facebook LinkedIN LinkedIN - follow

OR-SYSTEM automatizuje obchodní i výrobní procesy v GRENA, a. s.

OR-SystemGRENA, a. s., je progresivní a stabilní českou firmou v oboru vývoje a výroby nehořlavých materiálů a výrobků s vysokou kvalitou a velmi pestrým využitím. Mezi produkty společnosti tak patří materiály krbů, kamen, krbových vložek a stavební prvky chránící budovy při vzniku požáru, ale také obkladové akustické panely do koncertních sálů, divadel, kin, studií a sportovních hal.


Materiály z firmy GRENA nacházejí uplatnění také při výrobě různých interiérových prvků a nábytku. S řízením obchodních i výrobních procesů společnosti GRENA pomáhá informační systém OR-SYSTEM.

GRENA soustavně pracuje na optimalizaci svých procesů. Ve vlastní laboratoři a zkušebně vyvíjí nové možnosti aplikací a soustavně dohlíží na kvalitu prodávaných výrobků. Firmu dnes reprezentuje 130 profesionálů, kteří společně tvoří roční obrat přes 241 miliónů Kč, z 51 % přímým exportem do více než 31 zemí celého světa, tisícům spokojených zákazníků.

Situace před implementací ERP systému OR-SYSTEM

Ještě v roce 2012 ve firmě používali více malých aplikačních systémů, které byly většinou vyvíjeny jen pro společnost GRENA, s velmi omezeným pokrytím procesů výroby. Datové podklady byly mimo systém (Excel) a chyběl vlastní správce systému. Proto se v GRENA rozhodli hledat osvědčené řešení v podobě komplexního ERP systému a v únoru 2012 po tříkolovém výběrovém řízení s účastí tuzemských i zahraničních producentů vybrali OR-SYSTEM od společnosti OR-CZ.

Vybrané klíčové procesy, které dnes GRENA řeší pomocí OR-SYSTEMu:

 • Evidence základních dat (obchodní partneři, položky, podmínky, rabatová matice, ceníky, automatizace přes Konfigurátor, …).
 • Obchodní procesy (poptávka, nabídka, objednávka, dodací list, nákladový list, faktura) + řešení reklamací (dokumentace a jejich vyhodnocení, nápravná opatření).
 • Nákup (požadavky, dodavatelské objednávky, skladové pohyby).
 • Návaznost ERP OR-SYSTEM na firemní e-shop (konfigurace výrobku, identifikace klienta, stav objednávky, …).
 • TPV (kusovníky, technologické postupy, automatizace tvorby zakázkového TPV s využitím Konfigurátoru a vlastností výrobku).
 • Kalkulace (plánové, operativní, skutečné).
 • Výroba (plánování výroby, výrobní dávky, odhlašování operací, automatické skladové pohyby).

Několik stěženích přínosů ERP OR-SYSTEM pro GRENA, a. s.:

 • Sjednocení dat – odstranění duplicitního zpracování a důraz na bezpečnost dat.
 • Rutinní používání Konfigurátoru (odstranění chyb, rychlejší zapracování novinek, …).
 • Evidence celého obchodního případu v informačním systému.
 • Zavedení výroby i na další střediska a zrychlení průchodu produktů výrobou.
 • Monitoring platební morálky
 • Výstupy v jádře OR-SYSTEMu na integrovaném reportovacím nástroji Jasper

Obchodní ředitel GRENA, a. s., Jan Kloubec k přínosům OR-SYSTEMu podotýká:

„Pomocí moderního objednávkového systému, s využitím Konfigurátoru umožňujeme zákazníkům snadno vytvořit objednávku, kterou jsme schopni vyrobit již do 3 dnů. To také přináší potřebnou flexibilitu na požadavky zákazníků a například snižování rozpracovanosti výroby.“

Ing. Miroslav Hlásek, manažer informačních technologií a marketingu, dodává:

„Vsadili jsme na spolupráci a partnerství s OR-CZ, které se vyplácí. V krátkodobém horizontu náš teď čeká zavedení modulu EET, v dlouhodobé perspektivě se chystáme na generační změnu, tj. migraci na OR-SYSTEM Open a rozvoj výrobních procesů s automatizací v dalších střediscích, v souladu se strategií rozvoje firmy.“


OR-SYSTEM Open je na účinnou pomoc pro další zákazníky připraven. Dokladem je úspěšné nasazení ve více než 100 výrobních a obchodních firmách v České republice a na Slovensku. Více informací najdete na www.orcz.cz.

 
Helios
- inzerce -