facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Infor Production Scheduling optimalizuje produkci piva v Duvel Moortgat

Duvel MoortgatDuvel Moortgat je belgický rodinný pivovar se zaměřením na speciální piva, do jehož portfolia patří znač­ky jako Duvel, Vedett, La Chouffe, de Koninck, Liefmans či Maredsous. Z lokálního pivovaru se firma postupně stala globální skupinou s 10 produkčními lokalitami včetně Belgie, USA a České republiky, kde v roce 2001 získal Duvel Moortgat 50% vlastnický podíl v humpoleckém pivovaru Bernard.


Výzvy

Od svého počátku společnost využívala pro plánování výroby manuálních procesů s pomocí tabulek v Excelu. Stabilní růst v kombinaci se sezónní povahou produkce piva a nepředvídatelností trhu v důsledku koronavirové pandemie avšak předznamenaly konec těchto postupů. Společnost potřebovala profesionálnější nástroje k plánovaní a rozvrhovaní pivovarnické výroby, aby zvládla rozšiřující se produktové portfolio.

Skupina zvolila pro podporu svých výrobních procesů řešení Infor Production Scheduling. Aplikace je doplňkem k již existujícímu plánovacímu softwaru od Infor a hraje klíčovou roli v rozvoji pivovaru, když umožňuje flexibilněji reagovat na současnou rychle se měnící poptávku.

Řešení

Infor Production Scheduling je produkt pro spolupracující plánování poskytující nástroje k podpoře specifických pivovarnických procesů. Schopnost řešení simultánně plánovat využití tanků a výrobních linek, a přitom brát úvahu přepravní, personální a materiálová omezení, vede ke zvýšení vytíženosti zařízení, kratším odstávkám a zvýšené průchodnosti výrobou. To usnadňuje optimalizaci zdrojů a maximalizuje výrobní kapacity.

Duvel Moortgat

Na rozdíl od ERP řešení či konvenčních plánovacích systémů umožňuje aplikace Production Scheduling spravovat typické aspekty potravinářské výroby jako např. složení produktů, kapacitní omezení tanků a průtok mezi nimi. Detailní funkčnosti pokrývají specifické potřeby pivovarnické výroby včetně:

  • Variabilních produktových toků
  • Omezení vyplývajících z fermentace a dozrávání
  • Skladovacích předpisů
  • Specifických procesů filtrace a plnění
  • Eliminace úzkých míst

Přínosy

V Duvel Moortgat padla volba na Infor především z důvodu integrovaných funkčností v oblasti plánování a rozvrhování a reálných zkušeností v pivovarnickém odvětví. Plánovací řešení Infor v současné době podporují procesy u více než 30 společností a skupin z odvětví pivovarnictví a 150 jednotlivých pivovarnických provozů po celém světě.

V rámci nasazení nástroje pro rozvrhování dochází k propojení s existujícím softwarem pro plánování poptávky a k vytvoření uceleného plánovacího řešení. Duvel tak má aktuálně k dispozici efektivní řešení poskytující přehled o výrobních procesech jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém horizontu.

„Pivovar představuje jeden z nejsložitějších výrobních provozů. Je proto důležité snížit úroveň komplikovanosti našich procesů a udržet kontrolu nad produkcí a aplikace Infor pro strategické plánování a rozvrhování nám toto umožňují. Vedle robustního řešení Infor také poskytuje konzistentní a spolehlivou spolupráci s týmem konzultantů s detailními znalostmi a zkušenostmi. V rámci uvedení rozvrhovacího nástroje do provozu brzy očekáváme významné provozní přínosy.“ řekl Dirk Waterschoot, manažer zodpovědný za výrobní plánování a nákup surovin ve společnosti Duvel Moortgat.