facebook LinkedIN LinkedIN - follow

EDITEL CZ pro společnost Penny Market realizuje zavádění elektronického potvrzení objednávek

Společnost Penny Market, s. r. o., se rozhodla reagovat na legislativní požadavky vyplývající ze zákona o významné tržní síle zavedením potvrzování EDI objednávek zprávou ORDRSP (orders response – odpověď na objednávku).


Penny Market si klade za cíl pomocí zprávy ORDRSP předejít potenciálním výpadkům zboží na prodejnách. Realizátorem projektu zavádění ORDRSP ve společnosti Penny Market je společnost EDITEL CZ, leader EDI trhu.

Novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, přináší také povinnost písemně sjednat dobu, nebo způsob jejího určení pro dodávku předmětu koupě a určení jejího množství za stanovené období, nebo určení množství jednotlivé dodávky předmětu koupě. Srozumitelně řečeno, každá objednávka obchodního řetězce musí být písemně potvrzena dodavatelem. Potvrzení je možno poslat např. v listinné podobě, elektronicky podepsaným e-mailem nebo faxem.

Společnost Penny Market, člen jednoho z nejvýznamnějších partnerů společnosti EDITEL Group, skupiny REWE, se rozhodla preferovat potvrzení prostřednictvím elektronické výměny dokladů (EDI), kterou má se svými klíčovými dodavateli zavedenu již mnoho let. Zavedení nové EDI zprávy tedy znamená splnění legislativních požadavků tou nejefektivnější cestou.

Pohled EDI partnera, společnosti EDITEL CZ

Jak vnímáte přístup společnosti Penny Market k řešení problematiky zákona o významné tržní síle?

„V praxi se setkáváme s velmi rozdílnými přístupy, od obstarožního čistě papírového až po pragmatický elektronický přístup. Penny Market je jedním z hlavních nositelů myšlenky EDI, elektronické výměny obchodních dokumentů, a vážíme si, že jsme jim partnerem v tomto projektu. Role společnosti EDITEL CZ je budovat, definovat a zavádět elektronickou fakturaci a elektronickou výměnu obchodních dokumentů, neboli EDI, na trh. Vnímáme to jako naše poslání a vážíme si každého partnera, který jej s námi sdílí,“ konstatuje Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL CZ.


Logo EDITEL

Můžete trochu přiblížit projekt implementace nové zprávy ORDRSP?

„Pro EDITEL je rozjezd nových typů zpráv rutinní záležitostí. V případech, kdy jsou obě strany připravené, je to snadné, ale horší jsou případy, kdy jedna či druhá strana nemá podporu daného formátu, vyžadovaného protistranou, ve svém Informačním Systému. Společnost Penny Market proto využila služeb Partner Managementu naší společnosti, aby byla zajištěna nutná koordinace se všemi zainteresovanými, tedy nejen s pracovníky Penny Marketu, s kolegy z dotčených oddělení EDITELU, ale hlavně s dodavateli či jejich providery. Celkem bylo osloveno okolo 300 dodavatelů, kteří byli vyzváni k zasílání tohoto typu zpráv. V současné době probíhá jejich postupné zapojování, které za EDITEL řídí kolegyně Blanárová z oddělení Partner Management,“ vysvětluje Jan Molnár, obchodní manažer společnosti EDITEL CZ.


Ohledně zavedení zákona o významné tržní síle do praxe se již objevila řada článků a názorů. Vedou se odborné diskuse. Jaká je vaše role?

„Ano, máte pravdu, vede se celá řada diskusí, dokonce na mezinárodní úrovni. Na podzim jsem vypracovával stanovisko pro kolegy z Německa a Rakouska. Naši roli jsem popsal výše. EDITEL je se svými partnery budovatel EDI trhu nejen v ČR, ale i v zemích střední a východní Evropy,“ odpovídá Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL CZ.


eXite

 
Helios
- inzerce -