy bohatého obsahu a správy práv na informace. Nabídka produktů EMC pro správu obsahu, které mají vývojáři k dispozici, nyní zahrnuje správu dokumentů na podnikové úrovni, správu podnikových procesů, správu záznamů, správu práv na informace, správu dat XML a hostování řešení pro zachycování dokumentů.

Nejnovější přírůstek do rodiny EMC OEM je řešení Documentum XML Store OEM Edition pro správu dat XML. Je navrženo tak, aby spravovalo technické informace, publikovalo komplexní dokumentace a kdekoliv sdílelo data. XML Store OEM Edition je databáze XML, která běží na otevřených standardech a je vhodná pro obory, které hodně pracují s daty, jako je letecká doprava, výroba, publishing a veřejný sektor.

 

Sada EMC pro vývoj (Software development kit – SDK) správy práv na informace je zaměřená na softwarové vývojáře, aplikace Web 2.0 a prostředí software jako služba. Sada je dále připravena pro společnosti vytvářející vybavení pro produkty, které nabízejí vývojářům způsob, jak zajistit bezpečnost a kontrolu informací, aby bylo zajištěno, že citlivé informace budou bezpečné i při sdílení interním a externím.

 

Nabídka řešení OEM, kterou poskytuje EMC, je ukotvena v EMC Documentum Content Server OEM Edition, vnořitelné platformě pro správu podnikového obsahu (ECM) pro nezávislé prodejce softwaru. Využití Content Server OEM Edition jako vnořeného úložiště a platformy pro obsah výrazně snižuje náklady na vývoj a výzkum, které jsou třeba k vytvoření aplikace, která zahrnuje nestrukturovaná data, jako jsou dokumenty, obrázky, audio, video, reporty i zprávy. Content Server OEM Edition nabízí tu samou unifikovanou architekturu, rozhraní pro programování a funkcionalitu jako platforma EMC Documentum Enterprise Content Management (ECM).

 

Další klíčový člen rodiny OEM je software pro správu dokumentů EMC Documentum ApplicationXtender, který v elektronické podobě ukládá, organizuje a spravuje téměř každý typ podnikového obsahu. ApplicationXtender je založený na jednoduchém systému optimalizovaném pro Microsoft Windows/.NET a integruje zobrazování dokumentů, jejich prohlížení a komentování, správu reportů, průběh práce a služby pro správu dokumentů.


 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Rostoucí nároky zákazníků nutně vyžadují změnu přístupu firem

Accenture Interactive přichází s modelem Business of Experience


Pandemie změnila struk­tu­ru všeho, co za­ží­vá­me: jak a co na­ku­pu­je­me, kdy a kde pra­cu­je­me, způsob, jakým ko­mu­ni­ku­je­me i spo­lu­pra­cu­je­me. Vzniká tak po­tře­ba za­mě­řit se na pro­duk­ty, služby, značky a jejich roli v životě zá­kaz­ní­ků i za­měst­nan­ců.

  

- Inzerce -

Security Operations Center (SOC)

Vaše kyberbezpečnost za paušál


Nemáte zaměstnance s velmi specializovanými dovednostmi v oblasti sítí a bezpečnosti? Dále digitalizujete a adaptujete nové technologie? Do kyberbezpečnosti investujete, ale nároky narůstají? V době stále sofistikovanějších kybernetických útoků přirozeně vzrůstají nároky na udržování IT bezpečnosti. Jednoduchá řešení ale nefungují. Řešením je služba SOC (Security Operations Center), která se opírá o nejnovější technologie a zkušené specialisty.

Helios
- inzerce -