facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Automatizace výdejů materiálu v procesu výroby

ControlSpousta firem jistě narazila na otázku, jak nejefektivněji vyřešit výdej materiálu v procesu výroby. Jedná se povětšinou o drobný materiál v řádu haléřů, jejichž správa prostřednictvím skladových zásob je spíše komplikovaná a náročná.


Případně se jedná o různé suroviny pro výrobu v plastikářském, chemickém, potravinářském průmyslu nebo také textilním průmyslu. Každý si asi umí představit, že je naprosto neefektivní vychystávat třeba 80 cm nitě na zakázku, daleko vhodnějším řešením je umístit na šicí pracoviště celou špulku.

Řešením je umístění položek přímo ve výrobě do příručních regálů blízko výrobních prostor. Pro zjednodušení agendy výdeje a urychlení práce systém z dílny společnosti Control umožňuje nastavení automatického výdeje těchto položek, a to na základě norem uvedených v kusovnících.

Zde se vrátíme k příkladu s nitěmi, kdy můžeme normy upravit přesněji, a to na základě namátkové inventury, kdy porovnáme informace ze systému se skutečným stavem zásob. Jsme tak schopni přesně určit spotřebu materiálu na zakázku.

Jak to funguje?

Před začátkem směny je potřebný materiál přichystán do prostoru výroby, tzv. na výrobní umístění. Z těchto míst je materiál v průběhu výroby odebírán a následně na základě odvádění operací systém Dialog 3000Skylla automaticky upisuje spotřebu materiálu na skladech, a to poměrově na základě stanovených norem v kusovníku a odvedených operací.

Takovéto řešení je vhodné zejména pro provozy, kde je potřeba velké množství spojovacího materiálu. Je také velmi oblíbeným řešením pro automatický výdej materiálu (surovin) v lisovnách plastů a mísicích linkách v chemickém a potravinářském průmyslu.

Před nasazením tohoto mechanismu doporučujeme provést analýzu vysokoobrátkových materiálů, abychom zjistili, zda jsou pro tento způsob odpisování vhodné. Poté technologové připraví nebo upraví TNV normy pro automatický odpis a konzultant informačního systému celý proces zprovozní na úrovni serveru Skylla.

A co tracebilita a metody odepisování?

I přesto, že dochází k automatickému odpisu materiálu, není narušena jeho tracebilita. Při umisťování materiálu do výrobních prostor je možno využít systém řízení skladů pomocí čárových kódů a PDA čteček, a tím zajistit jednoznačnou identifikaci ve vazbě na metodu zaskladňovaní a odepisování (FIFO, LIFO, FEFO atd.), podle použití v dané společnosti.

Pro vlastní funkčnost celého procesu stačí dodržet několik základních pravidel, jako např. včasné umístění požadovaného materiálu do prostoru a správné vykazovaní operací ve výrobě.

Další metoda

Pro provozy, kde není možno vždy 100% zajistit přesné odvádění operací, je možné využít druhou metodu automatického výdeje. Jde o automatický výdej řízený procesem ukončení výrobní zakázky. Tento proces funguje tak, že potřebný materiál se automaticky odepíše ze skladových zásob na příslušnou výrobní zakázku okamžikem ukončení výrobního příkazu (tzv. příjmem zakázky).


Control Dialog 3000Skylla

Ing. Kateřina Huráková
Autorka článku působí ve společnosti Control, spol. s r. o.