System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Symantec System Recovery 2013

přináší ochranu pro Windows Server 2012 a vSphere 5.1

Společnost Symantec oznámila produkt Symantec System Recovery 2013, který poskytuje organizacím komplexní ochranu systému s plnou podporou platformy Windows 8, Windows Server 2012 a vSphere 5.1. S touto novou verzí, je obnova systému ještě efektivnější a snazší pro správu a instalaci. Přináší efektivní zálohování, centrální správu a snadnější diagnostiku. Symantec System Recovery 2013 i nadále umožňuje společnostem obnovit jak fyzické, tak i virtuální systémy během několika minut a to na „holé železo", odlišný hardware, do vzdálených míst nebo do virtuálního prostředí. 
Sophos
  

- Inzerce -

Konference VMware představí technologie z oblasti zabezpečení

Security Experience DayNa online semináři VMware Security Experience Day v úterý 15. 6. představí experti novinky z IT bezpečnosti.

  

- Inzerce -

Ukrajinský e-shop EVA zvýšil výkonnost distribučního centra s Infor WMS

Společnost EVA, která byla za­lo­že­na roku 2002, se po­měr­ně rych­le vy­pra­co­va­la mezi nej­vět­ší ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ce zdra­vot­nic­kých a kos­me­tic­kých pro­duk­tů na Ukra­ji­ně. S více než 11 000 za­měst­nan­ci a v téměř 1 000 pro­de­jen na­bí­zí na 30 000 růz­ných pro­duk­tů. Je­jí­ho věr­nost­ní­ho pro­gra­mu se účastní více než 8 milionů zákazníků.