System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Digitalizace je na pořadu dne více než kdy jindy

Konica MinoltaDi­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je exi­s­ten­ční otáz­kou pro fir­my i jed­not­liv­ce. V té­to sou­vis­los­ti se čas­to ho­vo­ří o cloud­ových tech­no­lo­giích. Jak ale mo­hou kon­krét­ně po­mo­ci? Zep­ta­li jsme se Mi­cha­la Han­ka, Bu­si­ness De­vel­op­ment Ma­na­ge­ra spo­leč­nos­ti Ko­ni­ca Mi­nol­ta Busi­ness So­lu­tions Czech.


Jaké technologie či produkty byste doporučil zákazníkovi, který se chce do digitální transformace pustit?

My věříme, že nejjednodušší je začít s Microsoft 365. Nové aplikace a možnosti, které přináší, dokážou zefektivnit prakticky každou oblast firmy, takže s nimi uděláte pomyslně největší krok vpřed v digitální transformaci. Je však třeba udělat jej správně.


Co tím myslíte?

Nejčastější omyl zákazníků je, že přechod na Microsoft 365 vnímají jako běžnou obměnu IT vybavení spočívající v pořízení nového softwaru za co nejvýhodnějších podmínek.


Jak tedy správně postupovat?

Migrace stávajícího IT prostředí, do nové cloudové podoby, je pouze začátek. Skutečná změna, která přinese tížené benefity, takzvaná adopce, se musí odehrát na úrovni uživatelů. Výsledkem je změna nejen pracovních nástrojů, ale i návyků všech zaměstnanců a někdy i samotné firemní kultury.

Michal Hanko
Michal Hanko

Proč se obracet na Konica Minolta, a nikoli pouze nakoupit software Microsoft 365?

Tím důvodem je právě ona adopce, tj. motivace a důraz na změnu pracovních návyků a také podpora uživatelů při této nelehké změně, kterou sami od sebe zpravidla neudělají. Cílem totiž není mít Microsoft 365, ale správně a v maximální míře využívat nástroje, aplikace a nové možnosti, které tento software přináší.

Kromě toho se při přechodu na Microsoft 365 zaměřujeme také na přizpůsobení či vývoj aplikací v prostředí Microsoft Power Platform, které je úzce provázané s Microsoft 365. V souladu s principy takzvaného low-code developmentu jsme vyvinuli již desítky různých aplikací. Od těch nejmenších, které zpravidla nahrazují jednoduché opakující se firemní procesy postavené na excelu, emailu a papíru až po komplexní business aplikace podporující klíčové firemní procesy.


Pro koho je podle vás Microsoft 365 vhodný?

Pro firmy všech velikostí i jednotlivce, bez ohledu na obor či charakter podnikání. Konkrétně pro každého, kdo potřebuje komunikovat a spolupracovat s lidmi, plánovat čas či úkoly a pracovat na dokumentech v týmu. Pro každého, kdo používá mobilní telefon, tablet nebo notebook a chce mít veškeré informace, dokumenty a data aktuální, zabezpečené a dostupné ze všech zařízení, kdykoliv a kdekoliv.


Jak nákladný je pro běžnou firmu přechod na cloud?

Náklady se zpravidla odvíjejí od velikosti a složitosti stávající IT infrastruktury, počtu uživatelů a jejich schopnosti či ochoty přijímat nové nástroje. U adopce Microsoft 365 jde většinou o desítky až stovky tisíc korun. V případě vývoje aplikací, integrace a automatizace procesů v rámci Microsoft Power Platform či Microsoft Azure se cena pohybuje od desítek tisíc korun za jednoduché aplikace po miliony korun za komplexní LOB řešení.


 
Sophos