facebook
Aktuality -> Analýzy - 4. 7. 2019 9:34

Zavedení digitálních dvojčat v logistice

digitální dvojčata v logisticeSpolečnost DHL zveřejnila novou zprávu o trendech na téma Digitální dvojčata v logistice. Zpráva objasňuje koncept digitálních dvojčat a zmiňuje, že klesající náklady na klíčové technologie umožní jejich široké využití. Zavedení digitálních dvojčat podle DHL významně vylepší provozní činnosti v logistice díky lepšímu porozumění a efektivnějšímu řízení fyzických aktiv.Digitální dvojče je jedinečným, virtuálním obrazem hmotného objektu, který sleduje a napodobuje jeho fyzický stav i chování. Digitální kopie je nepřetržitě spojena s hmotným předmětem (resp. hmotnými předměty) a její automatické aktualizace reagují na změny v reálném světě. Digitální dvojčata produktů, strojů i celých firemních „ekosystémů“ mohou odhalit minulé skutečnosti, optimalizovat současný stav a dokonce i předvídat budoucí výkony.

„Podle prognóz poroste trh s digitálními dvojčaty o více než 38 procent ročně a do roku 2025 jeho objem překoná hranici 26 miliard USD,“ vysvětluje Matthias Heutger ze společnosti DHL a dodává: „Digitální dvojčata nabízejí jedinečné možnosti pro sledování, monitorování a diagnostikování stavu aktiv. Změní tradiční dodavatelské řetězce a nabídnou řadu možností pro rozhodování a spolupráci na základě dat, zefektivňování podnikových procesů a realizaci nových obchodních modelů.“

Možnosti využití digitálních dvojčat v logistice

Digitální dvojčata by mohla v logistice nalézt rozmanitá uplatnění v rámci celého řetězce tvorby přidané hodnoty, včetně řízení kontejnerových flotil, monitoringu zásilek nebo plánování logistických systémů. Například senzory internetu věcí na jednotlivých kontejnerech ukazují jejich polohu a zaznamenávají případná poškození nebo kontaminaci. Tato data jsou přenášena do digitálního dvojčete kontejnerové sítě, které pomocí strojového učení zajišťuje maximálně efektivní používání kontejnerů. Digitální dvojčata lze využívat nejen pro jednotlivá aktiva, ale i pro celé sítě a „ekosystémy“, jako jsou sklady. Digitální dvojčata přitom kombinují model zařízení ve formátu 3D s daty o zásobách a provozních činnostech. Systém by mohl poskytovat přehled o stavu strojů a dostupnosti produktů a mohl by sestavovat prognózy a autonomně přijímat rozhodnutí o zásobách nebo dodávkách. Stejný princip platí pro hlavní logistická centra nebo globální logistické sítě.

DHL ve své zprávě o trendech zkoumá i výzvy spojené s implementací digitálních dvojčat. Zpráva zmiňuje, že digitální dvojčata využívající internet věcí, umělou inteligenci a vyspělé vizualizační nástroje, jsou pro společnosti stále atraktivnější a dostupnější alternativou. Avšak realizace kompletního digitálního dvojčete na základě propojení těchto technologií je stále komplexním a náročným úkolem.


Zároveň však zdůrazňuje, že obchodní případy využití digitálních dvojčat získávají na atraktivitě. Spolehlivost příslušných technologií se totiž zvyšuje a jejich ceny klesají.

Zpráva o trendech Digitální dvojčata v logistice je k dispozici k bezplatnému stažení na internetové adrese http://logistics.dhl/digitaltwins.
 


 
  

- Inzerce -

PC HELP, a.s. představuje Business Intelligence v edici iNUVIO HELIOS Orange

V poslední době velice často využívaná zkratka BI nejen mezi manažery středních a velkých organizací. BI neboli Business Intelligence je označení pro analytické a reportingové firemní aplikace, které shromažďují a zpracovávají veškerá firemní data včetně dat budoucích - plánovaných. Cílem těchto aplikací je vytvoření takových uhlů pohledů na shromážděná data, které následně napomáhají manažerům rozhodovat o další strategii firmy.