System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Implementace webového aplikačního firewallu ve společnosti Wincor Nixdorf

AECSpolečnost Wincor Nixdorf (nově pod názvem Diebold Nixdorf) zaujímá přední postavení mezi výrobci a dodavateli informačních systémů pro oblast bankovnictví a retailu.


Hlavním z pilířů poskytovaných služeb je provozování platebních systémů využívaných zákazníky z řad velkých obchodních řetězců a bankovních společností, a služby mobilní platební peněženky, umožňující rychlé a pohodlné nakupování online u tisíců obchodníků po celém světě, s využitím moderních technologií, jakou jsou chytré telefony a tablety. Právě nástupem masivního využívání e-commerce aplikací vzrostly i požadavky na zajištění vyšší míry bezpečnosti, maximální dostupnosti a použitelnosti zejména v oblasti chytrých telefonů s různými typy a verzemi operačních systémů.

Problémy výchozího provozu

V rámci provozu veřejně přístupných webových aplikací pro zákazníky, jejich kontinuálního vývoje a nasazování nových verzí a nových typů služeb jsme se potýkali s těmito problémy:

 • Velký tlak na rychlé vydávání nových verzí aplikace a občas nedostatečný čas na provedení bezpečnostních testů
 • Velká závislost provozu na vývojovém týmu
 • Vysoké riziko útoku z veřejného internetu
 • Naplnění požadavků standardu PCI DSS
 • Regulatorní požadavky na silné šifrování a používání nejnovějších šifrovacích algoritmů s velkým množstvím serverů
 • Povinná revize kódu aplikací prováděná externí společností někdy velmi prodražila náklady a prodloužila dobu pro nasazení nové verze, zvlášť v případě, kdy byl vývojový cyklus velmi krátký
 • V případě nálezu chyb v aplikaci a opětovného vydávání opravných verzí byly dodatečné náklady nad rámec budgetu a mnohdy nepřijatelné
AEC


Vedení Wincor Nixdorf, s r. o., se rozhodlo celou situaci řešit komplexně. Při zadání byly zohledněny aspekty všech zúčastněných stran, tj. pracovníků IT, bezpečnosti a vedení.

Požadavky a očekávání

 • Garance vysoké propustnosti a možnosti zpracování velkého množství paralelních spojení
 • Terminace SSL spojení
 • Možnost nastavení SSL komunikace i na backendové systémy
 • Snadná správa
 • Použití standardních technologií
 • Kvalitní podpora ze strany dodavatele
 • Podpora IPv6
 • Jednoduchá integrace do infrastruktury bez nutnosti změn na stávajících systémech
 • Snadný a rychlý způsob pro nasazení aktualizací pro minimalizaci plánovaných odstávek
 • Podpora při zajištění regulatorních požadavků
 • Napojení na centrální autentizační systémy
 • Generování auditních záznamů integrovatelných do SIEM systému
 • Možnost rozšíření o další služby pro zajištění lokálního nebo geografického balancingu

Technické zajištění všech požadavků

Technicky se jedná o využití zařízení BIG-IP Application Security Manager od společnosti F5 Networks, které pokrývá všechny požadované funkce pro úspěšné provozování systému a zajišťuje snadnou budoucí rozšiřitelnost.

Technologie BIG-IP je v provozu využívána primárně ke dvěma účelům. V prvním slouží pro zakončení SSL spojení, a to takovým způsobem, aby pro každou webovou aplikaci nabízela pouze ty nejbezpečnější šifrovací algoritmy a dostatečně silné klíče vzhledem ke klientským aplikacím a systémům, které jsou k přístupu k daným webovým aplikacím používané. U webových aplikací, ke kterým je přistupováno z webových prohlížečů na pracovních stanicích a noteboocích, jsou povoleny pouze poslední verze TLS protokolů. U aplikací, ke kterým se přistupuje z mobilních aplikací nebo z prohlížečů v chytrých telefonech a tabletech, je potřeba podporovat i starší verze šifrování, protože stále existuje velké množství zařízení se staršími verzemi systémů, které nejnovější TLS protokoly nepodporují. Pro práci s SSL protokolem využíváme skriptovacího jazyka iRules. Díky iRules v kombinaci s SNI jsme nyní schopni na jednu veřejnou IP adresu (kterých je vždy nedostatek) navázat více DNS záznamů a prezentovat se tak různými certifikáty v závislosti na hodnotě host v požadavcích klientů. Při ověřování klientským certifikátem pomocí iRules předáváme hodnoty z klientského certifikátu do HTTP hlaviček směřujících k interním aplikacím. I když hlavičky SSL vrstvu nezakončují, mají k dispozici potřebné hodnoty z certifikátu tak, aby mohly požadavek následně korektně zpracovat.

AEC


Kromě terminace SSL slouží F5 jako webový aplikační firewall. Jedním z nativních nástrojů jsou vestavěné aplikační politiky s předdefinovaným zabezpečením pro jednotlivé aplikační nebo serverové systémy. Interní aplikaci je přiřazena sada příslušných profilů známých signatur zranitelností, např. UNIX OS, Apache, Java a XML, a komunikace je kontrolována, zda neporušuje tato pravidla. Dalším nástrojem jsou pravidla pro kontrolu obsahu, kdy např. validujeme XML požadavky. BIG umožňuje kontrolu XML zpráv podle WSDL definic. V XML profilu definujeme cestu k WSDL definicím (pokud je ve WSDL odkaz na další soubory, je možné je naimportovat rekurzivně). F5 následně zjišťuje, jestli požadavky odpovídají WSDL struktuře a obsahují povolené hodnoty. Podobně kontrolujeme např. i JSON komunikaci. Na základní HTTP úrovni nastavujeme povolené HTTP metody např. povolením pouze POST. Případně omezujeme velikost hodnot v HTTP hlavičkách a různých parametrech, tak aby nebylo možné vložit škodlivý kód.

Uživatelské hodnocení

Jakub Morávek, IT manažer společnosti Wincor Nixdorf, k implementaci řešení od společnosti F5 Networks uvedl: „S ohledem na zkušenosti s nasazováním a integrací bezpečnostních systémů a služeb jsme očekávali poměrně náročný a zdlouhavý proces při zavádění F5 do našeho prostředí. Nicméně díky kvalitní a profesionální podpoře ze strany dodavatele jsme nasadili a zprovoznili službu v poměrně krátkém čase bez velké zátěže na personál oddělení, které nyní za provozování a správu F5 zodpovídá.

Kvalitní školicí program nám umožnil snadno a rychle porozumět jak základním principům fungování a používání tohoto systému, tak i pokročilým parametrům a komplexním nastavením. V současné době jsme schopni samostatně a relativně snadno a rychle upravovat tento nástroj takovým způsobem, aby umožnil zabezpečit jakékoliv nově zaváděné a poskytované služby. Školením a reálným využíváním nabízených nástrojů se rozšířily kompetence provozního týmu v oblasti informační bezpečnosti a jejich kvalifikovanost.

Jako klíčové vnímáme získání jasného přehledu o požadavcích a potenciálních útocích na naše webové služby, které nám umožňují včas a efektivně analyzovat aktuální situaci a případně nasazovat potřebná bezpečnostní opatření. Ochrana pomocí WAF může být okamžitá a někdy může být nasazena mnohem dříve než oprava webové aplikace nebo web serveru. Díky tomu je provoz systému méně závislý na vývojovém týmu.

Díky pozitivním zkušenostem plánujeme existující nástroje rozšířit o komponenty umožňující lokální a geografický clustering, což nám umožní ještě více zvýšit dostupnost a kvalitu našich služeb, aniž bychom snížili jejich bezpečnost. Zároveň víme, že implementace takových nástrojů bude díky jednotnému administrátorskému rozhraní a podobným principům správy poměrně jednoduchá, bez nutnosti časově náročného učení se nových technologií.“

Jakub Morávek


 
Sophos