facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 14. 9. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Vláda schválila, že od nového roku budeme moci používat digitální občanský průkaz

Vláda schválila 13. 9. možnost používat k fyzickému prokázání totožnosti digitální občanský průkaz. Díky novele zákona o právu na digitální služby, který předložil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, budou muset od ledna 2024 ústřední správní úřady tyto přijmout prokázání totožnosti prostřednictvím aplikace eDoklady z dílny Digitální a informační agentury (DIA), která bude sloužit k prokazování totožnosti jako alternativa k plastovému občanskému průkazu. Od ledna příštího roku bude tato aplikace ke stažení na App Store a Google Play.„Za nejpříjemnější důsledek zavedení digitální verze občanského průkazu považuji to, že kdo nebude chtít, nebude muset v budouc­nu s sebou na řadu míst nosit plastové kartičky. Na prokázání totožnosti postačí jen mobil. Od ledna příštího roku budou postupně přibývat místa, která budou eDoklady muset přijmout. Druhou výhodou je lepší zabezpečení a kontrola nad osobními údaji, neboť občan bude vědět, které údaje bude ověřovateli předávat. A i kdybyste mobil ztratili, můžete eDoklady na dálku vypnout,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Ivan Bartoš
Ivan Bartoš

Novela zákona o právu na digitální služby, která dnes prošla vládou, stanovuje aplikaci eDoklady jako plnohodnotnou alternativu k ob­čan­ské­mu průkazu pro vnitrostátní použití. Prakticky to znamená, že občané budou mít možnost, nikoli povinnost, využívat digitální verzi průkazu k prokázání totožnosti nebo dalších požadovaných údajů. K jejímu využití budou potřebovat digitální identitu občana, do které se přihlásí např. skrze mobilní klíč eGovernmentu či další.

„eDoklady jsou takovým předskokanem evropské digitální peněženky. Pomohou naučit úřady i veřejnost běžně se prokazovat pouze chytrým telefonem. Pro uživatele i ověřovatele půjde o jednoduchou a snadno pochopitelnou aplikaci. Osobní údaje budou v eDokladech také lépe ochráněny, jelikož ten, kdo dokument kontroluje, dostane pouze to, co potřebuje,“ komentuje Martin Mesršmíd, ředitel DIA.

Martin Mesršmíd
Martin Mesršmíd

Dnes schválená novela zákona také upravuje podmínky používání a přijímání digitálního občanského průkazu. Informace v aplikaci budou denně aktualizovány, a tudíž je zajištěna bezpečnost dat i jejich platnost.

„Ještě je důležité říci, že fyzická verze dokladů bude k vytvoření těch digitálních nutná, takže pro nikoho fyzické průkazy nezmizí. Na konec bych ještě rád přidal jednu aktualitu. Již jsme zaznamenali ze strany obchodních řetězců velký zájem o možnost digitálního ověřování věku, takže se zdá, že si už nyní eDoklady nachází své příznivce,“ dodal místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Povinnost umožnit ověření totožnosti a dalších údajů digitálně bude úřadům nabíhat postupně:

  • Od 1. ledna 2024 budou mít tuto povinnost ústřední správní úřady (např. ministerstva a jiné ústřední správní úřady), s výjimkou zastupitelských úřadů.
  • Od 1. července 2024 státní orgány, které nejsou ústředními správními úřady, s výjimkou zastupitelských úřadů (např. soudy, policie), a dále kraje a obce s rozšířenou působností.
  • Od 1. ledna 2025 ostatní úřady a subjekty, které mají na základě právního předpisu povinnost ověřovat totožnost předložením průkazu.
  • Subjekty, které se dobrovolně rozhodnou, že chtějí totožnost a další údaje ověřovat digitálně, mohou tak činit již od 1. 1. 2024.

Text: DIA
V úvodu: ilustrační foto
Foto Ivana Bartoše a Martina Mesršmída: Úřad Vlády


 
  

- Inzerce -

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.

  

- Inzerce -

Poslechněte si úspěšný příběh spojení ERP a APS v praxi

Meet UpCo je potřeba k úspěšnému řízení strojírenské firmy z pohledu informačního systému? Jak si společnost Fermat poradila díky spojení ERP a APS s dobou plnou změn? Na tyto otázky odpoví setkání „Silné nástroje pro výrobu a její plánování“, které se uskuteční 11. 10. 2023 v prostorách RHK Brno v areálu brněnského výstaviště. Bohaté zkušenosti z implementace, používání a rozšiřování informačního systému vás vtáhnou do užitečné diskuse.