facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IFS vydává aktualizace sady Enterprise Service Management

Společnost IFS představila řadu aktualizací sady ESM (Enterprise Service Management, Správa podnikových služeb). Novinky se týkají produktů IFS Field Service Management, IFS Mobile Workforce Management a IFS Service Management.Nejnovější verze řešení IFS Field Service Management obsahuje např. následující vylepšení:

 • Microsoft Azure – Sada IFS FSM se nyní spouští nativně na platformě Microsoft Azure. V současnosti je řešení k dispozici jako IFC Cloud, tedy řešení IaaS, později v letošním roce bude k dispozici i v rámci platformy IFS Managed Cloud jako řízená cloudová služba.
 • Mobilita – S podporou lokalizace GPS systém nyní např. umožňuje automatický výpočet očekávaného příjezdu. Do systému lze z mobilních přístrojů vkládat i editovat video a fotografie. Vylepšeno bylo řízení terénních pracovníků a o 92 % se snížil čas potřebný k synchronizaci dat.
 • Oznamovací systém – systém, který u klienta na platformě Android podporuje zobrazování upozornění v oznamovací liště. Uživatelé tak získávají lepší přehled o klíčových událostech a přímo z oznamovacího rozhraní na ně mohou reagovat. Notifikace se mohou zobrazovat také na přenosné elektronice se systémem Android.
 • Knowledge management – Sada IFS FSM při zadání informace zákazníkem nebo zákaznickým servisem automaticky doporučuje řešení problému. Systém nabízí hodnocení uživatelů a údaje o využívání.

Nová verze řešení IFS Mobile Workforce Management přináší např. tyto novinky:

 • Problémy spojené s komplexním plánováním – Řešení IFS MWFM podporuje stále složitější úlohy plánování, včetně projektů, které začínají a končí na různých lokalitách.
 • Vylepšená podpora pro dispečery – Dynamické plánování lze rozdělit na jednotlivé fáze a provádět v různých režimech, od jednoduché vizualizace plánu přes ruční alokaci zdrojů, poloautomatické plánování a plně dynamickou automatizaci.
 • Podpora mapových zdrojů/aplikací – Rozšířena byla podpora pro mapy např. o platformy OpenStreetMaps, Esri ArcGIS a Microsoft Bing.
 • Plánování založené na cílech – Řešení umožňuje manažerům nastavovat cíle podnikání a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které automaticky přizpůsobí fungování aplikace pro plánování. 
 • Pokročilé plánování zdrojů –IFS MWFM nyní podporuje požadavky typické pro speciální prostředí/obory podnikání, jako jsou lodě, vrtné ropné plošiny a složitá technická zařízení.

Součástí sady IFS Aplikace 9 je i nová verze řešení IFS Service Management. K novinkám patří:

 • Vylepšená uživatelská zkušenost (UX) – Vizualizace a přehlednější grafická reprezentace dat jsou vestavěny do dalších funkcí včetně analýz. Přesné informace o uskutečněném telefonním hovoru lze nyní získat s nutností minimálního ručního zadávání dat.
 • Vzdálené řízení skladů – Nové funkce umožňují efektivnější řízení zásob a logistiky, podporuje se automatické přidělování z interních a externích zdrojů i automatická alokace zdrojů na základě speciálních potřeb/objednávek.
 • Dynamické plánování – Řešení podporuje úlohy se zajištěním úrovně služeb (SLA) o více parametrech (multi-dimensional), přiřazení zdrojů na základě oblasti i místa, preference zdrojů, informace o jejich využívání i sledování jednotlivých osob.
 • Mobilita – Komplexní řešení umožňuje řídit i provádět úkoly v terénu, a to bez ohledu na to, zda je k dispozici síťová konektivita.

 
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.