facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Infor CloudSuite Automotive

Agilní řešení do přelomové doby

-PR-

Globální výkyvy a krize posled­ních několika let naučily podniky jednu nezpochybnitelnou skutečnost: agilita je cenná komodita. Je receptem na zvyšování odolnosti a schopnost se připravit se na situa­ce, jako je nedostatek surovin, úzká místa v dodavatelském řetězci a rostoucí očekávání zákazníků.


Automobilové podniky se musí připravit na pokračující změny a moderní technologie jim mohou naštěstí pomocí analyzovat potenciální rizika a poskytnout nástroje k jejich řešení.

Cloudem k vyšší agilitě

V letech následujících po roku 2020 se prokazuje vysoká hodnota cloudové technologie. Ti, kdo uvažovali o nasazení cloudu v roce 2020, jej potřebovali – a to velmi rychle – k nastavení strategie práce z domova. IT týmy poznaly význam agility. Interakcí se zákazníky a dodavatelskými řetězci společnosti urychlily digitalizaci o několik let dopředu. A stejně skokově se nyní zvyšuje podíl digitálních nebo digitalizovaných produktů v jejich portfoliu.

Cloud umožňuje získat agilitu na úrovni, které v on-premise systémech často nelze dosáhnout, a vyrovnat se tak se současnými výzvami:

 • Inovace produktů. Transformační dopad trendu CASE (propojené, autonomní, sdílené a elektrické) je obrovský, ovlivňuje celé odvětví a vytváří napětí v organizacích, které musí držet krok s konstrukčními a výrobními změnami.
 • Spolupráce. Na změnách designu se podílejí konstruktéři, průmysloví designéři, dílenské provozy, nákup a dodavatelský řetězec. Díky nástrojům pro spolupráci je možné sdílet nápady a návrhy a zároveň řídit dopad změn v rámci celého podniku.
 • Zákaznické zkušenosti. Uživatelský (resp. řidičský) zážitek prošel zásadní proměnou, protože i vozy střední cenové kategorie jsou nyní vybaveny rostoucí škálou luxusních prvků. Spolu s rostoucí komplexností elektronických a softwarových systémů vyžadují nebývalou úroveň obchodní agility a výrobní flexibility ke splnění komplexních požadavků zákazníků.
 • Zvýšení úrovně zásob. Strategie just-in-time v minulosti udržovaly nízké úrovně zásob surovin, Mnozí tuto strategii přehodnocují a zvyšují minimální bezpečné úrovně zásob, aby se vyhnuli výpadkům výroby.
 • Transparentnost dodavatelského řetězce. Výpadky dodavatelských řetězců v automotive přivedla výrobce k technologiím, které zvyšují jejich transparentnost s pomocí nástrojů pro sledování zásob, dodávek, přepravních tras a dopadu na prodejní objednávky v případě zpoždění dodávky.
 • Vývoj na zakázku a výroba na zakázku. Pro výrobce je stále důležitější zavádět výrobní procesy se smíšeným režimem a spolupracovat se zákazníky na specifikacích a konstrukčních detailech. Vysoce konfigurovatelné produkty a řešení typu CPQ pomáhají zefektivnit procesy personalizace produktů.

Webinář Infor: Transformace automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě

Témata:

 • Současné výzvy a rámec transformace v evropském automobilovém průmyslu
 • Jak mohou technologie Infor pomoci k vyšší agilitě a rychlejší reakci na potřeby trhu
 • Proč jsou řešení Infor a multitenantní cloud klíčovými prvky digitalizační strategie

Kdy: 21. 11. 2023 od 10:00 hod.

Infor CloudSuite Automotive

inforKomplexní výzvy automobilového průmyslu mohou řešit pouze pokročilá řešení, jako je například Infor CloudSuite Automotive. V období od roku 2020 se poptávka po cloudových řešení Infor zvýšila násobně a mezi zákazníky řešení nyní například patří:

 • ZANINI Auto Group, výrobce plastových dílů, provozuje řešení Infor CloudSuite Automotive, které běží v multi-tenantním prostředí Infor Cloud na platformě Amazon Web Services (AWS).
 • Britishvolt, britský průkopník na poli bateriových technologií, zvolil řešení Infor CloudSuite Automotive k řízení podnikových procesů ve své nové gigatovárně s kapacitou 38 GWh baterií ročně.
 • Joyson PlasTec GmbH implementuje Infor CloudSuite Automotive. Výrobce plastových komponent do automobilového průmyslu tím získá větší flexibilitu a schopnost rychle reagovat na změny na konkurenčním trhu.
 • Project 3 Mobility (P3), chorvatská společnost se zaměřením na řešení městské mobility, dokončila první dvě fáze implementace systému Infor CloudSuite Automotive. Cílem projektu je podpořit dodávky služeb autonomní městské mobility na evropský trh.