facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Měření na stroji v Autodesk Fusion 360

-PR-

Měření přesnosti a kvality obrobku je nedílnou součástí výrobního procesu. V případě zjištění nedostatků v kvalitě obrábění na měřícím zařízení je nutné obrobek vrátit zpět na ob­rá­bě­cí stroj a provést dodatečné obrobení zbývajícího materiálu.


Tento postup je však časově velmi náročný, obzvlášť pokud se jedná o rozměrné dílce. Také samotné ustavování tvarově složitých dílců pro obrobení vyžaduje množství času, který však není produktivní, protože stroj při ustavování obrobku nemůže obrábět.

Řešením těchto problémů je využití měření přímo na stroji jak pro ustavení dílce, tak pro prvotní kontrolu kvality obrábění. CAD/CAM platforma Autodesk Fusion 360 s výrobním rozšířením poskytuje komplexní nástroje pro měření obrobkovou sondou přímo na obráběcím stroji a zefektivnění procesu výroby a měření. Podívejme se detailněji na jednotlivé možnosti, které Autodesk Fusion 360 pro měření nabízí:

Měření a aktualizace nulového bodu

Základní funkce, která pomáhá nastavit pozici nulového bodu obrábění, nebo také zpřesnit pozici dříve již naměřeného nulového bodu obsluhou. Výsledkem je nastavení správné pozice nulového bodu do NC programu. Tato funkce je dostupná i v základní edici Autodesk Fusion 360.

Měření geometrie

Umožňuje na stroji měřit 2D prvky jako jsou kapsy, díry, výstupky, drážky nebo plochy pod úhlem. K tomuto měření se využívají měřicí cykly, které jsou dostupné v řídícím systému stroje. V případě zjištění odchylky CAD dat od obrobku lze nastavit požadovanou operaci – zastavit obrábění s upozorněním obsluhy na odchylku měření, aktualizovat korekci nástroje a provést obrábění znovu, nebo aktualizovat pozici nulového bodu.

Měření tvarových ploch

Umožňuje měřit volné tvarové plochy 3D modelu. Pro tento typ měření využíváme zápis naměřených hodnot pozice obrobkové sondy do souboru. Tento soubor je následně nahrán do Autodesk Fusion 360, který provede porovnání těchto hodnot s CAD modelem a zobrazí výsledky měření buď grafickými značkami na 3D modelu, nebo přehlednou tabulkou. Samozřejmostí je možnost tvorby měrového protokolu výsledků měření.

Zarovnání dílu

Umožňuje zarovnání tvarově složitých dílců, jejichž ruční ustavení by trvalo velmi dlouho, popř. umožňuje znovu obrobení dílce s lepší­mi výsledky. Po základním změření aktuální pozice obrobku jsou vý­sled­ky měření nahrány zpět do Autodesk Fusion 360, který provede vyhodnocení ustavení obrobku a navrhne úpravu pozice obrobku s ohledem na výsledky měření (tzv. best fit). Následně vytvořený NC kód pro obrábění v sobě obsahuje transformaci souřadnic obrábění právě dle výsledků měření, a obrábění je tak přesnější. Případné prvotní nedostatky obrábění jsou zjištěny ještě před tím, než je dílec přesunut na 3D měřák. Díky tomu se ušetří čas potřebný pro opětovné ustavení obrobku na obráběcí stroji, pokud by nedostatky obrábění byly zjištěny právě až na měřícím zařízení. Takto je možné uspořit až 70 % času při ustavování obrobku.

Jaké jsou požadavky pro měření na stroji?

Měření obrobkovou sondou přímo na stroji funguje na následujících řídících systémech:

  • Heidenhain
  • Siemens
  • Fanuc
  • Haas

Stroj pro tuto funkcionalitu musí být vybaven měřícími cykly Renishaw nebo Heidenhain a v případě některých strojů je potřeba mít povolené další opce řídícího systému. Naprosto klíčová je také správná kalibrace obrobkové sondy, aby měření poskytovalo relevantní výsledky. V neposlední řadě je nutné aktualizovat postprocesor CAM systému, aby podporoval všechny možnosti měření na stroji.

Aplikační technici společnosti Arkance Systems CZ s.r.o., včetně dvou zástupců z ČR, v lednu 2023 absolvovali intenzivní školení v Technologickém centru Autodesk v anglickém Birminghamu, jehož cílem bylo obsáhnout znalosti potřebné pro využití měření na stroji. Kromě teoretického nastavení procesu měření v CAM programu a nutných kroků pro aktualizace postpocesoru, se hlavní část školení odehrávala přímo u obráběcích strojů, kde se účastníci školení seznámili se všemi podporovanými řídícími systémy a jejich nutnou konfigurací, pro úspěšnou implementaci měření na stroji v kombinaci s Autodesk Fusion 360. Společnost Arkance Systems CZ s.r.o. je prvním partnerem Autodesk v Evropě, která toto školení absolvovala a je plně kompetentní pro implementaci této technologie u uživatelů CAM programů Autodesk.

Využití popsané technologie šetří čas, zvyšuje efektivitu a snižuje zmetkovitost obráběných dílů. Současný tlak na rychlost dodávek a kvalitu je dalším z mnoha argumentů proč tuto pokročilou technolo­gii Fusionu 360 a know-how Arkance Systems CZ s.r.o. využít.

Arkance Systems
www.arkance-systems.cz

Ušetřete čas i ve vaší výrobě! Kontaktujte Arkance Systems CZ s.r.o. pro více informací.