facebook LinkedIN LinkedIN - follow

5+1 možností, jak a kde automatizovat procesy pomocí ERP systému

-PR-

Do úspěšných firem se ERP systémy postupně „vkrádaly“ už od 90. let 20. století. Od té doby se však výrazně posunuly, takže podnikům nabízí úplně nové možnosti.


Když dnes mluvíme o ERP systému, jedná se o komplexní řešení pokrývající celou škálu firemních procesů, přičemž spojuje business data a veškeré procesy do jediného celku, což výrazně pomáhá automatizovat procesy a zvýšit efektivitu různých operací napříč celým podnikem. Co, kde, jak a proč ve firmě automatizovat?

1. Automatizace výrobních procesů a plánování

Moderní ERP systém se spolehlivě postará o (rutinní) činnosti ve vašem podniku. A jako bonus budete mít neustále dokonalý přehled o výrobě, skladových zásobách či stavu zakázek. V praxi to tedy znamená maximálně efektivní a pružnou výrobu, která vychází ze 100% přesných a aktuálních informací.

Konkrétně ERP systém IFS Cloud automatizuje výrobní procesy a poskytuje široké možnosti integrace na výrobní technologie pro sběr dat, což vede k(e):

 • lepšímu přehledu o výrobě (vždy máte zpětnou vazbu, která vám pomůže s okamžitou reakcí na vzniklou situaci i s průběžnou optimalizací procesů),
 • minimalizaci chybovosti lidského faktoru (ERP systém nezapomene, nezkreslí hodnoty, nepřehlédne se o řádek v tabulce, okamžitě upozorní na anomálii atd.),
 • výraznému snížení administrativní zátěže (dochází k automatickému vykazování činností, průběžnému odvádění výroby a aktualizacím stavů v reálném čase, zaznamenávání a vyhodnocování dat atd.).

2. Automatizace procesů nákupu a dodavatelského řetězce

Díky pokročilým nástrojům IFS Cloud pro řízení vašeho dodavatelského řetězce se váš ERP systém stane silnou konkurenční výhodu, se kterou se vám bude úspěšně dařit překonávat i kolísání nabídky a poptávky.

ERP systémy v současnosti nabízí celou řadu možností automatizace procesů, které zvýší produktivitu práce, sníží provozní náklady a zefektivní komunikaci. Pro ilustraci uvedeme aspoň 5 konkrétních příkladů z oblasti nákupu a dodavatelského řetězce:

 • Navrhování nákupních objednávek. ERP systém na základě vámi nastavených kritérií průběžně vyhodnocuje skladové zásoby i požadavky evidované v systému (z plánů výroby, údržby i servisu) a ve správný okamžik automaticky navrhne nákupní objednávku.
 • Správa nákupu. Řešení IFS Cloud vám pomůže v řízení celého procesu nákupu. Od plánování přes objednávání až po příjem zboží.
 • Zpracování nové prodejní objednávky. Software automaticky vyvolá interakci s oddělením zásobování, financí a expedice.
 • Elektronická fakturace (eInvoicing). Tento druh automatizace znamená především urychlení procesu a snížení nákladů na zpracování dokladů.
 • Sledování výkonnosti dodavatelů. ERP systém vám na základě předem definovaných hodnotících kritérií včas identifikuje potenciální problémy v dodavatelském řetězci, což vede ke zvýšení efektivity i zlepšení vztahů s dodavateli.

3. Automatizace procesů účetnictví a financí

Dokonce i v účetnictví už dnes může platit známý citát Tomáše Bati: „Lidem myšlení, strojům dřinu.“ ERP systém totiž dokáže plně automatizovat až 90 % účetních operací. Díky tomu vaši účetní neztrácí drahocenný čas u běžných transakcí, ale místo toho svou expertízu efektivně využívají k řešení nestandardních situací. Systém IFS Cloud vám pomocí automatizace účetnictví výrazně ulehčí:

 • vytváření faktur,
 • monitorování plateb,
 • řízení procesů účetní závěrky,
 • sledovat cash flow a finanční výkazy,
 • vytvářet přehledné reporty (pro vedení),
 • a mnoho dalších procesů.

Mezi výhody automatizace vašeho účetnictví patří také eliminace chybovosti, vysoká kvalita a integrita dat i dodržení správných obchodních a platebních podmínek.

4. Automatizace procesů projektového řízení

Jak si vede konkrétní projekt? Přestože se jedná o poměrně jednoduchou otázku, v mnoha společnostech se hledá relevantní odpověď zbytečně dlouho a složitě, zvláště v případě většího počtu souběžně realizovaných projektů. Mnoho práce a starostí vám ERP systém IFS Cloud ušetří také díky automatizaci pravidelného vyhodnocování projektů. S řešením IFS Cloud v každém okamžiku tak jednoduše získáte dokonalý přehled o vašich projektech, a to z časové, věcné i nákladové perspektivy.

ERP systém IFS Cloud vám pomůže:

 • monitorovat plánování projektů,
 • spravovat rozpočty,
 • řídit procesy rozdělování úkolů,
 • sledovat průběh projektů a dodržování nastavených termínů,
 • vyhodnocovat (potenciální) rizika v reálném čase, abyste mohli rychle a správně reagovat,
 • monitorovat další KPI vašich projektů,
 • a s mnoha dalšími věcmi v oblasti správy projektů.

5. Automatizace procesů v sektoru údržby a servisu

Chcete v organizaci naplno využívat koncept efektivního plánování údržby RCM (Reliability Centered Maintenance), který vám sníží náklady na servis, zlepší spolehlivost i provozuschopnost strojů, a navíc vám pomůže ke správnému pochopení úrovně rizika? Potom budete nutně potřebovat automatizaci procesů řízení a plánování údržby reaktivní, preventivní a prediktivní.

ERP systém IFS Cloud vám automatizuje procesy:

 • Plánování údržby a oprav s ohledem na skutečný stav konkrétního zařízení, pravidelné intervaly a vámi nadefinované priority.
 • Plánování zdrojů na základě naplánované údržby, servisu a odstávek (systém automaticky alokuje lidské zdroje a nákupnímu oddělení pošle požadavek na materiál nebo náhradní díly atd.).
 • Monitorování nákladů. Co, kde, jak, proč a za kolik. Náklady na údržbu se průběžně aktualizují, takže snadno získáte dokonalý přehled.

AI otevírá nový potenciál automatizace procesů v ERP

Hlavním trendem současnosti i budoucnosti je jednoznačně umělá inteligence (AI). Studie od IBM říká, že 35 % společností v roce 2022 už ve svém byznyse nějakou formu AI aktivně využívá a dalších 42 % společností testuje možnosti jejího zavedení. Proto asi není žádným překvapením, že inovativní ERP systémy už dnes těží z potenciálu AI. Díky integraci těchto moderních technologií mohou organizace jednoduše analyzovat obrovské množství dat a automatizovat ještě více procesů. A to znamená ještě větší přesnost, efektivitu, produktivitu i ziskovost celého podniku.

Automatizovat procesy pomocí ERP systému s AI můžete například v oblasti:

 • Správy skladových zásob. Strojové učení se v tomto případě využívá k analýze historických dat i k predikci budoucí poptávky.
 • Řízení vztahů se zákazníky. O rychlou interakci se zákazníkem se spolehlivě postará integrovaný chatbot.
 • Finančním řízení. AI průběžně automaticky analyzuje platby a faktury, což znamená, že se včas dozvíte o (potenciálních) problémech.

Obraťte se na nás

InfoConsulting Czech se věnuje ERP systému IFS již více než 20 let, a to zejména segmentu výrobních a stavebních firem – od implementace ERP, přes špičkovou podporu, až po kontinuální rozvoj dle vývoje podniku, trhu, ale i dle technologických inovací.