facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Trendy ve vývoji softwaru pro řízení skladů

U nás v E LINKX se věnujeme vývoji moderních a inovativních řešení pro řízení skladů WMS. Sledujeme trendy, které se objevují na trhu, a snažíme se s pomocí testů přinášet tato řešení našim zákazníkům. V současnosti vidíme hned několik příležitostí, které postupně implementujeme. Pojďme se na ně společně podívat.


Servisně orientovaná architektura

Staré WMS systémy byly stavěny jako monolitická aplikace. Časem se ale ukázalo, že je velice náročné tyto složité aplikace udržovat, také jejich inovace bývají komplikované a těžkopádné.

Trendem dnešní doby se proto stala architektura založená na microservices, kdy se jednotlivé části píšou jako samostatné programy, které komunikují s ostatními částmi systému WMS. V případě potřeby se dají tyto „programy“ inovovat daleko rychleji a efektivněji, než kdysi velké/monolitické aplikace.

Tato architektura umožňuje také úpravy (customizaci) dle potřeb jednotlivých Industry. Je tedy možné upravovat jen danou část, nebo dopisovat funkčnost potřebnou pro konkrétní Industry.

Odborníci v E LINKX proto vyvinuli framework Element, který jim umožňuje provádět změny efektivně a neztrácet čas s „objevováním kola“. Element nabízíme i jako framework pro vývojáře, kteří nemusejí procházet objevováním těchto technologií a postupů, ale můžou rovnou začít psát business logiku jejich řešení.

Cloud řešení

Dalším trendem je přesun WMS do Cloudu, což umožňuje optimalizovat náklady na hardware a jeho provoz. Při umístění v Cloudu je totiž možné WMS systém, který nevyžaduje provoz 24 x 7, vypínat v časech, kdy není využíván. Také dovoluje pronajmutí hardwaru ve špičkách a snížení nákladů v čase, kdy je na systém menší požadavek.

U kritických provozů se dají jednotlivé přístupy kombinovat. Kritická realtime část může být na lokálním hardwaru a zbytek systému v Cloudu.

Umělá inteligence – Artificial Intelligence (AI)

Provozem softwaru pro řízení skladů vzniká množství dat, která se dají následně využít pro učení umělé inteligence. Takto naučené systémy pak mohou pomoci s předvídáním obrátky zásob a optimalizací umístění skladových zásob v adresovaném skladu.

Automatizace pomocí robotů

Současným trendem je i nahrazování manuální práce za pomoci automatických robotů, kteří jsou přesnější a mohou pracovat za podmínek, které jsou pro zaměstnance nepřijatelné. Například se jedná o práci za tmy, 24 x 7 nebo v nevytápěných skladech.

Zpřesnění adresovaných skladů

Znát přesnou pozici jednotlivých položek na skladu může značně optimalizovat picking jednotlivých položek a optimalizaci umístění položek dle jejich obrátky. Zde se dají využít nová IOT čidla, RTLS (spolehlivý lokalizační systém v reálném čase) a další inovativní řešení.

Aplikace pro skenování na Androidu

Trendem je vývoj skenerových aplikací pro Android. Tím lze využít libovolné zařízení s Androidem a fotoaparátem jako skenovací zařízení a není potřeba vždy pořizovat drahé skenery.

Rozšíření dodavatelského řetězce

Dnešní doba přináší spoustu příležitostí a je potřeba na ně reagovat. Zaměřujeme se proto na sledování i ostatních dodavatelů řešení a snažíme se s těmito systémy integrovat. Chceme tak přinášet našim zákazníkům nové funkčnosti co nejrychleji.

Martin Vrkoč Martin Vrkoč
Autor článku je Business Development Manager společnosti E LINKX, a. s.
ElinkX