facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Ochrana firemních dat přestává být výsadou velkých firem

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

Mladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.


Pro tisíce malých a středních firem a podnikatelů tak odpadá překážka vysoké počáteční investice do komplexního samostatného enterprise řešení a konečně tak dosáhnou na adekvátní ochranu svých firemních dat.

„Kvalitní ochrana dat byla dosud výsadou pouze těch největších firem, které si mohli dovolit větší investice do komplexní ochrany všech svých zařízení. My nyní chceme jít naproti i středním a malým podnikům, které si takto vysoké investice dosud jednoduše nemohly dovolit. Právě pro ně jsme poslední rok pracovali na novém bezpečnostním softwaru Safetica NXT. Ten je postaven na SaaS modelu, funguje tedy přímo na cloudu za pravidelné předplatné, které neohrozí firemní cashflow,“ vysvětluje CEO společnosti Richard Brulík.

Od vstupu do cloudu a rozšíření svého záběru i na malé a střední podniky společnost očekává další zrychlení svého růstu. Na to brněnská softwarová firma chystá i svůj tým, který neustále roste a nyní už je v něm téměř 90 lidí. I během pandemie tak Safetica byla jedním z mála zaměstnavatelů, který neustále nabíral nové posily. Společnost dále plánuje rozšířit svůj tým zejména o seniorní developery, ale pravidelně vypisuje také volné pozice juniorské.

„Víme, že po ochraně dat je mezi malými a středními firmami obrovská poptávka. Zvláště po zkušenostech z posledního pandemického roku, kdy mnoho firem čelilo problémům se zabezpečením svých dat vůbec poprvé. Mnoho z nich nebylo připraveno na hromadnou práci z home office, neměly k tomu vhodné nástroje, zaměstnanci pracovali ze svých soukromých zařízení, neměli zabezpečenou Wi-Fi a citlivá komunikace se přesunula na Messenger. Proto zaznamenáváme vysoký zájem a rozšiřujeme náš tým, abychom podpořili úspěšný začátek naší cloudové éry se Safetica NXT. Aktuálně sháníme třeba Scrum Mastera, zkušeného UX Designera nebo juniorního C# vývojáře,“ dodává Brulík.

„Safetica si u svého DLP softwaru vždy zakládala na jeho snadné implementaci a užívání tak, aby zvládl efektivně ochraňovat citlivá firemní data, ale přitom s minimální zátěží pro koncové stanice, uživatele i IT oddělení. Představení SaaS verze tak dává smysl i z tohoto pohledu. Bezpečnostní software běžící na cloudu dobu implementace ještě zkrátí, nároky na zařízení se zmenší a díky předplatnému se odstraní překážka počáteční investice pro menší a střední firmy. Lepší zabezpečení firemních dat tak jsme schopni nabídnout všem – od těch nejmenších podnikatelů s pár zaměstnanci a zařízeními po podniky s tisíci zaměstnanců,“ komentuje široké výhody SaaS Brulík.

Kromě nižších pořizovacích nákladů vychází nová Safetica NXT vstříc svým menším klientům i jednoduchostí implementace. Díky svému fungování přímo na cloudu se totiž klienti vyhnou potřebě instalovat software, který je náročný na hardware a nastavování. Odpadnou tak mnohé obvyklé problémy uživatelů (např. s instalací aktualizací, nastavování nových funkcí) a sníží se tím i zátěž interních IT týmů, které navíc řada menších firem a podnikatelů vůbec nemá.

Brněnská Safetica svému bezpečnostnímu softwaru věří a chce se stát jedním z lídrů na poli bezpečnosti dat. Nakročeno má správným směrem – od roku 2017 její roční růst pouze jednou poklesl pod 50 % a její produkty už používají klienti ve více než 120 zemích světa. I během pandemie, kdy mnoho firem uškrtilo rozpočty a rušilo investice, Safetica vyrostla o 56 % a objem prodaných licencí se vyšplhal na rekordních 163 milionů korun.

safetica

Více o společnosti Safetica

Safetica je mladá technologická společnost z Brna, která poskytuje komplexní ochranu před ztrátou či zneužitím dat klientům ve více než 120 zemích světa. Její platforma zajišťuje důkladnou ochranu dat i v době nutného vzdáleného přístupu včetně soukromých zařízení. Safetica chrání cenná data před chybami i zlým úmyslem, odhaluje potenciální rizika a aktivně předchází únikům. Zároveň se jedná o řešení s jednoduchou implementací do stávajících bezpečnostních systémů a bez zbytečné zátěže pro zaměstnance.