facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 14. 9. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Vláda schválila, že od nového roku budeme moci používat digitální občanský průkaz

Vláda schválila 13. 9. možnost používat k fyzickému prokázání totožnosti digitální občanský průkaz. Díky novele zákona o právu na digitální služby, který předložil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, budou muset od ledna 2024 ústřední správní úřady tyto přijmout prokázání totožnosti prostřednictvím aplikace eDoklady z dílny Digitální a informační agentury (DIA), která bude sloužit k prokazování totožnosti jako alternativa k plastovému občanskému průkazu. Od ledna příštího roku bude tato aplikace ke stažení na App Store a Google Play.„Za nejpříjemnější důsledek zavedení digitální verze občanského průkazu považuji to, že kdo nebude chtít, nebude muset v budouc­nu s sebou na řadu míst nosit plastové kartičky. Na prokázání totožnosti postačí jen mobil. Od ledna příštího roku budou postupně přibývat místa, která budou eDoklady muset přijmout. Druhou výhodou je lepší zabezpečení a kontrola nad osobními údaji, neboť občan bude vědět, které údaje bude ověřovateli předávat. A i kdybyste mobil ztratili, můžete eDoklady na dálku vypnout,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Ivan Bartoš
Ivan Bartoš

Novela zákona o právu na digitální služby, která dnes prošla vládou, stanovuje aplikaci eDoklady jako plnohodnotnou alternativu k ob­čan­ské­mu průkazu pro vnitrostátní použití. Prakticky to znamená, že občané budou mít možnost, nikoli povinnost, využívat digitální verzi průkazu k prokázání totožnosti nebo dalších požadovaných údajů. K jejímu využití budou potřebovat digitální identitu občana, do které se přihlásí např. skrze mobilní klíč eGovernmentu či další.

„eDoklady jsou takovým předskokanem evropské digitální peněženky. Pomohou naučit úřady i veřejnost běžně se prokazovat pouze chytrým telefonem. Pro uživatele i ověřovatele půjde o jednoduchou a snadno pochopitelnou aplikaci. Osobní údaje budou v eDokladech také lépe ochráněny, jelikož ten, kdo dokument kontroluje, dostane pouze to, co potřebuje,“ komentuje Martin Mesršmíd, ředitel DIA.

Martin Mesršmíd
Martin Mesršmíd

Dnes schválená novela zákona také upravuje podmínky používání a přijímání digitálního občanského průkazu. Informace v aplikaci budou denně aktualizovány, a tudíž je zajištěna bezpečnost dat i jejich platnost.

„Ještě je důležité říci, že fyzická verze dokladů bude k vytvoření těch digitálních nutná, takže pro nikoho fyzické průkazy nezmizí. Na konec bych ještě rád přidal jednu aktualitu. Již jsme zaznamenali ze strany obchodních řetězců velký zájem o možnost digitálního ověřování věku, takže se zdá, že si už nyní eDoklady nachází své příznivce,“ dodal místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Povinnost umožnit ověření totožnosti a dalších údajů digitálně bude úřadům nabíhat postupně:

  • Od 1. ledna 2024 budou mít tuto povinnost ústřední správní úřady (např. ministerstva a jiné ústřední správní úřady), s výjimkou zastupitelských úřadů.
  • Od 1. července 2024 státní orgány, které nejsou ústředními správními úřady, s výjimkou zastupitelských úřadů (např. soudy, policie), a dále kraje a obce s rozšířenou působností.
  • Od 1. ledna 2025 ostatní úřady a subjekty, které mají na základě právního předpisu povinnost ověřovat totožnost předložením průkazu.
  • Subjekty, které se dobrovolně rozhodnou, že chtějí totožnost a další údaje ověřovat digitálně, mohou tak činit již od 1. 1. 2024.

Text: DIA
V úvodu: ilustrační foto
Foto Ivana Bartoše a Martina Mesršmída: Úřad Vlády


 
  

- PR -

Efektivní řízení výroby pomocí ERP systému

Podrobný pohled na implementaci v praxi


V dnešní době je pro výrobní společnosti klíčové efektivně spravovat své procesy, aby si udržely konkurenceschopnost na trhu. Implementace ERP systému představuje jednu z cest, jak dosáhnout významných zlepšení v efektivitě a transparentnosti výrobních operací. Podívejme se podrobněji na konkrétní řešení, která ERP systémy ABRA Gen a FLORES přinesly vybraným firmám.

  

- PR -

Množství nástrojů nahradilo jediné cloudové řešení

DPD SK nyní kompletně řídí finance v SAP S/4HANA


DPDSpolečnost DPD SK je první slovenskou firmou, která úspěšně dokončila přechod na SAP S/4HANA Cloud. Ačkoli ještě nedávno na Slovensku patřila k těm menším lokálním pobočkám, nejen díky pandemii covidu-19 zaznamenala skokový růst.