facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Panda Security zvyšuje bezpečnost filtrováním URL adres

Společnost Panda Security vydala novou verzi produktu Panda Cloud Office Protection. Verze 6.5 je vylepšena o technologie, které detekují a odstraňují škodlivý software zneužívající zranitelnost nultého dne. Produkt je také nově kompatibilní s Exchange 2013 a linuxovými distribucemi SUSE, RedHat, Debian a Ubuntu. Přidání kontroly přístupu k Internetu do verze Advanced pomáhá odhalovat také škodlivý software a URL s nevyžádaným stahováním dříve, než mohou být počítače uživatelů infikovány. A díky bezpečnostním cloudovým technologiím lze Panda Cloud Office Protection 6.5 také vzdáleně spravovat odkudkoli na světě.Funkce monitorování a filtrování URL adres přidává další vrstvy zabezpečení při procházení internetu, poskytuje maximální ochranu uživatele proti škodlivému softwaru a adresám URL HTTP a HTTPS s phishingovými útoky. Pokud je adresa URL katalogizována jako škodlivá, systém automaticky blokuje jakýkoliv pokus o přístup nebo stáhnutí obsahu z daného odkazu.

 

Nová verze Panda Cloud Office Protection využívá tzv. systém kolektivní inteligence, jehož hlavní přínos spočívá ve schopnosti identifikovat nové a neznámé varianty škodlivého softwaru infikujícího tisíce počítačů po celém světě. Mnoho českých uživatelů se takovým softwarem setkalo v podobě tzv. policejního viru, který napadeným zablokuje počítač a mámí z nich peníze. Šíření podobných malwarových hrozeb ukázalo, že tradiční ochrana založená na signaturách již nestačí a systém kolektivní inteligence společnosti Panda Security tak obsahuje nové technologie proti zneužívání, které detekují a neutralizují škodlivý software zneužívající zranitelnost nultého dne. Tyto technologie jsou schopné detekovat škodlivý software, jako je Blackhole nebo Redkit, které zneužívají zranitelnosti nultého dne v produktech Java, Adobe a Microsoft Office, dříve než infikují počítače uživatelů.

 

Nová verze aplikace Panda Cloud Office Protection 6.5 obsahuje ve srovnání s předchozí verzí další výrazná zlepšení, ke kterým patří:

  • kompatibilita s Exchange 2013 a linuxovými distribucemi (SUSE, RedHat, Debian a Ubuntu) a navíc kontroly počítače podle plánu a na požádání;
  • naplánované aktualizace pro uživatele řešení Panda Cloud Office Protection a Panda Cloud Office Protection Advanced;
  • možnost naplánovat reporty z konzole Panda Cloud Office Protection. Dosud byly pravidelné reporty k dispozici pouze pro partnery používající Panda Cloud Partner Centrum.

 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Jak bezpečné jsou bezpečnostní kamery? Nezmeškejte konferenci Axis Talk 2021

AxisÚtoky hackerů čím dál častěji míří na kamerové systémy. Jak se účinně bránit? I to bude tématem online konference společnosti Axis Communications, švédského světového leadera v bezpečnostních a smart city technologiích. Připojte se 20. a 21. dubna!

Helios
- inzerce -