facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Dohledatelnost napříč firmou

ControlDříve nebo později většina firem dojde do stádia, kdy jsou nuceny sledovat tracebilitu materiálu, případně surovin použitých ve výrobě. Samozřejmostí je také každoroční úspěšné posvěcení certifikační autoritou.


V případě společnosti Control je řešení dosledovatelnosti materiálu postaveno na několika základních modulech využívaných ve většině firem: Nákup a Prodej, Řízení výroby a e-sklad (bare kódy, štítky atd.).

Správné fungování tracebility ve firmách je založeno na jednoznačné identifikaci přijímaného materiálu na klad pomocí štítků s čárovým kódem. Skladník pracující na příjmu je povinen, mimo samotnou evidenci množství materiálu (suroviny), označit daný materiál příslušnou šarží, která je k materiálu opět přiřazena pomocí štítku s čárovým kódem.

Dalším důležitým předpokladem pro 100% funkčnost tohoto řešení je zásada umisťování materiálu v rámci jedné šarže na jedno určené místo. Dochází tak eliminaci chyb při výdeji materiálu. Výdej probíhá ručně prostřednictvím snímání čárových kódů, paletového štítku, kódu výrobní zakázky nebo pouze na základě informace o umístění materiálu získané z informačního systému.

V ERP systému Dialog 3000Skylla jsou řešeny i další fáze evidence a tracebility šarží u rozpracované i hotové výroby. V případě polotovaru je jeho šarže definovaná jako číslo výrobního plánu a ta následně vstupuje do vyšší sestavy (montáž, kompletace apod.) Hotové výrobky jsou taktéž označovány příslušnou šarží, která se dále promítá v dokladech při expedici výrobků.

Řešení se může zdát zdlouhavé a zbytečně řešené ve více fázích výroby. O smyslu a přínosu takovéto důkladné evidence se lze přesvědčit při první reklamaci ze strany odběratele. Díky informačnímu systému Dialog 3000Skylla lze všechny potřebné informace dohledat ve velmi krátkém čase. Zákazník výrobci nahlásí ID zakázky a číslo šarže a obsluha informačního systému tak snadno získá jednoduchou sestavu s přehledem použitých materiálů ve výrobě a přechází k analýze problému. Složení výrobku lze dále rozpadnout na jednotlivé části, polotovary až materiály s jejich šaržemi. Po určení pravé příčiny závady (uvažujme opravdu vadný materiál) je tak firma jednak schopna pružně najít řešení dané závady a dohodnout se na nápravě s odběratelem, ale má také silný nástroj pro vymáhání náhrady škody od dodavatele vadného materiálu.

Tímto samozřejmě výčet nekončí, v neposlední řadě je potřeba si uvědomit, že obsluha informačního systému je také schopna snadno vytvořit přehled výrobních zakázek, do kterých vstupoval vadný materiál, včas vadné části výrobků nahradit, případně oslovit dotčené odběratele a započít nápravu před obdržením stížností na kvalitu odebraných výrobků.

Na základě uložených dat v systému jsme pro tato reklamační řízení schopni dodat průvodní dokumentaci k materiálu, které do dané zakázky vstupovaly (faktury, dodací listy a atesty). Díky tomuto řešení jsme také schopni ze systému dodat dokumentaci k DL pro zákazníka až s rozpadem na jednotlivé položky a dodat tak seznam použitých materiálů včetně dokumentace.

Control