facebook

Přínos informačního systému z pohledu zaměstnanců

ControlVětšina firem přijde do bodu, kdy cítí potřebu pořídit informační systém pro lepší řízení podniku. Jedná se opravdu o důležitý krok jak z pohledu investic, tak i výběru kvalitního dodavatele. Ale důležitou roli při výběru hrají také zaměstnanci samotné společnosti.


V očích zaměstnanců se může informační systém jevit jako nástroj neustálého dohledu a tlaku, který nepřetržitě vyžaduje záznam veškeré jejich vykonané činnosti. Někteří zaměstnanci mohou být vůči systému skeptičtí a snažit se o zkreslování vkládaných informací za účelem přesvědčit vedení o tom, že nový systém firmě nic nepřináší a že to, co firma potřebuje, je jen v hlavách klíčových zaměstnanců.

Cílem implementace informačního systému je zpřehlednit a zefektivnit veškeré firemní činnosti a procesy. Lidský kapitál je nejsilnějším článkem v podniku a je potřeba zaměstnance přesvědčit o výhodách plynoucích z používání systému.

ControlNapříklad zavedením odváděcích terminálů na výrobní dílně získává zaměstnavatel přehled o každé minutě pracovní doby daného zaměstnance, je to ale zároveň i nástroj pro odměňování pracovníků. Díky záznamu odpracovaného času a evidenci výrobků je zde prostor pro lepší hodnocení při splnění normy bez zmetků, případně překročení plánu. Zároveň se jedná o zpětnou vazbu k dělníkovi, který sám může sledovat plnění denního (týdenního, měsíčního) plánu. Ten je možné zobrazit pomocí obrazovek přímo na dílně a může si tak porovnat, jak si stojí oproti ostatním spolupracovníkům. „Díky informační tabuli na dílně přesně vím, jak na tom jsem a jestli mám víc zabrat. Chci se dostat tady před Standu, ale ještě se mi to nepovedlo…,“ říká pak Přemysl K. Také dodává, že před zavedením systému neměli přehled o tom, kdo kolik odpracoval, a jen se o prvenství spolu dohadovali. „Takhle je to jasné, co je odčipované, to je pak i zaplacené.“

Díky evidenci odpracovaných operací je také snazší dohledat, kdo vyrobil zmetek, a nastavit tak potřebná opatření. Není problém tolik samotná reklamace, ale je potřeba učinit kroky do budoucna, aby se vzniku dalších zmetků maximálně zamezilo. Majitelé firem tak odhalí rezervy a jsou schopni lépe vytížit kapacity. Najednou totiž vidí, kde se dá ušetřit čas, upravit normy, a jsou schopni přijmout více zakázek, a tedy naplánovat více práce. Bez kvalitního ERP systému by to bylo možné jen stěží.

Více informací o možnostech moderního ERP systému najdete na webu společnosti Control:
www.control.cz

 
Atos