facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Registr státních administrativních budov

zahájil pilotní provoz

Jednotná databáze státních administrativních budov Centrální registr administrativních budov (CRAB), kterou připravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zahájila pilotní provoz. Pilotní provoz registru běží na cílovém prostředí a je zpřístupněn všem čtrnácti státním institucím, které byly do přípravné fáze projektu CRAB zapojeny. Zástupci těchto organizací již mohou využívat pasportizační data vztahující se k 135 budovám, které jsou v systému vložena. Dále sem mohou vkládat doplňující informace o budovách, které nejsou v rámci pasportizace zjišťovány. Pasportizace administrativních budov v projektu CRAB má čtyři etapy, v současné době byla dokončena třetí z nich. Během ní došlo k pasportizaci 222 budov. Zbývající budovyprojdou pasportizací během poslední, čtvrté etapy. 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.

  

- Inzerce -

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

Helios
- inzerce -