Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

SOFTIP vytvořil pro společnost SLOVWOOD nové řešení "Forward"

Na základě požadavků společnosti SLOVWOOD Ružomberok, která potřebovala automatizovat všechny dodavatelské a prodejní procesy týkající se obchodování s biomasou, vzniklo řešení "Forward" vyvinuté na bázi SOFTIP PROFIT PLUS. Společnost SLOVWOOD se v minulosti potýkala s problémem vysoké časové náročnosti při manuálním a poloautomatickém zpracovávání dat o dodávkách, zákaznických bonusech či při komplikovaném reportingu. SOFTIP navrhl a implementoval speciální řešení, které výše uvedené nedostatky odstranilo prostřednictvím plné integrace s primárním systémem SAP využívaným na finanční zpracování nákupu a prodeje dřevní hmoty.Základem celého systému je modul odběratelských smluv a odběratelských objednávek. Kromě evidence odběratelských požadavků umožňuje i efektivní a jednoduchý dvouúrovňový, limitní způsob schvalování uvedených dokladů. Jeho protipólem je modul dodavatelských smluv a objednávek, jehož hlavním přínosem je možnost efektivní tvorby dodavatelských objednávek na jednotlivé služby podle typu dodacích podmínek. Důležitou částí řešení "Forward" je modul plánování dodávek, který umožňuje pružně a rychle provádět plánování dodávek na jednotlivé schválené obchodní případy.

 

"Mezi hlavní přínosy dodaného řešení patří především integrace všech dodavatelských a prodejních procesů do jednoho informačního systému, což umožňuje jednotlivým uživatelům pracovat online nad konzistentní datovou základnou," řekl Ing. Dušan Homola, produktový manažer SOFTIP PROFIT PLUS a projektový manažer zodpovědný za implementaci projektu ze strany společnosti SOFTIP.


 
  

- Inzerce -

Covid jako katalyzátor digitalizace a fenomén homeworkingu

IT Systems 1-2/2021V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na odvětví, která v současné době prochází velmi turbulentním vývojem. Vím, že se to dnes dá říct prakticky o všech oblastech našeho života, ovšem retail, logistika a potravinářský průmysl jsou navíc názorným příkladem, proč je pandemie onemocnění covid označována za katalyzátor digitalizace desetiletí. Pokud totiž ještě někdo pochyboval o významu digitalizace, musel v loňském roce prozřít.

  

- Inzerce -

Přejděte na cloud pomocí řešení QNAP

Objevte možnosti hybridních cloudových aplikací QNAP


QNAPCloud je dnes klíčovým pojmem v odvětví IT, ať už se budeme bavit o ukládání dat, sdílení souborů či vzdáleném přístupu až po vzdálené zálohování. Společnost QNAP poskytuje různá cloudová řešení, která integrují veřejné cloudové služby pro spolupráci s QNAP NAS a usnadňuje tak podnikům implementaci hybridních cloudových aplikací s vyšší nákladovou efektivitou, flexibilitou a bezpečností.