facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 26. 2. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Vysoká škola polytechnická Jihlava zavedla elektronickou spisovou službu

Společnost LE CLAVERA nasadila systém elek­tro­nic­ké spisové služby na Vysoké škole poly­tech­nic­ké Jihlava. Využila přitom systém GINIS Enterprise+ od spo­leč­nos­ti Gordic. Díky zavedení tohoto systému škola s velkým před­sti­hem splnila zákon­nou povin­nost všech školských zaří­ze­ní vést od 1. 1. 2026 spisovou službu v elektronické formě. Přede­vším jí ale nový systém umožní výrazně zjednodušit správu ekonomické agendy.Systém elektronické spisové služby GINIS umožňuje automatizaci administrativních činností souvisejících s obsluhou datové schránky organizace, správou dokumentů v digitální podobě i ekonomickou agendou. Je připraven na práci s elektronickými podpisy i další náležitosti správy, ukládání a skartování digitálních dokumentů v souladu s evropským nařízením eIDAS a českou legislativou. Práci s řešením GINIS usnadňuje intuitivní uživatelské prostředí, vysoká úroveň automatizace i připravené šablony pro vytváření nových dokumentů v elektronické podobě, jejich opatření elektronickým podpisem a odeslání prostřednictvím datové schránky.

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Studijní programy bakalářského a magisterského typu v prezenční i kombinované formě studia zde navštěvuje přes 2 000 studentů.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Implementaci systému GINIS Enterprise+ ve VŠPJ realizovala společnost LE CLAVERA formou upgradu stávajícího řešení GINIS iFIS, včetně nezbytné úvodní analýzy, migrace stávajících dat, dodání příslušných licencí a zajištění dlouhodobé technické podpory nasazeného řešení eSSL.

„Realizace tohoto projektu nebyla technicky vůbec jednoduchá. Obrovská výhoda však byla, že jsme společně se zákazníkem a společností Gordic vytvořili kvalitní expertní tým, který navzájem velmi dobře komunikoval a plnil zadané úkoly ve stanoveném termínu. Díky tomu se podařilo realizovat zakázku včas a ke spokojenosti všech zúčastněných stran,“ řekl k projektu Miroslav Chlubna, jednatel společnosti LE CLAVERA.

Foto v textu: VŠPJ


 
  

- PR -

Unicorn Systems podpořil Pluxee v přechodu do cloudu

Softwarová firma Unicorn Systems pomohla společnosti Pluxee (dříve Sodexo Benefity), která se specializuje na oblast zaměstnaneckých benefitů, s přechodem do cloudu. Důvodem této náročné digitální trans­for­mace byla snaha modernizovat IT infrastrukturu společnosti a zvýšit efektivitu jejího podnikání.

  

- PR -

7 vlastností ERP systému, které dělají uživatelům radost

Kdy je ovládání ERP systému poho­dl­né? Když mohou jeho uživatelé snadno a efektivně pracovat s potřebnými funkcemi a informacemi bez zbytečných obtíží. Tím se zvýší produktivita jejich práce, omezí se chybovost a firma poroste.