facebook LinkedIN LinkedIN - follow

ERP systém QAD významně zefektivnil firemní procesy v Biovetě

MinervaBioveta, a. s., se sídlem v Ivanovicích na Hané, je významnou společností v oblasti vývoje a produkce veterinárních a humánních přípravků. Veterinární divize se věnuje výrobě vysoce kvalitních veterinárních imunopreparátů a farmaceutických přípravků. Humánní divize společnosti Bioveta se specializuje na výzkum a výrobu přípravků pro humánní použití.


Bioveta Holding sdružuje pod sebou výrobní firmu Bioveta, a. s., a obchodní zastoupení na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, na Ukrajině, v Rumunsku, Rusku a Turecku. Obrat holdingu přesahuje 1,3 mld. Kč. Přes 80 % produkce Biovety směřuje na export, do cca osmdesáti zemí celého světa. Společnost zaměstnává přes 600 pracovníků.

Končící podpora informačního systému byla impulzem pro nový

BiovetaV roce 2012 dodavatel menšího českého informačního systému, který Bioveta používala, ukončil podporu. Byl to impulz pro vyhlášení výběrového řízení na pořízení nového informačního systému, který by byl generačně dál a odladil by nesjednocenost celého předchozího řešení. Vedení společnosti Bioveta hodnotilo dodavatele podle úspěšných referencí v oboru, zkušeností a vypracovaných nabídek pro různá oddělení podniku. Oborově zaměřený ERP systém QAD pokryl požadavky Biovety ve všech směrech a společnost Minerva prokázala největší zkušenosti v implementaci systému daného odvětví, množství úspěšně realizovaných projektů, významné přednosti v dlouhodobé stabilitě a v podpoře nabízeného řešení.

Cíle a výsledky projektu

Cílem implementace nového informačního systému bylo celkové zlepšení řízení celopodnikových procesů jednotným ERP. Zvláštní důraz byl kladen na související procesy od založení zakázky až po plánování zdrojů. Bioveta od nového řešení také požadovala podporu budoucího rozvoje společnosti.

Finanční ředitel Biovety ing. Petr Vinklárek potvrdil naplnění záměru: „Nasazení systému QAD vedlo k zlepšení a zefektivnění činností ve firmě, zejména v oblasti řízení a plánování výroby a pocítili jsme posílení v obchodní části, kde obchodní oddělení nepracovalo s integrovaným systémem. Jsem rád, když slyším od kolegů, že QAD jim pomáhá a usnadňuje každodenní práci.“


„ERP systém QAD významně zefektivnil firemní procesy v Biovetě.“


Petr Vinklárek, finanční ředitel společnosti Bioveta

ERP systém QAD prošel validací podle nejpřísnější normy v oboru

Implementace byla rozdělená na dvě etapy, kdy po zavedení a spuštění ERP systému QAD následovala etapa validace systému podle farmaceutických norem. Bylo třeba, aby ERP systém QAD prošel validací podle americké normy GAMP, která je nejpřísnější v oboru. Validovala se funkčnost nasazeného řešení, nastavené postupy v procesech a zajištění kontinuální úrovně výroby. Validace probíhala v roce 2015 a ukončila celý projekt.

„Minerva měla vždy konstruktivní a odborný přístup po dobu celé implementace i při dořešení obtížných oblastí. Oceňuji u Minervy profesionální průběh a řízení projektu. Celý implementační tým Minervy prokázal proklientsky orientovaný přístup, což není v současné době samozřejmostí,“ zhodnotil Vinklárek spolupráci s Minervou.

Popis řešení

ERP systém QAD byl v Biovetě zaveden počátkem roku 2014. Specifika technického řešení zde spočívají především v propojením online na laboratorní systém LIMS a doladění nastavení specifik u řízení šarží vzhledem k výrobě produktů vyžadujících proces růstu živých organismů a kombinaci šarží a plánování. Minerva dodala také B2B portál, který je doplňkem prodejních kanálů Biovety. Materiálový tok je v řešení pokryt automatickým sběrem dat pomocí čárových kódů. Zabezpečuje rychlý a bezchybný pohyb materiálu a produktů uvnitř podniku i v expedici. V dodávce ERP systému QAD je obsažen modul CRM, který obsluhuje obchodní oddělení a využívá především organizaci práce obchodních zástupců. Pro management byl vytvořen rozhodovací dashsboard a na míru sady prohlížení pro podporu rozhodování.

„U dodaného řešení bych vyzdvihl variabilitu uživatelského rozhraní a velice pěkně se pracuje s prohlíženími,“ hodnotí práci s QAD ing. Jiří Reich, vedoucí oddělení IT v Biovetě, a pokračuje: „Z technického hlediska musím říci, že o serverech ani nevíme, vše běží, jak má, databáze i operační systém jsou velice stabilní.“


 
Helios
- inzerce -