facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Dvoufaktorová autentizace pro firemní sítě

ESET Secure Autentication

Společnost ESET uvedla na český trh řešení ESET Secure Autentication – bezpečný mobilní systém dvoufaktorové autentizace (2FA OTP) pomocí jednorázových hesel, který umožní koncovému uživateli ověření přístupu k firemní síti prostřednictvím mobilního telefonu. Toto jednoduché a nenáročné řešení přidává další ochrannou vrstvu v rámci autentizačního procesu vedle standardního ověření pomocí uživatelského jména a hesla. ESET Secure Authentication pracuje s telefony iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone 7 a 8, Windows Mobile a mobilními telefony na bázi J2ME. Toto řešení také podporuje autentizaci založenou na SMS zprávách, což umožňuje fungování systému i na starších mobilních telefonech, které tuto aplikaci nepodporují.Řešení je navrženo s důrazem na jednoduchou instalaci, snadné ovládání a přehlednou správu. Ve výchozím nastavení podporuje všechny běžně používané služby a protokoly. ESET Secure Authentication nabízí ochranu pro Outlook Web Access/App a RADIUS. Novinka podporuje také Windows Server (2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2 a 2012).

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

  • Široká podpora mobilních platforem
  • Přívětivé prostředí správy (MMC a ADUC plugin) - správci Windows ocení snadnou administraci nástroje Active Directory. Stejně funguje integrace s často využívanou službou Microsoft Management Console (MMC).
  • Ochrana koncových stanic Outlook Web Acces/App - Do Outlook Web Access je integrovaná dvoufaktorová autentizace přes nativní plugin, který dokáže zachytit uživatelskou komunikaci v případě, že je uživatel úspěšně autentizován svým druhým faktorem. 
  • Ochrana koncových stanic RADIUS - RADIUS je de facto standardním protokolem pro uživatelskou autentizaci na trhu VPN. Koncový bod RADIUS koncentruje všechny požadavky RADIUS na jednom místě a přenáší autentizační požadavky k jádru služby.
  • Automatická konfigurace - instalace mobilní aplikace je vytvořena s důrazem na jednoduchost. Spouští se pomocí jednoduchého instalátoru. Uživatel klikne na odkaz v textové zprávě, která pak aplikaci nainstaluje.

 
Daktela
  

- Inzerce -

Jak bezpečné jsou bezpečnostní kamery? Nezmeškejte konferenci Axis Talk 2021

AxisÚtoky hackerů čím dál častěji míří na kamerové systémy. Jak se účinně bránit? I to bude tématem online konference společnosti Axis Communications, švédského světového leadera v bezpečnostních a smart city technologiích. Připojte se 20. a 21. dubna!

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -