facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Chytřejší sítě, bezpečnější firewally

Role AI ve firewallech a cloudové platformě Nebula od Zyxel Networks

-PR-

V poslední době se neustále mlu­ví o umělé inteligenci a o tom, jak všechno změní. Ve spo­leč­nos­ti Zyxel Networks jsme toho názoru, že ačkoliv umělá inte­li­gen­ce bude nepochybně hrát stále větší roli, nepředstavuje vlastně úplnou novinku. Umě­lou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) totiž naše platforma Nebula pro správu sítí v cloudu používá už nějakou dobu.


A pokrok v oblasti AI/ML nám v posledních letech umožnil mnohem lepší využití této technologie. Vzhledem k jejímu rychlému rozvoji očekáváme, že tempo tohoto pokroku se v nadcházejících měsících ještě zvýší.

Nebula

Cloudová platforma Nebula pro správu sítí využívá umělou inteligenci ke zlepšování zabezpečení a správy sítí. Umělou inteligenci a strojové učení využíváme zejména k posílení bezpečnostních funkcí platformy Nebula. Obě technologie slouží jako nesmírně užitečný pomocník nejen při identifikaci a řešení poruch, ale také při monitorování přístupových bodů a nezbytných změnách konfigurace zařízení, a jako takové přispívají k lepšímu fungování i ochraně síťové infrastruktury. Nebula zahrnuje také reportovací nástroje, které správcům sítí a poskytovatelům řízených služeb přinášejí detailní informace o dění na síti, síťovém provozu a využití zdrojů a umožňují jim provádět nezbytné úpravy.

Umělá inteligence a strojové učení se tak stávají nedílnou součástí platformy Nebula. Díky nepřetržitému vývoji nyní tato cloudová platforma vstupuje do fáze, kdy se z ní stává komplexní a ucelené řešení umožňující monitoring a správu celých sítí a jejich zabezpečení.

Proč firmy potřebují ke správě sítí umělou inteligenci

Umělá inteligence se zdá být všude, kam se člověk podívá. Do světa sítí přináší zásadní změny správy a zabezpečení, které malým a středně velkým firmám dokážou usnadnit provoz i ušetřit náklady.

1. Osvojte si nové systémy snadno a rychle

Začněme od začátku. Pokud člověk není zrovna IT odborník, může pro něj obeznámení se s novým softwarem nebo řešení síťových problémů představovat časově náročný a složitý proces.

Naštěstí dnes existují nástroje pro správu sítí, které na základě umělé inteligence a přirozeného jazyka nabízejí radikálně jednodušší cestu. Například platforma Nebula pro správu sítí v cloudu uživatelům život usnadňuje pomocí dvou funkcí využívajících umělou inteligenci: první z nich je funkce Intent určená k pokročilému vyhledávání a druhou chatbot Support. Funkce Intent interpretuje dotazy uživatelů ohledně funkcí a nastavení platformy Nebula a okamžitě poskytuje odkazy na příslušné stránky. Uživatel si tak práci s platformou Nebula osvojí mnohem rychleji a snadněji, než by tomu bylo bez umělé inteligence.

Chatbot Support představuje praktického pomocníka, který uživatelům umožňuje dotazy psát laickým jazykem, čímž pro ně celý proces řešení problémů dělá přístupnějším. Pokud například řešíte, proč klienti nemohou vyhledat SSID identifikátor rádia v 6GHz pásmu nebo se připojit k podsíti LAN firewallu, nemusíte si nad dotazem vůbec lámat hlavu. Stačí problém jednoduše popsat, a platforma Nebula vám pak rychle nabídne možná řešení a odkazy na užitečné online zdroje.

2. Udržujte svou síť ve formě díky automatizaci

Mezi oblasti, v nichž umělá inteligence dokáže šetřit čas i peníze, patří také automatizace rutinních úkolů. Integrace strojového učení do cloudové infrastruktury umožňuje detailní analýzu obrovského objemu dat, zefektivňuje automatizaci odpovědí, podporuje prediktivní údržbu a zlepšuje řešení chyb.

Jako příklad lze uvést činnosti spojené s přesnou diagnostikou příčin chyb, třeba slabého bezdrátového připojení. Tento problém se někdy podaří odstranit ještě před lokálním zásahem IT odborníků, zatímco jindy je téměř nemožné dopátrat se jeho příčiny, kterou může být chyba DHCP, kdy mylně uživatelé označují výsledek chyby jako problém bezdrátového signálu, problém s roamingem, rušení kanálu nebo nespočet dalších věcí.

Platforma Nebula od společnosti Zyxel disponuje funkcí Wireless Health, která automatizuje jinak náročnou diagnostiku a optimalizaci kvality bezdrátového připojení. Tato převratná funkce, kterou ocení nejen firmy s omezeným IT rozpočtem, ke špičkovému výkonu sítě navíc přispívá preventivním řešením problémů, jako jsou rušení signálu nebo poruchy hardwaru. Nesmíme zapomenout ani na službu WiFi Aid, která právě odhaluje příčiny chyb, které se jeví jako chyby bezdrátové sítě. Opravdovou příčinou chyb však bývají problémy DNS překladů, chyby DHCP přidělení IP adres a dalších síťových chyb, které AP řízené Nebulou umí detekovat a lehce označit. Chyba se jeví na první pohled v očích připojujícího se klienta opravdu jako chyba WiFi, ale je nutné ji hledat úplně jinde a s tímto funkce WiFi Aid lehce pomůže.

Jako další příklad se nabízí zavádění IPTV služeb v hotelích. IPTV služby sice šetří náklady, ale často mívají problémy s výkonem, které se projevují mimo jiné pomalým spouštěním nebo zamrzáním obrazu kvůli složitému nastavení, např. multicastu. Naštěstí existují různé nástroje, např. Network Analytic Alert, které využívají strojové učení k monitoringu provozu a k upozornění na nestandardní aktivity. Tento proaktivní přístup minimalizuje výpadky provozu a urychluje řešení problémů, což v konečném důsledku zvyšuje spokojenost uživatelů IPTV služeb.

3. Využívejte umělou inteligenci k proaktivní kybernetické ochraně

Klíčovým úkolem při správě sítí je zajištění kybernetické bezpečnosti. Vezměte si například rušnou maloobchodní prodejnu, pro kterou je naprostou nezbytností a zároveň náročným úkolem zajistit robustní zabezpečení platebního systému. Jako další příklad lze zmínit výrobní provozy s velkým počtem síťových zařízení, kde je nutné včas odhalit veškeré neobvyklé nebo podezřelé chování, které by mohlo ohrozit kontinuitu provozu.

S tím, jak se neustále objevují nové hrozby, sítě potřebují automaticky a nepřetržitě aktualizované informace o hrozbách. Díky cloudovým řešením využívajícím sílu umělé inteligence mají nyní takové informace k dispozici firmy všech velikostí. Tato klíčová výhoda v podobě strojového učení firewallům umožňuje nepřetržitě upevňovat ochranu sítí před novými a doposud neznámými hrozbami.

Za zmínku v této souvislosti stojí bezpečnostní řešení od společnosti Zyxel, které se díky umělé inteligenci, cloudu a strojovému učení firewallů dokáže v reálném čase přizpůsobovat novým hrozbám. Posílení databází o informace o hrozbách získané strojovým učením poskytuje firewallům Zyxel lepší přehled o malwaru, čímž jim umožňuje proaktivně čelit všem možným kybernetickým útokům.

Cloudová databáze společnosti Zyxel pomocí umělé inteligence zajišťuje nepřetržitou a komplexní analytiku hrozeb a pokročilé filtrování obsahu pro ochranu vaší sítě v reálném čase.

Tyto systémy nepřetržitým učením, adaptací a individuálními řešeními vnášejí do správy sítí proaktivní přístup a současně snižují nutnost lidského zásahu. Neváhejte a začněte při správě sítí naplno využívat přednosti umělé inteligence. Je to cesta, jak si rychleji osvojit nové technologie, zautomatizovat rutinní činnosti a posunout vaši kybernetickou bezpečnost na vyšší úroveň.

Více informací najdete na stránkách společnosti Zyxel Networks: www.zyxel.cz

https://www.zyxel.com/cz/cs/products/next-gen-firewall
https://www.zyxel.com/cz/cs/solutions/use-case/nebula-cloud

Petr Koudelka Petr Koudelka
Autor článku je Senior Sales Engineer ve společnosti Zyxel Networks. V IT sféře se pohybuje od roku 1994, v síťových technologiích od roku 2003. Hlavní náplní jeho práce je předprodejní podpora, konzultace, návrhy sítí a edukační činnost technologií Zyxel.