Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 19. 6. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Veeam posiluje v oblasti cloudových řešení na platformě AWS

AWSSpolečnost Veeam oznámila hned několik novinek spojených s Amazon Web Services (AWS). Jde především o novou verzi řešení Veeam Backup for AWS v2, které reaguje na poptávku po dostupnosti aplikací a dat v AWS v případě havárie.


Altair - konference

Řešení Veeam Backup for AWS poskytuje nativní zálohování a obnovu v rámci Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), které je k dispozici výhradně v AWS Marketplace v bezplatné i placené verzi a edici Bring Your Own License (BYOL). Veeam Backup for AWS je možné implementovat jako samostatné řešení zálohování AWS a obnovy po havárii pro AWS-to-AWS zálohování, nebo jej integrovat s platformou Veeam, což poskytuje přenositelnost dat pro zálohování, obnovu a migraci do, z a v rámci jakéhokoli prostředí – cloudového, virtuálního nebo fyzického.

AWS Cloud

Nejnovější verze Veeam Backup for AWS v2 zahrnuje mnoho vylepšení a nových funkcí včetně:

  • AWS disaster recovery na ochranu před regionálními výpadky replikováním a obnovou Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshotů napříč účty a regiony AWS.
  • Integrace s nově uvedeným changed block tracking (CBT) API pro zmenšení zálohovacího okna, stejně jako snížení výpočetních a úložných nákladů.
  • Aplikace konzistentních snapshotů a záloh běžících instancí Amazon EC2 bez vypnutí nebo odpojení připojených Amazon EBS jednotek.
  • Public RESTful API pro bezpečné připojení externích aplikací a workflow pro integraci a řízení Veeam Backup for AWS.

Veeam Backup for AWS

Nejnovější verze Veeam Backup for AWS je už nyní k dispozici na AWS Marketplace.

Zákazníci mohou zde nasadit plně vybavenou bezplatnou verzi, které poskytuje zálohování 10 instancí Amazon EC2. Placené možnosti zahrnují nabídku s měřením typu „zaplaťte dle využití“ (pay-for-what-you-use) pro samostatné zálohování AWS a obnovu po havárii, nebo integrované možnosti platformou Veeam, které využívají flexibilní licence Veeam Universal.


 
Helios
  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.

  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.