facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Altair RapidMiner: Analýza dat a predikce pro každého

RapidMinerMáte spoustu dat, která vám leží ladem, nebo máte pocit, že by z nich mělo jít získat více informa­cí, než se vám daří získávat běžnou statistickou nebo jinou analýzou? Nedaří se vám najít faktory, které nejvýznamněji ovlivňují kvalitu vašich produktů? Chtěli byste být schopni predikovat budoucí vývoj? Nebo vám prostě vaše současné analýzy nedávají odpovědi na všechno, co by vás zajímalo?


Altair RapidMiner je nástroj pro strojové učení s využitím především pro analýzy dat a predikce, jehož první vydání se datuje do roku 2006. Před několika měsíci byl však akvírován společností Altair Engineering Inc., která ho nyní nabízí v rámci svého bohatého portfolia nástrojů. RapidMiner poskytuje jednoduchý a efektivní způsob, jak zpracovat a analyzovat velké množství dat. Tento nástroj umožňuje uživatelům snadno importovat, transformovat a analyzovat data z různých zdrojů, databázemi a CSV soubory počínaje, přes webové stránky až po IoT zařízení nebo komplexní firemní systémy, jako třeba SAP.

Obsahuje širokou škálu algoritmů strojového učení k vytváření modelů pro klasifikaci, regresi, shlukování a další úlohy. Tyto algoritmy jsou efektivní a snadno použitelné, což umožňuje uživatelům rychle vytvářet a testovat různé modely a vybírat pro jejich účely ten nejlepší.

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a nástrojům pro vizualizaci dat mohou uživatelé snadno zobrazovat a porovnávat výsledky svých analýz. K sestavování modelů se používá grafické rozhraní s blokovými diagramy tak, aby bylo přístupné i uživatelům, kteří s analýzou dat a programováním nemají doposud žádné zkušenosti. Jedná se tedy o nástroj vhodný i pro úplné začátečníky. Na druhou stranu stále uchovává možnost do modelů zasahovat i klasickým kódováním v Pythonu, Javě, R nebo dalších jazycích tak, aby si na své přišel i zkušený datový expert.

Desktopová distribuce – RapidMiner Studio – je určena pro jednotlivé uživatele, kteří chtějí používat RapidMiner na svých počítačích. Tato verze je vhodná pro menší projekty a analýzy dat.

Serverová distribuce – RapidMiner AI Hub – je určena pro organizace a firmy, které potřebují analyzovat velké množství dat a sdílet výsledky analýz s dalšími uživateli. Tuto verzi RapidMineru lze instalovat na serverové a cloudové systémy a umožňuje efektivně zpracovávat velké objemy dat včetně jejich analýzy v reálném čase. Serverová verze RapidMineru také poskytuje nástroje pro automatizaci procesů a integraci s dalšími systémy, což umožňuje opakovat a optimalizovat analýzy a z nich vycházející predikce s minimálním množstvím manuální práce.

RapidMiner AI Hub nabízí různá prostředí pro různé typy uživatelů. Jiný vhled do systému potřebuje datový vědec, jiný datový analytik nebo inženýr a jiný manažer, který nepotřebuje znát pozadí modelů a umět je sestavovat. Na základě nově získaných informací se potřebuje především rychle a správně rozhodovat. Třeba pohledem na obrazovku s informacemi vizualizovanými formou přehledných a snadno interpretovatelných ukazatelů ve formě budíků, grafů a porovnání.

Velkou výhodou Altair RapidMineru je jeho snadná rozšiřitelnost a možnost bohatého napojování na další nástroje jak na vstupu, tak na výstupu. Do RapidMineru lze pomocí několika kliknutí instalovat zásuvné moduly, které umožňují napojovat uživatelsky přívětivě vstupy a výstupy například na e-mail, CRM, ERP, webové stránky, nebo dokonce na Facebook. Dalších mnoho doplňujících modulů přidává pokročilé funkce modelování nebo vizualizace dat.

Třešničkou mezi schopnostmi Altair RapidMiner může být vyspělá funkce pro textové těžení, která umožňuje provádět analýzu textových dat na základě jejich sémantického významu a extrahovat z nich relevantní informace. Tato funkce u jiných nástrojů pro analýzu dat není běžná.

Nemáte s analýzou dat a strojovým učením žádné zkušenosti, dočetli jste až sem a nenapadají vás zatím konkrétní příklady použití? Podívejme se na ně:

  • Marketing  RapidMiner může být využit pro analýzu dat v oblasti marketingu, jako je analýza chování zákazníků, segmentace zákazníků, analýza kampaní a predikce výkonnosti.
  • Finance  V této oblasti lze jmenovat využití pro analýzu finančních dat, jako jsou investiční strategie, predikce trhu, rizikové analýzy nebo detekce finančních podvodů.
  • Zdravotnictví: Analýza dat v oblasti zdravotnictví, jako jsou predikce výskytu onemocnění, analýza účinnosti léčby a predikce kapacity zdravotnických zařízení.
  • Vědecký výzkum: RapidMiner lze využít pro analýzu dat v oblasti vědeckého výzkumu, jako jsou analýzy genetických dat, analýzy chemických a biologických dat a predikce výsledků experimentů.
  • Výroba: Spoustu finančních prostředků může ušetřit analýza dat v oblasti výroby. Například analýzy výrobních procesů, predikce výrobních výkonů a analýzy jakosti.
  • Projektový management: Zde nalezneme využití v analýze různých faktorů, jako jsou například časové odhady, náklady, rizika a další faktory, které ovlivňují projekt. Pomocí těchto informací můžete lépe plánovat a optimalizovat své projekty a zajistit tak úspěšný výsledek.
  • Logistika: RapidMiner může být využit pro analýzu logistických dat, jako jsou časy doručení, náklady na dopravu a efektivitu trasy. To může pomoci firmám optimalizovat své logistické procesy a snížit náklady na dopravu.

Způsobů využití je pochopitelně nezměrně více a jistě jich vás již teď napadá celá spousta. Neváhejte tedy a pusťte se do datových analýz s RapidMinerem. Jak již bylo zmíněno, je vhodný jak pro vás, kteří nemáte s touto oblastí žádné zkušenosti, tak i pro vás, pokročilé datové geeky, kteří si chcete ušetřit čas s opakovanými rozsáhlými úpravami kódů pro každou specifickou analýzu zvlášť, získat větší časovou efektivitu a ušetřený čas věnovat detailům.

Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte kontaktovat společnost Advanced Engineering, s. r. o., která je oficiálním zástupcem Altair Engineering Inc. v naší zemi. Jejich tým vám rád pomůže s výběrem a implementací řešení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám a požadavkům.

Ing. Vojtěch Rulc, Ph.D.
Autor článku je Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, s. r. o.