facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 18. 1. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Výzkum Western Digital ukázal důležitost šifrování citlivých firemních dat

Společnost Western Digital zveřejnila výsledky výzkumu, který mapoval přístup k citlivým datům u více než 2 000 zaměstnanců (jako uživatelů dat) a zaměstnavatelů (jako správců dat) napříč evropskými zeměmi a zeměmi středního východu. Výzkum zjistil, že 68 procent správců dat míní, že chování zaměstnanců je větší hrozbou pro bezpečnost citlivých dat než akce hackerů, a to především v případě ukládání a přenosu vysoce citlivých dat. Jedna ze čtyř kritických událostí vztahujících se k bezpečnosti dat ve firmě měla původ přímo u zaměstnanců.Western Digital provedl tento výzkum koncem minulého roku mezi 737 správci dat a mezi 1 467 uživateli dat z několika zemí a různě velkých firem od nejmenších až po velké podniky. Z výzkumu vyplynulo, že uživatelé si jsou při práci s daty vědomi možného rizika. Ve skutečnosti 22 procent uživatelů dat připustilo možnost, že během uplynulých 12 měsíců ohrozili bezpečnost citlivých dat (ať už vědomě, nebo náhodou). Tento fakt byl dále potvrzen téměř dvěma třetinami (62 procent) řídicích pracovníků, kteří uvedli, že zaznamenali bezpečnostní hrozby a podobné události během uvedeného časového období. Mnoho uživatelů ohrožuje bezpečnost dat zejména v případě jejich sdílení. Více než polovina uživatelů (55 procent) má přistup k takovému typu dat, ke kterému by přístup mít neměli.

Riskantní chování

Práce z domova nebo hybridní pracovní podmínky se stávají normou. 89 procent uživatelů dat tvrdí, že pracovali nebo pracují na společných projektech, které vyžadují sdílení dat. Tyto společné a vzdálené pracovní postupy přinášejí další problémy a odhalují velká rizika. Pět hlavních rizik, která uvádějí správci dat, jsou jen špičkou ledovce. Více než dvě třetiny uživatelů dat (69 procent) tvrdí, že sdílí fyzická úložiště v podobě pevných nebo SSD disků se svými spolupracovníky a kolegy z důvodů sdílení samotných dat. Navíc 26 procent uživatelů dat přiznává, že sdílí svá pracovní zařízení s ostatními členy rodiny a přáteli, a 27 procent připustilo, že má u sebe citlivá data i při odchodu z práce.

Sdílení dat

Výzkum plně potvrdil zřejmý rozpor v chování zaměstnanců u metody, jakou skutečně sdílejí data a u jejich představy, jaký je nejbezpečnější způsob, jak citlivá data sdílet. Mezi zaměstnanci byly nejběžnější způsoby, jak citlivá data sdílet a přenášet: email (47 procent), cloudové nebo online sdílení (45 procent), následoval pevný nebo SSD disk (31 procent) a USB disk (25 procent). Tato čísla napovídají, že jednoduchost a zažitá praxe jsou klíčovými faktory v rozhodovacím procesu uživatelů dat, pokud jde o to, jak sdílet citlivá data.

88 procent správců dat chce mít větší kontrolu nad tím, jak jsou data ukládaná a sdílená. Společně s přesvědčením, že bezpečnost dat potřebuje okamžité posílení, více než polovina správců dat (54 %) zamýšlí zvýšit využití šifrování a další zabezpečovacích technologií. 76 procent správců dat pak tvrdí, že pevné disky a disky SSD se šifrováním nebo s dalšími funkcemi zabezpečení mohou řešit obavy firem, které vznikají při používání fyzických disků pro třídění a sdílení citlivých dat.


 
  

- Inzerce -

CyberSec Forum Bratislava 2022

CyberSec Forum 2022Zveme vás na COMGUARD CyberSec Forum do bratislavské­ho hotelu Clarion. Přijďte se podívat na sou­ča­s­né možnosti zabezpečení IT infra­struk­tu­ry. Čeká na vás den nabitý prezen­tacemi o nejnovějších tren­dech v oblasti bez­peč­nos­ti reflek­tu­jí­cí potřeby dnešní nejisté doby. Můžete se těšit na zajímavá témata, networking a doprovod­ný program. Bude také prostor pro dotazy a konzultace.

  

- Inzerce -

Nový IT normál? Cloudové služby a otevřený vývoj

Současné nároky na IT a trendy, které podnikům pomohou rozvíjet jejich podnikání a obstát do budoucna v konkurenci, ukázal Red Hat Summit, výroční konference a událost roku v oblasti open source, která proběhla 10. – 11. května. Letošní ročník Red Hat Summitu byl tzv. hybridní, více než 80 přednášek a diskusních panelů je přístupná virtuálně, část programu se odehrála živě v americkém Bostonu. Kromě představení několika klíčových technologických partnerství, například s General Motors, ukázal Red Hat i své produktové novinky. Zeptali jsme se Davida Bečvaříka, technologického lídra pro Českou republiku a Slovensko v Red Hatu, jakou roli nyní v podnikovém IT hraje open source a které z ohlášených novinek jsou zásadní pro náš trh.